NOWA ROLA /Niewerle/

Wieś położona w gminie Tuplice powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1346 roku oraz w: 1451(Nywerlde), 1513(Niberle), 1538(Niewerle). W 1451 roku należała do rodu von Kalckreuth. Prawdopodobnie w XV/XVI wieku doszło do podziału wsi na kilka własności rycerskich. W 1577 roku część wsi należała do Kacpra von Kalckreuth i jego żony Ursuli von Mauer. Druga część była własnością rodu von Biberstein(1587). Kacper von Kalckreuth umiera w 1593 roku bezpotomnie. Dobra jego przejmuje Hans von Kottwitz.  Prawdopodobnie po śmierci Hansa von Kottwitz w 1595 roku tę część wsi przejmuje w roku 1596 Hans Christoph von Gӧllnitz. W 1637 roku część gruntów należy do rodu von Wiedebach, ale już w 1650 wymieniany jest Ulrich Wenzel von Biberstein. Na początku XVII wieku majątek w posiadaniu rodu von Bünau(1688, 1742, 1755). W 1650 roku właścicielem dóbr był Rudolf, żonaty z Marianne von Wiedebach, zmarły w 1686 roku. W 1687 roku część Nowej Roli otrzymał w spadku Heinrich von Bünau. W 1672 roku część dóbr należy do rodu von Stolzenberg. Prawdopodobnie za czasów rodu  von Bünau doszło do scalenia majątków we wsi. Kolejni właściciele: von Reibnitz(1692, 1770), von Zeschau(1810-1817). Po śmierci Balthasara Heinricha Erdmanna von Zeschau(1810), w 1811 roku podział majątku. Część wsi otrzymała córka, Emilie Juliane von Francois. Drugi majątek od połowy XVIII wieku należał do rodu von Reibnitz- wymieniany Johann Gottlob von Reibnitz. W 1817 roku jeden z majątków w posiadaniu rodziny Jӓnicke. Do scalenia majątków dochodzi za czasów von Split(t)gerber(1823). Zakupu majątków dokonał David von Splt(t)gerber(1741-1823-1830). Przez kilka lat dobrami zarządzała wdowa. Kolejnym właścicielem dóbr była rodzina von Pechlin(1833-1836), następnie Pӓsler(1836, 1840) i Neumann(1857), później rodzina von Uechtritz und Steinkirch(1864)- wymienieni Julius, zmarły w 1872 roku, Hugo zmarły w 1892 roku oraz Clementine, z domu Hempel urodzona w 1843 roku. Prawdopodobnie ostatnimi właścicielami majątku była rodzina Kommornitzik(Komornicki?).

Nowa Rola- dwór

Nowa Rola park

Nowa Rola- pałac

Dwór, obecnie w ruinie, zbudowany w XVIII wieku, przebudowany w XX wieku. Murowany z cegły, piętrowy, założony na planie prostokąta, nakryty dachem mansardowym.

Nowa Rola 1939, lubuskie