ŁUKÓW /Bogendorf/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Podzielona na dwie części- dużą i małą. Część Duża w 1474 roku należała do rodu von Rutschütz. W 1488 roku była własnością rodu von Rackel. W latach 1598-1746 własność rodziny von der Heyde, gdzie część gruntu w latach 1605-09 należała do rodziny von Oppel z Piotrowa. W 1617 roku część majątku należy do rodu von Kalckreuth z Koła. W latach 1617-20 dobra dzierżawione przez rodzinę von Petersdorf z Mieszkowa. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienieni to: książęta żagańscy(1746), von Dyhrn z Dziwiszowa(1752), von Rade(1786), von Busse(1797), von Kückebusch(1805), von Houwald(1805), Hellmich z Grotowa(1817), Hüppe(1876), Marwitz z Berlina(1879), Berg z Berlina(1889), Patzenhofer(1893), Schwarzelühr i Wiemann(1899), Wiemann(1909), Schubert z Berlina(1913), Wiemann(1919),Hirsch(1921-1940). Część Mała zwana później Klein Bogendorf była własnością rodu von Briesen z Niwicy w 1519 roku. Później należy do rodu von Oppel z Radłówki by ponownie wrócić do von Briesen w 1528 roku. W latach 1650-1742 dobra należą do książąt żagańskich i scalone z majątkiem zwanym dużym.

Po zespole dworskim zachowały się budynki folwarczne oraz resztki parku krajobrazowego.

Łuków 1901, lubuskie