JANKOWA ŻAGAŃSKA /Hansdorf/

Wieś położona w gminie Iłowa powiatu żagańskiego. W 1474 roku była własnością rodu von Filtz z Rościc. W latach 1512-15 należała do rodziny von Schӧnberg również z Rościc. W 1522 roku właścicielem była rodzina von Jornitz. Posiadali majątek do 1613 roku, kiedy wieś zakupiło miasto Żagań. W 1628 roku wieś przechodzi na księcia von Wallenstein ale już w 1634 roku ponownie wieś posiada miasto Żagań. W 1651 roku właścicielem zostaje burmistrz Gubina Neumann. Sto lat później wieś posiada baron von der Goltz. W 1752 roku wieś w rękach hrabiego von Tottleben. Później dość częste zmiany właścicieli- von Machui(1781), Schütze(1784), książęta żagańscy(1786), Rӓbiger(1857), von Strombeck(1863), kupiec Gerechter(1865), Salomon Isaak(1866), Sorge(1868)- wg spisu właścicieli ziemskich z 1873 roku posiadał 406 mórg ziemi, mieszkał w Berlinie. Może dlatego podani właściciele w latach 1871 to dzierżawcy. Kolejni właściciele to: Baranius(1871), Gruss(1871), kupiec Neumann z Wrocławia(1874), kupiec Titelmann(1875), Kuhn(1878), von Hartwig(1880), Kuhn(1880), Klausmann(1884), Becker(1884), Schultze(1885), Moehring i Pani Heise z domu Moehring(1893), Moehring i Pani Constabel z domu Heise(1898), Branca(1911), Rathke z Berlina(1915), Gietzelt z Torgau(1918-1940).

Jankowa Żagańska 1901,lubuskie