NIECIECZ /Nettschütz/

Wieś położona w gminie Nowe Miasteczko powiatu nowosolskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1295 roku. Była w tym czasie własnością rycerza Dietricha von Pesna. Pod koniec XV wieku należała do Bernarda Beroldt, później była w rękach rodu von Braun z Solnik. Należała do nich do 1714 roku. W 1845 roku majątek był własnością Carla Friedricha Bӓhnisch. Około 1860 roku wchodziła w skład dóbr rodu von Kalckreuth z Podbrzezia Dolnego. W 1926 roku jako właściciel wymieniony był Gustaw von Schӧnborn, a w 1937 roku Artur Schack von Witenau.

nieciecz-1896-lubuskienieciecz-1933-lubuskie