JURZYN /Jüritz/

Wieś leżąca w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1538 roku(Goricz). W XVI wieku było w rękach rodu von Kalckreuth. W 1577 roku Kacper von Kackreuth sprzedaje dobra bratu, Fryderykowi von Kalckreuth i Hansowi von Kottwitz, który staje się samodzielnym właścicielem wsi od 1582 roku. W 1595 roku synowie Hansa von Kottwitz z pierwszego małżeństwa sprzedają majątek swojej macosze, Emerentii z domu von Furstenauer. W 1596 roku właścicielem majątku zostaje  Christoph von Gӧllnitz. W 1651 roku odsprzedaje majątek  Ulrichowi Wenzlowi von Biberstein. Po jego bezpotomnej śmierci wieś przechodzi na jego siostry, Zofię i Elżbietę. Elżbieta von Ronow/mężem był Johann Albrecht von Ronow/ w 1659 roku sprzedaje majątek baronowej Helenie von Dyhern/ z domu von Zeschau/. Bezdzietna, przepisuje dobra bratankowi, Zygmuntowi von Zeschau, którego płyta nagrobna wraz z jego żoną znajduje się w kościele w Dłużku. W 1681 roku jako właściciel wymieniany jest Otto Friederyk von der Heyde. W 1739 roku sprzedaje majątek Balthasarowi von Zeschau– bratankowi Zygmunta von Zeschau. W 1810 roku umiera Balthasar Heinrich Erdmann von Zechau, właściciel Jużyna, który przepisał wieś swojej córce, Emilii Juliannie von Francois. Prawdopodobnie od 1839 roku w rękach Ludwika Heinricha Balthasara von Rabenau. Po 1858 roku dobra zostają podzielone. W 1861 roku część zakupuje Haso von Wedel– czy w tym Jurzyn nie wiem. Część należy do rodziny von Beerfelde. Po śmierci męża w roku 1870, Theresa von Rabenau sprzedaje część dóbr Friedrichowi Bruno Hering oraz Gustawowi Adolfowi Müller. Po śmierci Hering`a w roku 1874 całość pozostaje w rękach Müller`a.Na terenie wsi folwark ze skromnym dworem, prawdopodobnie wybudowanym pod koniec XIX wieku lub na początku XX wieku. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny Brodach.

Jurzyn- dwór

Jurzyn 1939, lubuskie