NIWICA /Zibelle/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Początkowo wchodziła w skład majątku mużakowskiego. Wzmiankowana w 1478 roku(Tzebelle, Zcebelle) i w 1551 roku(Zibelle). Wieś podzielona na część Górną, Środkową i Dolną. Część Górna była najstarszą częścią wsi. Od 1380 do 1702 roku należała do rodu von Briesen. Z tej rodziny wymienieni: Hannos, zmarły w 1416 roku, Christoph(1591), Günther(1640), Adam Sigmund von Briesen(XVII w.), Ladislaus Sigmund, zmarły w 1702 roku. Na początku XIX wieku majątek posiada rodzina von Rabenau, następnie rodzina Sametzki(1856). Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienia się: von Kӧnen(1870), Tuckhardt(1876), Hasenack(1880), Rechenberg(1886), Matz(1892), Braun(1898), Buchmann(1905), Neumann(1912-1917). W 1921 roku majątek zakupił noblista niemiecki z chemii z 1920 roku, Walther Hermann Nernst(25.06.1864 Wąbrzeźno-18.11.1941 Niwica). Był synem sędziego. Matka była Polką. W 1906 roku sformułował tzw. Trzecią zasadę termodynamiki, określającą charakter zmian wielkości termodynamicznych w temperaturach bliskich zera bezwzględnego. Odkrył zjawisko termomagnetyczne oraz skonstruował lampę Nernsta. Część Środkowa wydzielona w XIX wieku z części Dolnej w latach 1846-57 należała do króla Holandii– wymieniony książę Friedrich. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienieni to: Merk(1870), Ebers(1876), baronowie von Kaltenborn-Stachau(1880-1886), baronowie Wedemeyer von Sommer(1892-1905), baronowie von Widdern(1912-1917), hrabiowie von Gersdorff(1921- wymieniony Alexander), Rieck(1926-1937). Część Dolna w 1856 roku należała do rodziny Sametzky, właścicieli części Górnej. Później ta część od około 1870 roku należała do właścicieli części Środkowej.

NIWICA GÓRNA

Niwica Górna- pow. Żary2

Niwica, lubuskieNiwica Górna pow. Żary

W części Środkowej i Górnej znajdowały się założenia dworskie. W części Górnej położony był dwór zbudowany prawdopodobnie w XVIII wieku na planie prostokąta, kryty dachem mansardowym, dwukondygnacyjny, z parterową dobudówką krytą również dachem mansardowym. Po założeniu zachowały się resztki parku dworskiego, słup bramny oraz resztki ogrodzenia w okolicy gdzie stał dwór

NIWICA ŚRODKOWA I DOLNA

Niwica, lubuskie-kościól i plebania

Niwica pow. Żary, lubuskie

Po założeniu dworskim w części Środkowej zachował się park krajobrazowy oraz budynek gospodarczy.

Niwica 1901, lubuskie