Niedoradz /Nittritz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Otyń powiatu nowosolskiego. Początki miejscowości sięgają XII wieku ale po raz pierwszy wzmianka o Niedoradzu pojawia się w 1376/1333/. Od XV wieku do 1945 roku należała do właścicieli Otynia- rodów: von Zobeltitz/Zabeltitz//XVw./, von Rechenberg/XVIw./, von Sprintzenstein/XVIIw./, zakonu jezuitów/XVII-XVIIIw./, księcia żagańskiego Piotra Birona/XVIII-XIXw./, hrabiego von Medem/XIXw./, księżnej Doroty de Talleyrand-Perigord i jej syna, Aleksandra, Rudolfa von Friedenthal/XIX-XXw./, po którym dobra przejęła córka Rudolfa- Renata baronowa von der Lancken-Wackenitz, żona pruskiego ambasadora we Włoszech i w jej rękach dobra były do 1945 roku.

dsc_0245 dsc_0247 dsc_0251 dsc_0252 dsc_0253

 ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

Pozostałością zespołu dworsko- folwarcznego jest dwór- obecnie budynek szkolny oraz resztki budynków- czworaki, stodoła, resztki bramy wjazdowej na podwórze folwarczne obecnie nie istniejące.