POŁCZYNO /Vorwerk Gustava/

Osada położona w gminie Lipiany powiatu pyrzyckiego. Dawny majątek. W 1896 roku wchodził w skład majątku w Krasnym należącym do Maxa von Cranacha. W 1914 roku obejmował 250ha i wchodził w skład majątku w Krasnym należącym do Joachima von Cranach. W 1929 roku właścicielem był Joachim von Cranach, wł. Krasnego a dzierżawcą majątku o areale 250ha był Theo Schuhmacher.

FOLWARK

Po założeniu zachowały się „gołe” mury budynku gospodarczego.

PŁONNO /Klausdorf/

Wieś położona w gminie Barlinek powiatu myśliborskiego. Jak podaje H.Berghaus w 1289 roku margrabia Albert nadał wieś „Clausdorff) rycerzowi Werrner zwany Witte Albus. W 1301 roku margrabiowie nadali wieś cystersom z Pełczyc. W 1535 roku po reformacji przeprowadzonej przez margrabiego Johanna von Hohenzollern zu Küstritz majątek staje się domeną państwową. W 1695 roku wieś przekazana braciom Winkelmann, by po kilku latach została odkupiona i włączona w domenę państwową w Karsku. W 1896 oraz w 1914 roku majątek obejmował 290ha i należał do Adolfa Schoeppe. W 1929 roku majątek o powierzchni  304ha należał do Gerharda Lueg.

DWÓR

Zachował się budynek dworu. Obok resztki zabudowań gospodarczych.

PODGÓRZE /Kl.Chursdorf/

W 1896 roku majątek wchodził w skład majątku państwowego w Mostkowie będącym w dzierżawie  przez leśnika Liebeneiner. W 1929 roku majątek o powierzchni  286ha był w rękach Dietricha von Klitzing, właściciela Dzikowa(ur.1873r.). Dzierżawcą był Christoph von Platen.

MAJĄTEK

Zachował się budynek mieszkalny i gospodarczy.

GOLIN /Gollin/

Osada położona w gminie Nowogródek Pomorski powiatu myśliborskiego. W 1896 roku domena państwowa wchodząca w skład majątku w Karsku, dzierżawiona przez Heinricha Schneider. W 1929 roku domena państwowa  o powierzchni 975ha dzierżawiona przez Ulrich Thilo.

FOLWARK

Zachował się dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze oraz park dworski ze stawem

KLUKOWO /Ottilienhof/

Obecnie dzielnica Pełczyc, ul. Kościuszki 16. Dawny majątek. W 1914 roku obejmował 92,5ha i należał do Juliusa Otto. W 1929 roku własność Juliusa Otto.  Dzierżawcą był Walter Otto a majątek obejmował 102ha.

MAJĄTEK

Zachował się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze.

BATOWO /Batow/

Wieś położona w gminie Lipiany powiatu pyrzyckiego. Do 1840 roku majątek należał do rodziny von Dossow. Wzmiankowany Adam Heinrich zmarły w 1758 roku oraz Peter A.E.Chr. zmarły w 1816 roku. W 1841 roku zakupiony przez Carla Schroeder wymienionego w spisie właścicieli w 1857 roku. Po jego śmierci w 1872 roku majątek w rękach wdowy. W 1879 roku majątek o powierzchni 510,76ha należał do wdowy Hedwig Schroeder a dzierżawcą był porucznik Dudy, kuzyn właścicielki, za którego wyszła za mąż.  W 1896 roku majątek o powierzchni 511ha należał do Emmy Dudy. Posiadała również majątek Klein Lindenbusch. W 1914 roku majątek obejmował 528ha i należał do Pani Emmy Dudy, z domu Dudy. W 1929 majątek o powierzchni  528ha należał do Margarethe Berger, z domu Dudy. Była najstarszą córką Emmy, wdową po majorze Johannesie Berger z Hohengrape, zmarłym w 1914 roku. która w 1919 roku odziedziczyła majątek. Od 1927 do 1945 roku majątkiem zarządzał syn, Hans Dietrich Berger.

PAŁAC

We wsi ruina neoklasycystycznego pałacu. Zbudowany w 1870 roku. Trzykondygnacyjny budynek zbudowany na planie 3 połączonych ze sobą prostokątów. Kryty był płaskim czterospadowym dachem. Przerwany remont w 1967 roku, opuszczony, popadł w ruinę. Na obrzeżach park krajobrazowy.

 

CZECHÓW /Zechow/

Wieś położona w gminie Santok powiatu gorzowskiego. Wzmiankowana w 1238 kiedy książę Władysław Odonic nadał wieś templariuszom oraz w latach: 1335 roku(Techowe, Sechowe) 1337(Sechow), 1345(villa slavicali Zechowe), 1359(Czekow), 1360(Czechowe), 1565(Zechow), 1566(Czechow), 1608(Zechau). Od 1345 roku stanowiła własność Gorzowa. W 1879 roku majątek o powierzchni 209,75ha należał do rodu von Lochow. W 1896 roku majątek(Lehngut) o powierzchni 225ha należał do niejakiego Faustmann. Prawdopodobnie po 1920 roku doszło do parcelacji majątku. Największe gospodarstwo(majątek) posiadał August Senst(130ha). Pozostałe gospodarstwa posiadali:  Adolf Becker(38,9ha), Fr.Becker(33ha), Wilhelm Hannebauer(53,5ha), Willi Müller(27ha), Franz Rӧstel(46ha), Ad. Saegert(46ha), , Otto Schleusener(32ha), Karl Schuler(29ha), Paul Wunnike(51ha).

MAJĄTEK

Trudno dziś wskazać położenie majątku. Na terenie wsi kilka ciekawvch budynków.

KŁONIA /Wormsfelder Mühle Gut/

Osada położona w gminie Kłodawa powiatu gorzowskiego. Osada prawd. założona po 1454 roku, wzmiankowana w 1492 i 1499 oraz w 1589 roku kiedy należała do rodu von Strauss. Dawny majątek. W 1896 roku o powierzchni 39ha należał do Wilhelma Jaenicke.

MAJĄTEK

Zachował się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze.