GIŻYN /Giesenbrügge/

Wieś położona w gminie Nowogródek Pomorski powiatu myśliborskiego. W XIV wieku we wsi lenno posiadał Hintzeko von Billingen oraz Arnold von Bretz(Brevitz). Rodzina von Billingen posiadała wieś przez ponad 300 lat. W 1724 roku właścicielem wsi była rodzina von Raden. W 1800 roku majątek posiadał urzędnik Lüder. W 1828 roku dobra w posiadaniu rodziny Palm.  W 1837 roku dobra zakupił Otto Theodor Heros von Borcke(1805-1878). Z Therese Adloff(1815-1847) miał pięcioro dzieci. Najstarszym synem był Johann August Heinrich Heros urodzony 23 lipca 1835 roku. Miał dwóch braci: Bernharda i Otta oraz siostry: Marię i Anastazję. Po śmierci Therese, Otto Theodor Heros ożenił się ponownie z Johanną Müller(1805-1888). W 1857roku majątek jego obejmował 5800mórg. Ciekawą postacią był przyszły właściciel majątku- Johann August Heinrich Heros. W 1862 roku wyjechał do Ameryki i brał czynny udział w wojnie secesyjnej. Walczył po stronie Konfederacji. Był adiutantem generała J.E.B.Stuarta. W 1863 roku ciężko ranny. W 1864 roku z tajną misją opuścił Amerykę powracając do Europy. Brał udział w wojnie Prus z Austrią. Po wojnie w 1867 roku osiadł w Żychce koło Chojnic. Ożenił się z Magdaleną Honig z Gralewa. Miał wtedy 32 lata, żona 22 lata. Miał z nią 3 synów. Po śmierci ojca dziedziczy Giżyn, który w 1879 roku obejmował 909,44ha gruntów. Po śmierci żony w 1884 roku ożenił się ponownie w 1885 roku z jej siostrą, Tony Honig, z którą miał córkę Virginię. Zmarł w 1895 roku. Pochowany został w Giżynie. W 1896 roku majątek o powierzchni 909ha w posiadaniu Walthera von Klitzing(zm.1925r.). W 1914 roku majątek obejmował 915ha i należał do Alexandra von Treskow(ur.1856r.). Po 1918 roku majątek rozparcelowano a pałac zaadoptowano na szkołę.  Część majątku 1928 roku zakupił Rohrbach. W 1929 roku majątek  Fritza Rohrbach obejmował 62ha.

PAŁAC

Do 1974 roku pałac pełnił rolę budynku szkolnego. Po 1974 roku stał nieużytkowany, w latach późniejszych rozebrany. Wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, kryty dachem naczółkowym, podpiwniczony. Obok pałacu park krajobrazowy oraz resztki zabudowań gospodarczych. Na zachodnim krańcu wsi położona była część majątku-owczarnia z budynkiem mieszkalnym oraz zabudową gospodarczą zachowaną do dnia dzisiejszego. Zachowały się pozostałości po grobowcu rodziny von Borcke.