KŁOPOT /Kloppitz/

Wieś położona w gminie Cybinka powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1350 roku. Należała do rodu von Klepzig, później własność zakonu joannitów ze Słońska. W 1370 roku zakupiona przez władze klasztoru w Neuzelle. Po sekularyzacji wchodziła w skład majątku w Rąpicach.  

We wsi istniał majątek ziemski z dworem, rozebranym w latach 50/60 XX wieku. We wsi Muzeum Bociana Białego.

STRÓŻEWO /Strohsdorf/

Wieś położona w gminie Pyrzyce powiatu pyrzyckiego. Wymieniona po raz pierwszy w 1224 roku z okazji zapisania wsi klasztorowi w Trzebiatowie przez wdowę po Bogusławie I, Anastazji. We wsi istniał majątek, którego właścicielem w 1879 roku był Carl Friedrich Riedel a dobra liczyły 104 ha gruntów. W 1910 roku majątek wielkości 103,98 ha posiadał Gustav Riedel. W 1928 roku majątek posiadał Hermann Beitz.

RYSZEWKO /Klein Rischow/

Wieś położona w gminie Pyrzyce powiatu pyrzyckiego. Wzmiankowana w 1186 roku. W XII/XIII wieku należała do książąt pomorskich. W 1317 roku książę Otton I sprzedał wieś klasztorowi cystersów w Kołbaczu. W XV wieku należała do rodu von Schӧnning. W XIX wieku majątek należy do miasta Pyrzyce. We wsi zespół dworski składający się z: dworu, niewielkiego parku krajobrazowego oraz zabudowań folwarcznych. W 1928 roku należały do Watera Heuera i obejmowały 83 ha gruntów.

AUGUSTENHOF-PYRZYCE

Były folwark, obecnie część miasta Pyrzyce, ul. Podmiejska, na południowy-zachód, w kierunku wsi Rokity. Folwark należący do miasta dzierżawiony w 1910 roku przez Juliusa Graeser obejmował 99,54 ha gruntów. W 1928 roku należał do rodziny Graeser i liczył 172 ha gruntów. Po 1930 roku własność rodu von Bonin-wzmiankowany Henning von Bonin. Posiadali majątek do 1945 roku.

CISOWA /Zeisdorf/

Wieś położona w gminie Lipinki Łużyckie powiatu żarskiego. Wymieniona w 1391 roku(Czyestorf), w 1460(Czeissdorff) oraz w 1517(Zeichsdorf). Podzielona na część saksońską-żarska i śląską-żagańską. Część śląska z siedzibą dworską należała do: von Kalckreuth(1391), von Rackwitz(1460), von Briesen(1474), von Burgemann(1499-1529), von Quoss(1529), von Etzel(1536, 1557). Po połączeniu obu części wieś wchodziła w skład państwa stanowego Żary do 1817 roku. Później majątek należał do rodzin: Glӧckner(1828) i Helmigk(1844, 1850).

KRÓLÓW /Krohle/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1381 roku(Kralawe). Wieś wasalna majątku w Trzebieli. W 1552 roku należała do rodu von Burghaus następnie do von Schindel(1562, 1568).  Później wchodzi w skład dóbr żarskich. We wsi istniał folwark na terenie koloni „Schanze”. Obecnie bez śladu po założeniu.

ŁUKAWY /Hermsdorf/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1381 roku(Hermistoerff). Wieś wasalna majątku w Żarach. Część wsi należała do państwa żarskiego część do niejakiego Czische. W 1449 roku ówczesny właściciel von Unwürde sprzedaje majątek augustianom z Żagania, którzy posiadają dobra do sekularyzacji zakonu, do 1810 roku. We wsi istniał majątek z siedzibą dworską.

BIAŁKÓW /Belkau/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1349 roku(Belekowe) oraz w latach następnych: 1424(Pelkaw), 1451(Belko), 1527(Belckow), 1545(Belcko). Wieś należała do rodziny von Rothenburg(1391, później rodu von Kalckreuth(1451, 1527, 1538, 1545, 1570). Od 1618 roku wieś wasalna majątku żarskiego. W latach 1622-1727 własność rodu von Rackel, później von Minckwitz(1732), hrabiów von Promnitz(1745, 1764). Pomiędzy 1811-1850 majątek rozparcelowano.

PRZYBOROWICE /Tzschiegern, Schiegern/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1357 roku(Zcigerin), później w latach 1452(Czigerin), 1527(Zigaren). W 1357 roku wieś podzielona pomiędzy rody von Sallgast i von Lӧben. Później dość częste zmiany właścicieli: von List (1452), von der Heyde(1527, 1565, 1608, 1634), Rauscher (1656), Mühlmann von Mühlenfels(1697), von Bomsdorf(1723, 1746), von Stutterheim(1786-1791), baronowie von Manteuffel(1810-29). Ostatnim właścicielem dóbr był starosta powiatu gubińskiego, Ernst Wilhelm baron von Manteuffel-Tschiegern), za czasów którego doszło do rozparcelowania majątku.

STARGARD GUBIŃSKI /Stargardt/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1393 roku(Stargard). W 1397 roku własność mieszkańca Gubina o nazwisku Zauche. Należała do majątku w Gębicach do 1849 roku, później własność miasta Gubin. W 1818 roku powstał na terenie wsi folwark.