KOŹMINEK /Koschmin/

Wieś położona w gminie Szczaniec powiatu świebodzińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1334 roku oraz wielokrotnie w latach: 1407(Coszminecz), 1416(Coszmin, Cossmin), 1427(Coszmyn), 1428(Kosmyn, Cozmyn), 1439(Cosmin), 1528(Kosmin, Kozmin), 1530(Cozmyn Monachorum), 1545(Coszmynek). Początkowo wieś szlachecka należąca do rodziny Lest(1407), później do rodziny wata-Koźmińskich(1427,1437, Ostrorogowie(1439). W 1439 roku Sędziwój z Ostroroga przekazuje wieś opatowi Janowi z Paradyża. Po 1796 roku własność państwa pruskiego. Brak wzmianki o majątku w XIX wieku. W 1913 roku dwa majątki- majątek a o powierzchni 51ha należący do Paula Lange oraz majątek B o powierzchni 52ha należący do Paula Marowskiego.

KAŁAWA /Kalau/

Wieś położona w gminie Międzyrzecz powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1257 roku(Colva) i wielokrotnie w latach: 1412(Kalo), 1443(Kalewi), 1508(Calawa), 1510(Calaua), 1563(Caliawa), 1564(Kalawa). Własność cystersów paradyskich. W 1796 roku dobra kościelne przejęte przez państwo pruskie. Brak wzmianki o majątku na terenie wsi w XIX wieku. W 1913 roku wymieniono 5 majątków z czego jeden o areale 182ha należał do Amandy Wittstock. Pozostałe należały do: 1-szy do Brunona Binder(77ha), Rudolfa Binder(78ha), Gustava Fechner(78ha) i do Benno Kliemt(86ha).

WYSOKA /Hochwalde/

Wieś położona w gminie Międzyrzecz powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1257roku. Należała do cystersów paradyskich do 1810 roku. Brak informacji o majątku na terenie wsi w XIXw. W 1913 roku majątek o areale 108ha należał do Leo Klemt.

KURSKO /Kurzig/

Wieś położona w gminie Międzyrzecz powiatu międzyrzeckiego wzmiankowana w 1260 roku(Corsike). Wielokrotnie wymieniana w następnych latach pod różnymi nazwami: 1276(Kortce), 1305(Kursco), 1384(Kurtz), 1400(Scursk/o/), 1411(Scorscko), 1418(Cursko), 1421(Kursko), 1426(Cursco), 1459(Curzssko), 1482(Curszko), 1486(Skursko). Wieś rycerska. W 1260 roku własność komesa Jarosława. W 1400 i 1411 roku wymieniony Mikołaj Skurski. Wieś była gniazdem rodowym Kurskich. Z tego rodu wymienieni: Mikołaj Kurski(1459-66), bracia Wojciech, Pielgrzym(peregryn), Dziersław(1469, 1472-87), Piotr Pielgrzym(1489-1518), Marcin, Pilegrzym, Maciej(1586). Część Kurska w latach 1505-09 posiadał Dobrogost Jezierski. W 1509 roku część Kurska zakupił Jan Tomicki, sędzia poznański. W 1513 roku Kursko zakupili Szczanieccy ze Szczańca w ziemi świebodzińskiej, zwani później Luka-Kurskimi. Wymieniony Jan i Jerzy Sczanieccy, synowie Janusza. Ok. 1520 roku Kursko w całości jest w posiadaniu Jerzego Kurskiego. W 1522 roku Jerzy Kurski zwany Luka odsprzedaje ½ Kurska braciom Franciszkowi, Jerzemu i Marcinowi Sczanieckim, a w 1524 roku Jerzy Kurski swoją część z dworem sprzedaje siostrzeńcowi Franciszkowi Kurskiemu, który ok. 1530 roku zakupuje kolejna część wsi od swego brata Marcina Stancz Kurskiego. W latach 1562-76 właścicielem jest Jerzy Kurski zwany Luka(Sczaniecki) ożeniony z Jadwigą córką Wolfganga Łękomińskiego.  Przedstawiciele rodziny Kurskich to protoplaści późniejszego rodu von Lucke und Kursko. Posiadali wieś do XVII wieku, kiedy sprzedali majątek rodzinie Bronikowskich. Z tego rodu wymieniony Zygmunt Bronikowski, ożeniony z Anną von Dziembowską. Od 1754 roku majątek staje się własnością spokrewnionego z Bronikowskimi Adama Leonarda von Kalckreuth. W rękach rodu von Kalckreuth dobra z pałacem pozostają do 1945 roku. W 1877 roku majątek o areale 1250ha należał do wdowy von Kalckreuth. W 1896 roku majątek o areale 1247,03ha należał do kapitana kawalerii Alexandra von Kalckreuth. Tzw. Nowy Kursk powstały po podziale majątku w 1923 roku zostaje sprzedany przez Ottonię von Kalckreuth berlińskiej komisji kolonizacyjnej.

 

 

 

 

PAŁAC-2001r.

 

 

 

PORĄBKA /Rosenthal/

Osada położona w gminie Międzyrzecz powiatu międzyrzeckiego. W 1845 roku jako folwark wchodził w skład majątku w Kalsku, własność rodziny Węsierskich. Późniejsza leśniczówka. Prawd. dawny dworek, budynek z XIXw. niewielkim założeniem parkowym.