KURSKO /Kurzig/

Wieś położona w gminie Międzyrzecz powiatu międzyrzeckiego wzmiankowana w 1260 roku(Corsike). Wielokrotnie wymieniana w następnych latach pod różnymi nazwami: 1276(Kortce), 1305(Kursco), 1384(Kurtz), 1400(Scursk/o/), 1411(Scorscko), 1418(Cursko), 1421(Kursko), 1426(Cursco), 1459(Curzssko), 1482(Curszko), 1486(Skursko). Wieś rycerska. W 1260 roku własność komesa Jarosława. W 1400 i 1411 roku wymieniony Mikołaj Skurski. Wieś była gniazdem rodowym Kurskich. Z tego rodu wymienieni: Mikołaj Kurski(1459-66), bracia Wojciech, Pielgrzym(peregryn), Dziersław(1469, 1472-87), Piotr Pielgrzym(1489-1518), Marcin, Pilegrzym, Maciej(1586). Część Kurska w latach 1505-09 posiadał Dobrogost Jezierski. W 1509 roku część Kurska zakupił Jan Tomicki, sędzia poznański. W 1513 roku Kursko zakupili Szczanieccy ze Szczańca w ziemi świebodzińskiej, zwani później Luka-Kurskimi. Wymieniony Jan i Jerzy Sczanieccy, synowie Janusza. Ok. 1520 roku Kursko w całości jest w posiadaniu Jerzego Kurskiego. W 1522 roku Jerzy Kurski zwany Luka odsprzedaje ½ Kurska braciom Franciszkowi, Jerzemu i Marcinowi Sczanieckim, a w 1524 roku Jerzy Kurski swoją część z dworem sprzedaje siostrzeńcowi Franciszkowi Kurskiemu, który ok. 1530 roku zakupuje kolejna część wsi od swego brata Marcina Stancz Kurskiego. W latach 1562-76 właścicielem jest Jerzy Kurski zwany Luka(Sczaniecki) ożeniony z Jadwigą córką Wolfganga Łękomińskiego.  Przedstawiciele rodziny Kurskich to protoplaści późniejszego rodu von Lucke und Kursko. Posiadali wieś do XVII wieku, kiedy sprzedali majątek rodzinie Bronikowskich. Z tego rodu wymieniony Zygmunt Bronikowski, ożeniony z Anną von Dziembowską. Od 1754 roku majątek staje się własnością spokrewnionego z Bronikowskimi Adama Leonarda von Kalckreuth. W rękach rodu von Kalckreuth dobra z pałacem pozostają do 1945 roku. W 1877 roku majątek o areale 1250ha należał do wdowy von Kalckreuth. W 1896 roku majątek o areale 1247,03ha należał do kapitana kawalerii Alexandra von Kalckreuth. Tzw. Nowy Kursk powstały po podziale majątku w 1923 roku zostaje sprzedany przez Ottonię von Kalckreuth berlińskiej komisji kolonizacyjnej.

 

 

 

 

PAŁAC-2001r.

 

 

 

PORĄBKA /Rosenthal/

Osada położona w gminie Międzyrzecz powiatu międzyrzeckiego. W 1845 roku jako folwark wchodził w skład majątku w Kalsku, własność rodziny Węsierskich. Późniejsza leśniczówka. Prawd. dawny dworek, budynek z XIXw. niewielkim założeniem parkowym.

BLEDZEW /Blesen/

Wieś gminna położona w powiecie międzyrzeckim. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1235 roku oraz w latach: 1312 roku(Blesowe, Blesow), 1418(Bledzewo), 1421(Blyedzewo), 1460(Bledzow), 1509(Blesso), 15021(Bleszowo), 1944(Blesen). Wieś królewska, potem cysterska z Ziemska i Bledzewa.  W latach 1407-14 nastąpiło przeniesienie zakonu z Zemska do Bledzewa. W 1433 roku Bledzew otrzymał prawa miejskie, które posiadał do 1945 roku. W progach zakonu gościł car Piotr Wielki(1711) oraz  król polski August II Mocny(1712). W 1842 roku rząd pruski wystawił kościół i klasztor na licytację z żądaniem by nabywca rozebrał do fundamentów wszystkie budynki klasztorne   kościołem włącznie, co zostało uczynione. Na terenie wsi znajdował się majątek, który w 1896 roku obejmował 176,43ha gruntów i należał do Franza Kirscht.