PRZEŁAZY /Seeläsgen/

Wzmiankowana w XIII-XIV wieku jako własność klasztoru cystersów z Trzebnicy. Jako pierwszy właściciel dóbr występuje Hans von Horne(1628). W XVII wieku właścicielem majątku jest dowódca cesarskich wojsk Franz Jobst von Kniegge(1687), po nim baron Dankelmann(1699) a część gruntów nadal w rękach klasztoru w Trzebnicy. W połowie XVIII wieku majątek jest własnością rodu von Rothenburg– wymieniony Samuel Gottlieb von Rothenburg(1752). Kolejnym właścicielem staje się rodzina von Lossow– wymieniony Melchior Sigismund von Lossow(1774), a także rodzina von Kalckreuth(1764), później Erazm von Schenkendorff, pod koniec wieku Fryderyk von Rabenau. W drugiej dekadzie XIX wieku majątek w rękach wdowy Päseler(1828), od której za 34000 talarów majątek odkupił Gustav Reistert. Od 1846 roku własność porucznika Oswalda Ferdinanda Paech. Posiadał majątek w 1857 roku. Później majątek należy do szambelana dworu carskiego barona von Balascheff(Balachoff), którego majątek w 1879 roku obejmował 721,40ha gruntów i był dzierżawiony przez niejakiego Neumann z Niesulic.  W 1896 roku majątek barona obejmował 737ha gruntów. Dzierżawcą był niejaki Henkel. Na początku XX wieku właścicielem majątku był Joseph Stern ale na krótko, a następnie rodzina Rieck.  W 1906 roku majątek staje się własnością Wolfganga Friedricha hrabiego von Castell zu Castell und zu Rüdenhausen(zm.1930), członka rycerskiego zakonu joannitów. W 1914 roku majątek obejmował 744ha  a w 1929 roku 736ha i należał do hrabiego Wolfganga Friedricha zu Castell-Rüdenhausen. Ostatnim dziedzicem fortuny był Wulf Dether Wolfgang Ernst Otto Paul Carl hrabia zu Castell und zu Rüdenhausen, kapitan lotnictwa cywilnego Lufthansy. Podczas II wojny światowej do 1945 roku mieściła się w pałacu szkoła SS.

Castell und zu RudenhausenFrankoński ród hrabiów i książąt Castell należał do najwyższej arystokracji europejskiej, sięgający swoimi korzeniami do XI wieku. W 1897 roku Wolfgang Fryderyk hrabia von Castell zu Castell und zu Rüdenhausen żeni się z Aleksandrą von Faber. Z tego związku wyłoniła się istniejąca do dzisiaj linia von Faber-Castell.

PAŁAC


Przełazyprzelazy-palac-od-strony-parkuprzelazy-lubuskie-2przelazy-lubuskie-uroczystosci-wlasciciela-castell-rudenhausenaprzelazy-lubuskie

Obecnie w pałacu mieści się Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy.
Obecna forma pałacu jest efektem licznych przebudów, dokonanych w latach 1889, 1910 i 1923 roku oraz remontów i adaptacji przeprowadzanych w latach powojennych. Trzykondygnacyjny pałac neorenesansowy wybudowany w połowie XIX wieku, założony na planie prostokąta, murowany, podpiwniczony, urozmaicony dwoma wieżami zwieńczonymi krenelażem. Wewnątrz zachowane zachowane zdobienia na sklepieniach kolumnowego holu i na sufitach korytarzy oraz stolarka okienna i drzwiowa. W dużej, reprezentacyjnej sali zachowało się obramienie komina. Nad prowadzącymi do niej drzwiami, na elewacji ogrodowej przetrwał kartusz herbowy właściciela- hrabiego von Castell und zu Rüdenhausen(biało-czerwona szachownica), który uczynił z pałacu myśliwską rezydencję.

przelazy-1938-lubuskie