JAROGNIEWICE /Hartmannsdorf/

Dawna wieś, obecnie część dzielnicy Nowe Miasto Zielonej Góry. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1441 roku. Była własnością rodu von Schlabrendorf. Pod koniec XIX wieku majątek posiadał Benno Nicaeus urodzony 07.02.1863 roku w Wilkowie. Dnia 10.09.1894 roku ożenił się z Antonie Mathilde Auguste Ebhardt z Klenicy. Miał z nią dwóch synów: Hansa ur. w 1895 roku, który zginął w 1915 roku na froncie I wojny światowej oraz Wilhelma(Willi) Karla Otto(1896-1987). Zmarł 24 maja 1928 roku. Dnia 29.01.1579 roku we wsi urodził się Georg Schӧnborner, prawnik, kanclerz Johanna Georga von Hohenzollern w 1609 roku, później Johanna von Schaffgotsch. Nobilitowany przez cesarza Ferdynanda II w 1629 roku- von Schӧnborn und zu Ziesendorf. Zmarł w Głogowie 23.12.1637 roku. W Jarogniewicach urodził się August Gottlob Ferdinand Schirmer(14.05.1791-29.03.1863), niemiecki teolog i nauczyciel.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-FOLWARCZNY

W północnej części wsi położony był majątek ziemski składający się z pałacu, parku krajobrazowego oraz zabudowy gospodarczej. Z oktagonalnej zabudowy majątku pozostały resztki budynków gospodarczych, resztki parku oraz murów okalających majątek.

jarogniewice-1896-lubuskie

JAROMIROWICE /Germersdorf/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają XV wieku. W 1500 roku należała do rodu von Pilgram. Później dość częste zmiany właścicieli, należała do rodów: von Lӧben(1598, 1612, 1652), von Tornow(1654), von Schӧnhausen(1683), von Krause und Erben(wlatach1713-1803), baronów von Massow(1803-1811). W 1811 roku majątek rozparcelowany.

Na terenie wsi istniał majątek z siedzibą dworską.

We wsi przy ul. Krzywej 40 willa.

JAROSŁAWCZYK /Klein Gerzlow/

Nieistniejąca osada położona w gminie Pełczyce powiatu choszczeńskiego. Prawdopodobnie założona w XVIII wieku przez rodzinę von Wedel. Na początku XX wieku własność rodziny von Boltenstern– w latach 20-tych wymieniony Albert von Boltenstern. Jeszcze w latach 80-tych do szkoły podstawowej w Będargowie uczęszczały dzieci z Jarosławczyka.

JAROSŁAWKI /Neuendorf/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W XV wieku lenno rodu von Petersdorff. W 1478 roku wieś zakupują hrabiowie von Eberstein z Nowogardu. W 1577 roku wymieniony Ludwig hrabia von Eberstein. Po 1663 roku przechodzi na własność państwa. Część wsi należy do rodu von Flemming. W 1786 roku dobra w dzierżawę przejmuje rodzina von Blanckenburg. W 1801 roku właścicielem majątku jest A.F. von Kӧsteritz. W 1870 roku właścicielem majątku była rodzina Rickmann a dobra obejmowały 437 akrów ziemi. W 1879 roku majątek w rękach Friedricha Maass i obejmował 266,08 ha gruntów. W 1910 roku majątek będący własnością rodziny Gamp obejmował 362,66 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr był Oscar Gamp a dobra obejmowały 338 ha gruntów. W północnej części wsi przy drodze położony był majątek ziemski. Po założeniu pozostały resztki zdziczałego parku dworskiego.

Jarosławsko /Gerzlow/

Wieś położona w gminie Pełczyce powiatu choszczeńskiego. Wzmiankowana w 1337 roku. W tym czasie była częścią dóbr pełczyckich. Od XVI wieku lenno rodu von Wedel. Posiadali majątek do 1945 roku. W XVIII wieku podział wsi na A i B. Część A należała do Lorenza Georga von Wedel, część B do joannity Leopolda Christopha von Wedel. W 1857 roku wzmiankowany Rudolf von Wedel, właściciel majątku B. W 1903 właścicielem dóbr był Bruno, później hrabia Wedigo von Wedel.

PAŁAC

W 1845 roku zbudowano pałac, obok zespół folwarczny oraz założono park krajobrazowy. Pod koniec lat 50-tych XIX wieku obok kościoła powstał mniejszy folwark. Pałac spalony w 1945 roku. W jego miejscu obecnie stoi budynek mieszkalny. Pałac położony był w północnej pierzei podwórza, za nim rozpościerał się park krajobrazowy. W parku mauzoleum rodowe rody von Wedel. Podwórze gospodarcze otoczone budynkami gospodarczymi. Na środku podwórza gorzelnia. Całość otoczona jest kamiennym murem. Główny wjazd na podwórze akcentują stylizowane baszty zwieńczone krenelażem. Majątek w połowie XIX wieku obejmował obszar 1260 ha gruntów, w 1914 roku 955 ha gruntów.

Jarszewko /Jassow am Haff/

Wieś położona w gminie Stepnica powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1590 roku. Należała do możnego rodu von Flemming. W 1895/96  majątek rozparcelowano. Ok. 1,0 km na zachód od wsi położony był folwark, obecnie nieistniejący.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We wsi skromny dwór, resztki zabudowy gospodarczej oraz aleja prowadząca do majątku.

Jarszewo /Jassow/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniana w 1308 roku(Jarsow). Należała wtedy do kapituły kamieńskiej, następnie lenno rodu von Flemming. W 1860 roku wydzierżawione rodzinie von Sager. W 1928 roku majątek obejmujący 97 ha gruntów należał do Paula Bartelt. W 1939 roku dobra z dworem były własnością Hansa Günthera Neitcke.

Dwór

Zbudowany w latach 30-tych XX wieku na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, kryty dachem czterospadowym. Zaadoptowany na szkołę.

JARYSZÓW /Gersdorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Jasień powiatu żarskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1360 roku. W 1381 jako właściciele wsi wymieniona rodzina von Briesen/Briese/. W 1475 roku wieś dana w lenno przez Hansa von Biberstein braciom von Gebelzig. Przez kolejne lata dość częste zmiany właścicieli. W 1508 roku dobra w rękach Petera von Steinkeller. W 1618 roku wieś przechodzi na rodzinę von Wiedebach. Od 1664 roku zmiana właścicieli- zostaje nim rodzina von Heyde. Już w 1682 roku dobra w rękach szwagra Otto Friedricha von Heyde, Hansa Georga von Stentzsch, żonatego z Dorotheą Magdalene von Heyde. Na krótko dobrami zarządzał hrabia von Promnitz. W 1693 roku majątek zakupił Christian Sigismund von Rohr. W 1729 roku dobra kupuje Friedrich Ehrenreich von Rackel, który w tym samym roku umiera. Nad majątkiem oraz małoletnimi dziećmi opiekę sprawował Paul Heinrich von Lettau. W 1737 roku dobra sprzedane dla Christopha Friedricha von Schwartz. Dwa lata po zakupie umiera jako kawaler a dobra dziedziczy jego brat, Hans Christian von Schwartz. Po śmierci właściciela w 1752 roku dobra dziedziczy córka Johanna Charlotta, zamężna za Carla Siegmunda von Rottenburg/Rothenburg/, który jeszcze w tym samym roku sprzedaje je Johannowi Friedrichowi Philippowi von Strobschütz. Po nieudanej próbie sprzedaży majątku dla Karla Augusta Drobisch, dobra w roku 1789 zakupił Philipp Gottlob August Misitscheck von Wischkau, który już w 1796 sprzedaje dobra porucznikowi Abrahamowi Heinrichowi Augustowi von Rabenau. Po jego śmierci w 1816 roku majątek zakupił Johann Gotthelf von Schöllestern. Kolejnym właścicielem Jarysza był od 1841 roku Friedrich Oswald Eckardt. W 1856 sprzedaje dobra Maxowi Friedrichowi von Stutterheirn. W 1885 roku dobra w rękach Maxa Boldt. Kolejnym posiadaczem dóbr od początku XX wieku był Heinrich Munk/1903/. Ostatnim właścicielem majątku był Otto Oldermann zwany Meyer`em.

Jaryszow -dwor

Położony na skraju krajobrazowego parku pałac, zbudowany w XVII wieku jako obronny. W XVIII wieku dokonana przebudowa przez nowego właściciela jakim był Johann Friedrich Philipp von Strobschütz oraz jego żony Auguste Wilhelmine Charlotte, z domu von Carlowitz. W wyniku gruntownej przebudowy dokonanej w początkach XIX wieku zatarty został pierwotny charakter i cechy stylowe. Murowany z kamienia i cegły, piętrowy, założony na planie prostokąta. W piwnicach sklepienia kolebkowe, w pomieszczeniach parterowych i na piętrach sufity ze stiukowymi plafonami. Dach naczółkowy. Po założeniu zachował się park krajobrazowy oraz resztki zabudowy folwarcznej.

Screen Shot 104