LIPIE GÓRY /Mansfelde/

Wieś położona w Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Początki wsi sięgają drugiej połowy XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona 1337 roku. Część gruntów należała do rodu de Herslow-von Hersleben. W 1341 roku wieś w rękach braci Polen ze Strzelec. Część gruntów we wsi należącą do Ruprechta von Blumeke(Blomeken),  margrabia Ludwik w 1350 roku podarował klasztorowi augustianów w Strzelcach. W 1353 roku część gruntów otrzymał w lenno obywatel Frankfurtu nad Odrą, niejaki Belkowe. W 1354 roku margrabia Ludwik Rzymski nadaje wieś w lenno rycerzowi Betkinowi von der Osten z Drezdenka. W 1445 roku wymieniony Klaus I von Rostin. W 1499 roku wieś podzielona pomiędzy rodu: von Rostinvon Bornstaedt oraz von Papstein z Dankowa. W tym czasie wzmiankowani Thomas i Hans von Papstein, Bertold i Claus II von Rostin oraz Lamprecht, Heinrich i Peter von Bornstedt. W 1608 roku we wsi było osiem siedzib szlacheckich- w 1608 roku pięć siedzib rycerskich należało do rodu von Rostin, dwa do rodu von Papstein. Na początku XVIII wieku cała wieś w rękach rodu von Papstein. Pod koniec XVIII wieku wieś w rękach Joachima Friedricha von Papstein oraz jego siostry, Elisabeth Schönberg von Brenkenhoff, wdowy po Balthazarze Schönberg von Brenkenhoff. W 1801 roku oba majątki w rękach podpułkownika Wilhelma von Knobelsdorffa(zm.1848r.), ożenionego z Elisabeth Schönberg von Brenkenhoff. Od 1825 roku rodzina używa dwuczłonowego nazwiska-von Knobelsdorff-Brenckenhoff w 1799 roku umiera ostatni męski potomek rodu Schönberg von Brenkenhoff- Leopold. W 1857 roku własność majora Helmutha von Knobelsdorff-Brenkenhoff(zm.1887r.). W 1879 roku majątek majora von Knobelsdorff-Brenkenhoff obejmował 647ha gruntów. W 1896 roku dobra w rękach majora w stanie spoczynku Benno von Knobelsdorff-Brenkenhoff(zm.1897r.) obejmowały 677,24ha gruntów. W 1914 roku majątek o powierzchni 697ha należał do wdowy Auguste von Knobelsdorff-Brenkenhoff, z domu von Tresckow(zm.1932r.) i jej sześciorga dzieci. W 1929 roku majątek Auguste von Knobelsdorff-Brebkenhoff i jej dzieci obejmował 697ha.

Osten von der

Bornstedt

Papstein

BrenkenhoffKnobelsdorff-Brenckenhoff

Lipie Gory- palac

DWÓR

We wsi istniał zespół dworsko-folwarczny, po którym pozostał park krajobrazowy z początku XIX wieku o powierzchni 1,8 ha, z aleją grabową i klonowo-kasztanową oraz trzykondygnacyjny spichlerz z XVIII wieku. Dwór, w którym od 14.03. do 18.03. 1945 roku mieścił się sztab 2 Armii WP pod dowództwem generała Karola Świerczewskiego, został rozebrany w okresie powojennym.

 DSC_0279 DSC_0281 (2) DSC_0287 (2) DSC_0283 DSC_0286Lipie Góry 2, lubuskie