JANCZEWO /Jahnsfelde/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Santok powiatu gorzowskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1298 roku. W tym czasie wieś należała do rycerzy- von Reinecke oraz Marcusa von Wulkow, do których należały również: Dzieduszyce, Lubno oraz Karsko. Pomiędzy 1440 a 1650 rokiem właścicielem wsi były rody: von Strauss, von Platow i von Unruh. W 1500 roku wymieniana jest rodzina von Rühlicke, będąca w posiadaniu drugiego majątku w Janczewie oraz będąca właścicielem wsi Gralewo. W 1675 roku wieś należy do Dietricha von der Marwitz, ale już w 1714 roku zostaje zakupiona przez Friedricha Wilhelma von Schöning z Tuczna. Przy zakupie Janczewa dokonał również zakupu majątku w Santoku oraz w Gralewie. Po 130 latach w 1842 roku dobra w Janczewie przejmuje zięć ostatniego z rodu von Schöning, Otto Werner hrabia von der Schulenburg-Lieberose. W 1864 roku dobra zakupił Friedrich-Wilhelm hrabia von der Recke von Volmarstein. Prawdopodobnie po krótkiej dzierżawie? majątku przez hrabiego von Gersdorf, dobra przejmuje szwagier hrabiego von der Recke, Philipp baron von Carnap-Bornheim/1826-1879/. Był on członkiem rycerskiego, świeckiego już zakonu joannitów, który skupiał w swoich szeregach niemiecką szlachtę wyznania ewangelickiego, zajmującą się działalnością charytatywną. Od tego czasu do 1945 roku dobra należały do rodziny baronowskiej von Carnap-Bornheim. Rodzina von Carnap skoligacona była z rodziną von Cranach z Holandii oraz z von Klitzing, właścicielami Sosen do 1945 roku.

Strauss

Unruhe (3)

Rulicke (4)Marwitz (4)von SchoeningSchulenburg (3)Recke von Volmerstein von derGersdorfcarnap-bornheim

Janczewo pow.Gorzów

Janczewo-dwor

Janczewo pow. Gorzów, lubuskie

 

 

 

 

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNY

Zespół składał się z: dworu, parku oraz folwarku. Pierwsza siedziba dworska powstała w 1780 roku za czasów rodziny von Schoening. Prawdopodobnie przebudowana i rozbudowana w 1830, kolejne przebudowy miały miejsce za czasów ostatnich właścicieli. Dwór przetrwał wojnę w stanie nienaruszonym. W latach 50-tych był już w stanie trwałej ruiny z zawalonym dachem, rozebrany na początku lat 60-tych. Obok stała wybudowana w stylu neogotyckim w 1880 roku kaplica-mauzoleum rodziny von Carnap-Bornheim. Niestety w latach 50-tych uległa dewastacji i późniejszej rozbiórce. Po założeniu pozostał park o wielkości ok. 5 ha oraz zabudowania folwarczne. Po śmierci żony Constantin prawdopodobnie nigdy  już nie powrócił do Janczewa, a prowadzeniem gospodarstwa zajmowała się administracja powołana przez niego. Constantin Philipp baron von Carnap-Bornheim w 1945 roku wyjechał do Egiptu gdzie zmarł dnia 13 maja 1969 roku we włoskim szpitalu w miejscowości Abbasieh, w wieku 94 lat.

Janczewo-administracja maąjtku

Historia pewnego zdarzenia

Dnia 15.08.1928 roku wydarzeniem na skalę międzynarodową był pogrzeb Marthy von Carnap-Bornheim, żony Konstantina Philippa Ottomara Gerarda von Carnap-Bornheim, zmarłej w Neapolu dnia 24.06.1928 roku i stamtąd przewiezionej w trumnie do kościoła katolickiego na ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp./Lansberg a.Warthe/. Świadectwem śmierci w Neapolu jest dokument-paszport przewozu zwłok przez pół Europy, wydany rodzinie. Marthe baronowa von Carnap-Bornheim, żona ostatniego właściciela majątku janczewskiego, zmarła w willi Carnap w Neapolu przy Via Posillipo Nr 50. Było to największe wydarzenie w historii Janczewa i jedno z ważniejszych w przedwojennej historii Gorzowa.

Janczewo-paszport przewiezienia zwłok

Pani Martha von Carnap-Bornheim urodzona 07.01.1877 roku w Paryżu jako Marthe Frezet de Longpre. Była trzykrotnie mężatką:

1. za Louis Francois Paul Bounin/26.11.1891/. Z tego związku miała córkę Francois Anne Bounin.

2. Aly Haidar Fazil Pasha, książę Egiptu, pierwszy kuzyn króla Egiptu Fuada I. Z tego związku miała dwóch synów- Said Fazil i Ibrahim Fazil. Po rozwodzie z mężem w 1908 roku, ustanowiona księżniczką przez króla Khedive Abbas Hilmi II-go.

3. Dnia 19 czerwca 1912 roku w Westminster Registry Office w Londynie wyszła za mąż za Constantina Philippa barona von Carnap-Bornheim. Małżeństwo bezdzietne.

http://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/c/carnap_martha/carnap_martha.html

http://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/c/carnap_martha/carnap_martha_g.html

janczewo-1907-lubuskie

FOLWARK BERGOBEN

Na końcu wsi przy drodze w kierunku na Zdroisk znajdował sie drugi folwark zwany do 1932 roku „Vw. Bergoben”. Nic nie wiadomo o właścicielach założenia.

janczewo-vw-bergoben-1907-lubuskie

janczewo-i-vw-bolgraben-1907-lubuskie

JANIKÓW /Jenkendorf/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego. Wieś rycerska. We wsi istniało 6 działów majątkowych. I-szy w 1425 roku należał do rodu von Landeskron. W latach 1483-1544 był w rękach rodu von Ziegelheim. W latach 1545-1611 dobra należą do rodziny von Gladis. W 1611 roku doszło do podziału majątku I-go na część a, którą w 1611 roku posiadała rodzina von Schkopp z Chocianowca, od 1651 do 1940 w posiadaniu książąt żagańskich. Część b była w rękach rodu von Gladis w 1671 roku i w tym samym przechodzi na własność książąt żagańskich. O majątku II-m mowa była już w 1474 roku. W 1550 roku wchodziła w skład dóbr mościckich, którego właścicielami były rody: von Filtz, von Schӧnberg, von Kӧckeritz, von Gelnitz. Kolejni właściciele majątku II, rodzina von Gladis w 1550 roku dołączyła dobra do majątku I-go. Majątek III w 1519 roku posiadała rodzina von Ziegelheim, w 1519 roku rodzina von Oppel. W 1522 właścicielem dóbr była rodzina von Kӧckeritz, która połączyła majątek z majątkiem II. W 1532 roku mowa jest o majątku IV, którego właściciel jest rodzina von Ziegelheim. W 1540 roku dobra posiada rodzina von Oppel z Chwaliszowa. W 1547 roku przejęte przez rodzinę von Gladis i połączone z majątkiem I-szym. W 1544 roku właścicielem majątku V-go była rodzina von Ziegelheim. Po niej dobra przejmuje rodzina von Oppel z Chwaliszewa i von Gelnitz z Rościc(1547). Po przejęciu majątku przez rodzinę von Gladis włączone zostają do majątku I-go. W latach 1519-40 majątek VI-ty był własnością rodu von Ziegelheim, po których dobra przejmuje rodzina von Schӧnaich z Dębinki, a po nich w 1566 roku rodzina von Gladis również z Dębinki. Majątek włączony do majątku I-go.

W północno-zachodniej części wsi położone było założenie folwarczne.

Janików 1901, lubuskie

JANKOWA ŻAGAŃSKA /Hansdorf/

Wieś położona w gminie Iłowa powiatu żagańskiego. W 1427 roku wieś należała do rodziny von Wolff. W latach 1571-1604 była własnością rodu von Metzenrode z Jamnicy. W latach 1589-1591 majątek dzierżawiony był przez rodzinę von Tamritz. W 1611 roku należała do rodu von Schwartz. Od 1659 roku była własnością książąt żagańskich. W 1905 roku dzierżawcą majątku był O. Constabel, w 1912 roku G.Braeca, w 1930 roku E. Gietzelt.

Jankowa Żagańska 1901,lubuskie

JANOWO

Wieś położona w gminie Pszczew powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1415 roku(Janowo), później w 1497(Janów), 1944(Janau). Była własnością Jana z Janowa. W 1435 roku Jurga Janowski wymieniany jako właściciel wsi . W okresie późniejszym wieś staje się własnością rodziny Polickich herbu Prawdzic, właścicieli pobliskiego Policka. W 1493 roku część gruntów w Janowie od Polickich zakupił Andrzej Hersztopski, ojciec Jana i brat Marcina.  W 1494 roku Łukasz Policki za zgodą swej matki Anny Brodzkiej sprzedaję połowę Janowa Gabrielowi Sierpowskiemu z Sierpowa koło Śmigla. Po śmierci Gabriela Sierpowskiego  1 497 roku Wojciech Policki otrzymuje prawo wykupu ziem od córki zmarłego, Anny. Rodzina Polickich była właścicielem części wsi do XVII wieku. Część gruntów we wsi posiadała rodzina Hersztopskich jeszcze pod koniec  XV wieku.

janowo-1894-lubuskie

W południowo-zachodniej części wsi istniał folwark. Pozostałością po założeniu są budynki gospodarcze.

JANY /Janny/

Była wieś, obecnie część miasta Zielona Góra. Były folwark założony przez właściciela Przytoku, Hansa Georga von Stentzsch w 1612 roku. Folwark był częścią majątku w Przytoku. W południowej części wsi resztki założenia dworskiego.

jany-1896-lubuskie

Jarchlino /Jarchlin/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego o średniowiecznej metryce. W XV wieku należała do rodziny von Dewitz. W 1540 roku własność Henninga von Dewitz a częściowo jego kuzyna, Jobsta von Dewitz. Ostatnim właścicielem wsi był Stephan Bernd von Dewitz(*1672-+1728). Mieszkał w Dargomyślu(Hoffelde). Z powodu wystawnego trybu życia popadł w długi. Część dóbr jeszcze za swojego życia sprzedał lub oddał w zastaw. Kulice w latach 1708-1738 otrzymał w zastaw za 19.600 talarów duński kapitan Otton Adrian von Edling. Później własność kanonika Johanna Augusta von Koven, od którego w 1726 roku majątek zakupił major August Friedrich von Bismarck, który w 1724 roku poślubił córkę Stephana Bernda von Dewitz, Stephanę Charlottę von Dewitz(1706-1735). Rodzina von Bismarck pochodziła ze Starej Marchii, gdzie w 1270 roku po raz pierwszy pojawia się z imienia w mieście Stendal(obecnie kraj związkowy Saksonia-Anhalt). August Friedrich von Bismarck pochodził z schӧnhauseńskiej linii rodu.  W 1721 roku został pierwszym dowódcą goleniowskiego pułku dragonów Schulenburga. Kolejni właściciele z tego rodu: w 1747 roku majątek posiadał syn Augusta Friedricha kapitan Bernd August von Bismarck(*1725-+1758) a następnie wnuk August Friedrich II von Bismarck(*1753-+1814), który umiera bezpotomnie. Dobra w 1814 roku dziedziczy kuzyn Augusta Friedricha II, rotmistrz Carl Wilhelm Ferdinand von Bismarck(*1771-+1845), który w 1816 roku przeprowadza się z Schӧnhausen do Konarzewa wraz z żoną i synami: Bernhardem(*1810-+1893) i Ottonem, późniejszym kanclerzem. Po śmierci ojca dobra dziedziczy Bernhard von Bismarck. W 1870 roku majątek obejmował 2379 mórg ziemi a w 1879 roku obejmował 699,68 ha gruntów. Kolejnym dziedzicem dóbr był syn Bernharda, Bernd von Bismarck(*1868-+1948), który sprzedał majątek drugiej żonie brata Philippa, Hedwidze von Bismarck, z domu von Harnier(*1858-+1945). Ostatnim właścicielem dóbr był Gottfried von Bismarck. W 1910 roku majątek liczył 699,68 ha gruntów a w 1928 roku 643 ha gruntów.

PAŁAC

Podczas działań wojennych pałac znacznie zniszczony, rozebrany w 1973 roku.

DWÓR

Zachował się dwór zarządcy majątku. Jest to budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym z naczółkami i lukarną. Położony na obrzeżach resztek parku.

JARNATÓW /Arensdorf/

HISTORIA WSI

Miejscowość położona w gminie Lubniewice powiatu sulęcińskiego. Wieś założona już w XIII wieku, od 1352 roku w rękach rodu von Waldow z Lubniewic. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1421 roku. Tam też pojawia się jako właścicielka części gruntów Małgorzata Zymutz. Od 1500 roku cała wieś w rękach rodziny von Waldow. Ostatnim właścicielem z rodu von Waldow był fundator miejscowego kościoła, Caspar Sigismund Adam von Waldow. W 1731 roku dobra zakupuje Karol Sigismund von Kalckreuth, którego syn w 1751 roku sprzedaje majątek rodzinie von Gemmingen. Kolejnym właścicielem w połowie XIX wieku była rodzina Tholuck/1857/. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny Stucken/1903/. Od około 1910 roku Jarnatów został zakupiony przez Henryka Teodora Bottinger`a. Był tajnym radcą rządowym, członkiem Izby Seniorów i angielskim bankierem. Po jego śmierci dobra w rękach wdowy, Adeli. Po jej śmierci w 1925 roku majątek dziedziczą synowie- Henryk Karol Józef oraz Waldemar Fryderyk Jan. Henryk Karol bankier zamieszkały w Berlinie, doktor praw, dyplomata, pracował w pruskich ambasadach w Buenos Aires, Londynie, Trypolisie, Konstantynopolu. Młodszy Waldemar Fryderyk przeniósł się do Jarnatowa z żoną z Londynu. Do już odziedziczonych posiadłości dokupił majątek w Lubniewicach oraz folwark w dawnym Marienwaldzie. Rodzina Bottingerów mieszkała w Jarnatowie do 1945 roku.

Waldow (3)KalckreutGemmingen

Jarnatów-ok.Sulęcina

Jarnatów pow. Sulęcin

Jarnatów- fronton pałacu

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY
Już w XVIII wieku stała siedziba dworska w Jarnatowie. W 1920 roku rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa budynku. Tak powstała rezydencja o cechach romatycznych i renesansowych. Po wojnie gospodarstwo wraz z pałacem było w administracji PGR do 1960 roku, kiedy przekazano pałac dla kolonii „Zastal” w Zielonej Górze. W jej posiadaniu pałac wraz z zabudowaniami folwarcznymi i parkiem znajdował się do 1978 roku. Przez okres 18 lat doszło do dewastacji parku, całkowitemu zniszczeniu uległo mauzoleum rodzinne, zlikwidowano bramę wjazdową, zniszczono pałac. Po 1978 roku pałac wraz z budynkami przejęła milicja na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Rozpoczęty remont przerwany został na początku lat 90-tych. Od 1995 roku był w posiadaniu polsko-niemieckiej spółki.

Jarnatów4

Jarnatów3

Jarnatów2

Jarnatów

jarnatow-1934-lubuskie