LIPIE GÓRY /Mansfelde/

HISTORIA WSI

Wieś położona w Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Początki wsi sięgają drugiej połowy XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona 1337 roku. Część gruntów należała do rodu de Herslow-von Hersleben. W 1341 roku wieś w rękach braci Polen ze Strzelec. Część gruntów we wsi należącą do Ruprechta von Blumeke,  margrabia Ludwik w 1350 roku podarował klasztorowi augustianów w Strzelcach. W 1354 roku margrabia Ludwik Rzymski nadaje wieś w lenno rycerzowi Betkinowi von der Osten z Drezdenka. W 1499 roku część dóbr należała do rodu von Rostin, von Bornstedt oraz von Papstein z Dankowa. W 1608 roku we wsi było osiem siedzib szlacheckich. Na początku XVIII wieku cała wieś w rękach rodu von Papstein. Pod koniec XVIII wieku wieś w rękach Joachima Friedricha von Papstein oraz jego siostry, Elisabeth Schönberg von Brenkenhoff, wdowy po Balthazarze Schönberg von Brenkenhoff. W 1801 roku oba majątki w rękach podpułkownika Wilhelma von Knobelsdorff, ożenionego z Elisabeth Schönberg von Brenkenhoff. Od 1825 roku rodzina używa dwuczłonowego nazwiska-von Knobelsdorff-Brenckenhoff w 1799 roku umiera ostatni męski potomek rodu Schönberg von Brenkenhoff- Leopold. Majątek w rękach rodu do 1945 roku. Z właścicieli rodu wymienia się: Leopolda Karla Wilhelma(1848), Helmutha(1887), Benno(1897), Augusta(1897), Auguste von Knobelsdorff-Brenckenhoff, z domu von Tresckow(1932).

Osten von der

Bornstedt

Papstein

BrenkenhoffKnobelsdorff-Brenckenhoff

 

 

Lipie Gory- palac

DWÓR

We wsi istniał zespół dworsko-folwarczny, po którym pozostał park krajobrazowy z początku XIX wieku o powierzchni 1,8 ha, z aleją grabową i klonowo-ksztanową oraz trzykondygnacyjny spichlerz z XVIII wieku. Dwór, w którym od 14.03. do 18.03. 1945 roku mieścił się sztab 2 Armii WP pod dowództwem generała Karola Świerczewskiego, został rozebrany w okresie powojennym.

 DSC_0279 DSC_0281 (2) DSC_0287 (2) DSC_0283 DSC_0286Lipie Góry 2, lubuskie