JANIKÓW /Jenkendorf/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego. Wieś rycerska. We wsi istniało 6 działów majątkowych. I-szy w 1425 roku należał do rodu von Landeskron. W latach 1483-1544 był w rękach rodu von Ziegelheim. W latach 1545-1611 dobra należą do rodziny von Gladis. W 1611 roku doszło do podziału majątku I-go na część a, którą w 1611 roku posiadała rodzina von Schkopp z Chocianowca, od 1651 do 1940 w posiadaniu książąt żagańskich. Część b była w rękach rodu von Gladis w 1671 roku i w tym samym przechodzi na własność książąt żagańskich. O majątku II-m mowa była już w 1474 roku. W 1550 roku wchodziła w skład dóbr mościckich, którego właścicielami były rody: von Filtz, von Schӧnberg, von Kӧckeritz, von Gelnitz. Kolejni właściciele majątku II, rodzina von Gladis w 1550 roku dołączyła dobra do majątku I-go. Majątek III w 1519 roku posiadała rodzina von Ziegelheim, w 1519 roku rodzina von Oppel. W 1522 właścicielem dóbr była rodzina von Kӧckeritz, która połączyła majątek z majątkiem II. W 1532 roku mowa jest o majątku IV, którego właściciel jest rodzina von Ziegelheim. W 1540 roku dobra posiada rodzina von Oppel z Chwaliszowa. W 1547 roku przejęte przez rodzinę von Gladis i połączone z majątkiem I-szym. W 1544 roku właścicielem majątku V-go była rodzina von Ziegelheim. Po niej dobra przejmuje rodzina von Oppel z Chwaliszewa i von Gelnitz z Rościc(1547). Po przejęciu majątku przez rodzinę von Gladis włączone zostają do majątku I-go. W latach 1519-40 majątek VI-ty był własnością rodu von Ziegelheim, po których dobra przejmuje rodzina von Schӧnaich z Dębinki, a po nich w 1566 roku rodzina von Gladis również z Dębinki. Majątek włączony do majątku I-go.

W północno-zachodniej części wsi położone było założenie folwarczne z dworem.Janików 1901, lubuskie