RUNÓW /Reinberg, Reimberg, Reibnig/

Położona w gminie Siedlisko powiatu nowosolskiego. Obecnie część wsi Siedlisko zwana potocznie Siedlisko Dolne. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1473 roku będąc w tym czasie własnością rodu von Rechenberg. Od połowy XVI wieku własność rodu von Schӧnaich. W 1791 roku mowa jest o siedzibie dworskiej, wolnym gospodarstwie. W 1894 roku należy do księcia Karla zu Carolath-Beuthe, hrabiego von Schӧnaich, barona zu Beuthen i obejmowała 104ha gruntów. Administratorem był niejaki Pietruski. Po 1945 roku doszło do połączenia Siedliska i Runowa.

Założenie dworskie nie istnieje.