NOWA KOPERNIA /Küpper/

Wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1240 roku(Cupero) oraz w 1441 roku(Cleyno Kopper). Na terenie wsi położony był folwark należący do miasta Szprotawa. W spisie majątków z 1866 roku właścicielem dóbr było miasto Szprotawa. W 1902 jak i w 1937 roku majątek będący własnością miasta obejmował 108ha.

MAJĄTEK

Trudno podać lokalizację byłego folwarku. W miejscowości jest kilka okazałych, dużych budynków mieszkalnych.