JAMNICA /Jamnitz/

Nieistniejąca wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1463 roku((Jemelnicz). W latach 1451-1571 wieś należała do rodziny von Metzenrode, w 1573 do rodziny von Kӧckeritz, od 1582 do 1601 roku ponownie w rękach rodu von Metzenrode(w 1577 roku doszło do wydzielenia części gruntów, które tworzyły majątek II z siedzibą dworską, w latach 1577-1625 będący własnością rodzin von Melhose i von Nostitz, od 1625 roku w rękach rodu von Schellendorf i ponownie scalony z majątkiem I-szym). W 1604 roku wieś jest własnością rodu von Rackel a następnie w 1608 roku przechodzi w ręce baronów von Promnitz z Żar i Przewozu. W latach 1608-1666 jest własnością rodu von Schellendorf. Od 1665 na 5 lat część majątku dzierżawiona przez panią von Callenberg z Muskau. Od 1666 do 1940 roku własność książąt żagańskich.

Jamnica 1929, lubuskie