BOLKOWO /Bolkow/

Wieś położona w gminie Połczyn – Zdrój powiatu świdwińskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1308 roku. Początkowo lenno rodu von Manteuffel. W XVI wieku podział wsi na dwa majątki a i b. W 1569 roku współwłaścicielem wsi jest rodzina von Wolde. Rodzina von Manteufell posiadała majątek prawdopodobnie do końca XVII wieku. W 1628 roku część gruntów posiadał Georges von Manteuffel z Lipia, część do Gerdta von Manteuffel z Połczyna. W 1655 roku jako właścicieli wymienia się Hansa von Wolden oraz Asmusa von Manteuffel. Mowa również o rodzinie von Natzmer posiadającą część gruntów we wsi. W 1722 roku majątek a należał do Bogislava Ernsta von Wolde a w 1732 roku majątek posiadał Jürgen Lorenz von Wolde. W 1733 majątek b  należał do kapitana Joachima Ewalda von Kleist. Prawdopodobnie po 1735 roku majątek a i b w rękach rodu von Wolde. W 1750 roku majątek b należał do kapitana Carla Erdmanna von Wolde a majątek a do majora Philippa Ferdinanda von Wolde. Po śmierci Carla Erdmanna opiekę nad wdową z domu von Gerlach oraz pasierbicą przejął bart, Philipp Ferdinand von Wolde oraz Georg Heinrich von Zastrow.  Pod koniec XVII wieku współwłaścicielami wsi była rodzina von Woedtke, twórcy istniejącego do dzisiaj założenia pałacowo-parkowego. W 1805 roku majątek posiadała rodzina von Sydow, wymieniona Johanna Maria Josepha, z domu von Lassen. Później cała wieś w rękach rodu von Woedtke. Wymieniony Carl Friedrich Heinrich (1784-1849). Jego synem i jego pierwszej żony Laurette von Glasenapp był Carl von Woedtke (1824-1901), późniejszy starosta powiatu gryfińskiego, ożeniony z Klarą von Blanckenburg. Wymienia się również: Elisabeth(ur.1866) z domu von Itzenplitz, Friedricha Karla)ur.1895). Rodzina von Woedtke posiadała dobra do 1945 roku.

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Na założenie składa się pałac oraz park krajobrazowy o powierzchni 6,5ha. Obok położone są zabudowania gospodarcze.

SIENNO /Silligsdorf/

Wieś położona w gminie Węgorzyno powiatu łobeskiego. Wieś została założona przez Gunzelina von Hagen, hrabiego von Schwerin. Od 1315 roku lenno rodu von Wedel. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1346 roku(Czillickersdorp). W XVII wieku wieś podzielona pomiędzy rody von Wedel oraz von Bork(Borcke). W 1628 roku lenno posiadał Andreas Borcke, Friedericha Borcke(Sulchsdorff), do Martina Borcke oraz do Joachima Borcke.  W 1628 roku siedział tu Christoph, Bastian i Ernst Budde von Wedlowie. Po przejęciu większości majątku przez starostę Heinricha Joachima i rotmistrza Matthiasa Leopolda von Wedel oraz za zgodą ich braci Bastiana Georga i Philippa Daniela von Wedel, majątek został sprzedany w 1687 roku wdowie po Friedrichu Wilhelmie von Wedel, Annie Barbarze, z domu Schneider, a następnie jej córce Annie Barbarze i jej mężowi, tajnemu radcy Johannowi Friedrichowi von Schaper.  W 1743 roku tajny radca von Schaper sprzedaje majątek Friedrichowi Leopoldowi von Wedel. W 1756 roku majątek podzielony pomiędzy: 62-letnim pułkownikiem w stanie spoczynku Carlem Friedrichem von Wedel(Wedell) a  21-letnim porucznikiem Casparem Otto von Wedel(Wedell).  W 1804 roku majątek należał do 34-letniego kapitana Leopolda Juliusa Otto von Wedel(Wedell). W 1862 roku dobra w rękach porucznika Eduarda Ernsta Caspara von Wedel(Wedell). W 1914 roku majątek o powierzchni 856ha należał do Ernsta von Wedel. Dzierżawcą był kapitan Willibald Mach a administratorem Holst. Prawdopodobnie w latach 20-tych doszło do parcelacji majątku.  W latach 20-tych część dóbr po majątku rycerskim  należał do rodu von Zitzewitz. W 1939 roku na resztówce po majątku rycerskim nadal „siedział” Ernst von Wedel– majątek obejmował 38ha.

PAŁAC

W 1959 roku pałac uległ spaleniu. W kolejnych latach częściowo rozebrany. Zachował się park krajobrazowy z XIX w. o powierzchni 5,5ha.

KANIA /Kannenberg/

Wieś położona w gminie Chociwel powiatu stargardzkiego. W średniowieczu była lennem rodu von Wedel i pozostawała w ich rękach do 1945 roku. W XVIII wieku(1756) właścicielem majątku był 34-letni wówczas Ernst Wilhelm von Wedel(Wedell). W XIX wieku(1804) dobra należały do 33-letniego Augusta Wilhelma oraz jego synów: Ernsta Ludwiga(7,5-letniego), Ludwiga(5-letniego) i Augusta(3-letniego). W 1862 roku majątek w rękach kapitana w stanie spoczynku Ernsta Ludwiga Augusta von Wedel(Wedell). W 1939 roku kiedy właścicielem był major w stanie spoczynku Hubertus von Wedel majątek obejmował 1300 ha gruntów. Administratorami dóbr byli: Grundmann i Maudantz.

PAŁAC

Pałac z końca XIX wieku obecnie dom opieki. Obok resztki parku krajobrazowego oraz zabudowy folwarcznej.

CIESZYNO /Teschendorf/

Wieś położona w gminie Złocieniec powiatu drawskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1499 roku. W tym czasie było lennem rodu von Borcke. Podczas wojny trzydziestoletniej uległa całkowitemu zniszczeniu. W 1857 roku należała do rodziny Hartmann. W latach 30-tych majątek posiadał Adolph von Gorden, w 1936 roku burmistrz Złocieńca. Majątek jego w 1939 roku obejmował 1066ha gruntów.

PAŁAC

We wsi eklektyczny pałac z 1901 roku. Obecnie prywatny dom wczasowy. Obok park krajobrazowy oraz zabudowania gospodarcze.

DWÓR

W parku prawdopodobnie ruina dworu.

CIESZYNO /Teschendorf/

Wieś położona w gminie Węgorzyno w powiecie łobeskim. Stare lenno rodu von Wedel. W 1854 roku dobra przechodzą w ręce barona Gisberta von Bodelwickelh-Plettenberg(1823-1866). W 1854 roku ożenił się z Adelheid von Veltheim-Veltheimsburg. W 1860 roku umiera żona oraz trójka dzieci: August, Gisbert i Minette. Po śmierci Gisberta administracją majątku zajął się jego starszy brat baron Carl Gisbert Wilhelm(1821-1907) i w 1877 roku przekazał dobra Maxowi von Friesen, synowi swojej siostry Caroline von Friesen(1831-1858). Max von Friesen w 1879 roku ożenił się z Isabellą von der Recke. Zmarł w 1879 roku. W 1880 roku urodziła się jego córka, Maximilliane, która w 1902 roku wyszła za mąż za Georga von Altenbockum z Münster. Ich córka Ehrengard(ur. 1904r.) w 1929 roku poślubiła Fritza Freisleben(1898-1944).

DWÓR

 

Dwór nie istnieje. Po majątku zachował się park krajobrazowy oraz dwa budynki pofolwarczne.

ZASPY MAŁE /Klein Satspe/

Wieś położona w gminie Białogard powiatu białogardzkiego. Stare lenno rodu von Münchow(Monchow, Monechow, Monnegow, Monchow). Lenno posiadali we wsi w XVI wieku. W 1523 roku podział wsi na trzy lenna rycerskie należące do rodów: von Münchow, von Brüsewitz i von Rexin. W 1601 roku „siedział” tu Carsten von Rexin. Taki stan rzeczy utrzymał się do XVIII wieku, kiedy cała wieś była w rękach rodu von Münchow. W 1773 roku Georg Heinrich von Münchow sprzedał majątek Carlowi Wilhelmowi von Woedtke. Trzydzieści lat później, w 1803 roku dobra należą do 84-letniego majora Hansa Joachima Gneomara von Kleist ze Staniewic(Stemnitz). Miał dwóch synów: Jürgena, porucznika dragonów i Antona, porucznika huzarów.  Po śmierci ojca majątek przypadł młodszemu z synów, wówczas 31 letniemu Antonowi. W 1832 roku majątek został sprzedany. Zakupił go Ramthun.  W 1896 roku dobra w rękach J. Ramthun. W 1914 roku majątek obejmował 513ha i należał do porucznika Emila Bieling. W 1939 roku majątek o powierzchni 455,5ha należał do Idy Bieling. Administratorem dóbr był Horst Bieling.

DWÓR

Na miejscu dworu stoi nowy budynek. Budynki gospodarcze nie zachowały się.

KRZYWIŃ /Kehrberg/

Osada leśna położona w gminie Widuchowa powiatu gryfińskiego. W 1242 roku fundatorami kościoła byli Bartłomiej Bruschauer i Detloff Trampe. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1430 roku kiedy należała do rodu von Trampe. Posiadali wieś do końca XVIII wieku. W XVI wieku siedział tu Dietrich Trampe. W 1679 roku wieś nabywa rodzina Hoffmann z Frankfurtu nad Odrą. W 1716 roku przechodzi w ręce rodziny Bandemer. W 1804 roku dobra są własnością państwa. W 1928 roku majątek rozparcelowano a dwór zaadoptowano na szkołę.

DWÓR

Nie zachował się. Obszar majątku to obecnie tereny szkolne.

PODJEZIERZE /Seevorwerk/

Osada leśna wsi Wilkowo położona w gminie Świebodzin powiatu świebodzińskiego. Dawny folwark. W 1914 roku wchodził w skład majątku w Wilkowie należący do kapitana  Friedricha von Waldenburg.

FOLWARK

Po założeniu zachował się budynek mieszkalny i gospodarczy.

 

KIEŁCZE /Keltschen/

Wieś położona w gminie Szczaniec powiatu świebodzińskiego. Dawny majątek. W 1446 roku wzmiankowana wieś Kelczino.  W 1499-1500 siedzieli tu bracia Jan, Fabian i Sebastian von Knobelsdorff. W 1763 roku własność Friedricha Wilhelma von Maxen. W 1791 roku mowa o folwarku należącym do Beate Johanne Henriette von Skopp, z domu von Maxen. W  1896, 1914 i 1929 roku obejmował 117ha i należał do majora Maxa von Kracht, właściciela Wolimierzyc.

MAJĄTEK ZIEMSKI

We wsi nad niewielkim zbiornikiem wodnym ciekawy dworkowaty budynek mieszkalny.