RADOCIN /Spangenberg/

Wieś położona w gminie Siedlisko powiatu nowosolskiego. Dawny folwark wchodzący w skład dóbr Siedliskich. W 1894 roku właścicielem był książę Karl zu Carolath-Beuthen, hrabia von Schӧnaich, baron zu Beuthen. Administratorem był niejaki Pietruski.

Założenie folwarczne leżące 200m na południe od zabudowań nie istnieje.