NIEDŹWIEDŹ /Niedewitz/

Wieś położona w gminie Łagów powiatu świebodzińskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Pierwszymi znanymi właścicielami wsi od XV do XVI wieku była rodzina von Schlichting, właściciele Ojeżyc, Jezior, Bucz i Staropola. Od początku XVII wieku wieś podzielona na kilka własności rycerskich należących do: von Lossow, von Schmolck, von Za(o)beltitz. W XVIII wieku wymienia się rody: von Grünberg(1752)- wymieniony Balthasar Adam von Grünberg , von Stenzsch, von Knobelsdorff z Mostek, von Zabeltitz(1752-1774)- wymienieni Hans von Zabeltitz, Friedrich Christan von Zabeltitz, Conrad Siegmund von Zabeltitz, Hans Friedrich von Zabeltitz. Od rodziny von Knobelsdorff dobra zakupuje Sebastian von Unruh a rodzinę von Lossow(1774) „zastępuje” rodzina von Seidlitz. Z rodziny von Unruh(1752-1774) wymienia się Caspar Rudolf von Unruh. W 1765 było 5 własności rycerskich w wiosce. Pod koniec XVIII wieku większość ziemi była w rękach 2-ch rodzin: von Stosch i von Morstein. Na początku XIX wieku część dóbr w posiadaniu rodziny von Perle. Od 1833 roku dobra we wsi posiada rodzina Wolff. Wzmiankowani jeszcze w 1857 roku. W 1850 roku całość dóbr trafia w ręce Carla von Rissmann. Od 1853 roku ponownie podział wsi na kilku właścicieli. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny von Schulz von Heinersdorf(1903). Prawdopodobnie przez małżeństwo Ilse von Schulz von Heinersdorf(ur.1886) z członkiem rodziny von Kunow, dobra przejmuje i scala w jeden majątek rodzina von Kunow, która w miejscu starego dworu buduje neogotycki pałac, zniszczony w 1945 roku. Ostatnim właścicielem wsi był porucznik Joachim von Kunow stale przebywający w Berlinie.

Niedźwiedź- pałac

Niedźwiedź- pałac

niedzwiedz-lubuskie

Niedźwiedź lubuskie

Niedźwiedź lubuskiePozostałością po założeniu są resztki parku krajobrazowego oraz zabudowy gospodarczej.

niedzwiedz-1911-lubuskie