SZCZAWNO /Tschausdorf/

Wieś położona w gminie Dąbie powiatu krośnieńskiego. Wieś początkowo należała do rodziny von Pusche. W 1430 roku była już własnością Krosna Odrzańskiego. Taki stan rzeczy przetrwał do XX wieku. W 1879 roku majątek obejmował 449,09ha gruntów.

BYTOMIEC /Siebenbeuthen/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Były folwark prawdopodobnie powstały pod koniec XVIII wieku. Wzmiankowany w 1809 roku jako część majątku w Schӧnfeld. Później samodzielny majątek. W 1879 roku majątek o powierzchni 365,01ha należał do kapitana Winkler. Pod koniec XIX wieku majątek rozparcelowany.

STRÓŻKA /Seedorf/

Wieś położona w gminie Bobrowice powiatu krośnieńskiego. W 1718 roku właścicielem dóbr był Nicolaus Erdmann von Thierbach. W 1840 roku właścicielem majątku byłą rodzina Blasche. Od 1850 do 1903 roku  rodzina  Krüger.  W 1879 roku majątek o powierzchni 327,08ha należał do rodziny Krüger. W latach 1903-1929 własność Gustava Juliusa Rudolpha von Beerfelde z Lubska. Po jego śmierci w 1929 roku w wieku 49 lat podupadający majątek zakupił Hans Paulig. W zachodniej części wsi położone było założenie dworskie.  Dwór rozebrany w latach 60-tych. Resztki parku krajobrazowego.

KOŹMINEK /Koschmin/

Wieś położona w gminie Szczaniec powiatu świebodzińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1334 roku oraz wielokrotnie w latach: 1407(Coszminecz), 1416(Coszmin, Cossmin), 1427(Coszmyn), 1428(Kosmyn, Cozmyn), 1439(Cosmin), 1528(Kosmin, Kozmin), 1530(Cozmyn Monachorum), 1545(Coszmynek). Początkowo wieś szlachecka należąca do rodziny Lest(1407), później do rodziny wata-Koźmińskich(1427,1437, Ostrorogowie(1439). W 1439 roku Sędziwój z Ostroroga przekazuje wieś opatowi Janowi z Paradyża. Po 1796 roku własność państwa pruskiego. Brak wzmianki o majątku w XIX wieku. W 1913 roku dwa majątki- majątek a o powierzchni 51ha należący do Paula Lange oraz majątek B o powierzchni 52ha należący do Paula Marowskiego.