ŁUGI /Friedersdorf/

Wieś leżąca w gminie Otyń powiatu nowosolskiego o średniowiecznych korzeniach. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1305 roku. Wieś związana była z majątkiem otyńskim. W XV wieku należała do rodu von Zabeltitz, później do rodziny von Rechenberg/1516/. Pod koniec XVIII wieku jest w posiadaniu księcia kurlandzkiego Piotra Birona, następnie należy do jego córki Doroty księżnej de Talleyrand-Perigord i jej syna księcia Aleksandra Dino. W 1879 roku majątek przejęli baronowie von Lancken-Wackenitz i była w ich rękach do 1945 roku.

Założenie dworskie nie istnieje.

lugi-1896-lubuskie