POTOK /Pattag/

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1388 roku kiedy należała do Heinricha von Budyn. W 1430 roku w rękach rodu von Haug a od 1463 w posiadaniu rodziny von Rothenburg. Posiadali dobra do 1474 roku przy czym w 1463 roku część gruntów należała do rodziny von Rutschütz. W 1481 roku dobra posiada rodzina von Haugwitz. W 1512 roku następuje podział wsi na kilka działów własności. W 1512 roku część gruntów należała do rodzin: von Haugwitz, von Metzenrode, von Kӧckeritz, von Rackel, von Promnitz, von Schellendorf oraz do książąt żagańskich. Majątek z dworem i folwarkiem w 1598-99 był w rękach rodziny von Kalckreuth, od 1601 von Haugwitz a następnie von Gersdorf. W latach 1616-54 dobra w posiadaniu rodziny von Lӧben, od 1654 do 1671 roku w rękach Pani von Bibran z domu von Lӧben. Od 1671 do 1940 roku własność książąt żagańskich.

Potok 1929, lubuskie