POLICKO /Politzig/

Wieś położona w gminie Pszczew powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wieś wzmiankowana w 1278 roku(Policzko, Policko, Polyczko), gdzie wymienia się wdowę po  Młodole, która przekazuje wieś zięciowi Marcinowi Paranicowi(Poranie, Pareniz). Nadanie to zostało potwierdzone przez  Przemysława II na zamku w Santoku. Kolejno wymieniana wielokrotnie w latach: 1405(Policzsko), 1413(Polniczsko), 1424, 1466(Policze), 1425(Polyczsko), 1430(Poluiczsky, Pollyczczsky), 1436(Policzsco), 1475(Policzko). W 1405 roku wymienia się Bieniaka Polickiego herbu Prawdzic. W tym czasie pretensje do części gruntów we wsi zgłasza wdowa po Witoldzie von Grünberg. Przez kilka wieków część wsi była w posiadaniu Polickich herbu Prawdzic z domu Paranizow(Paranicow)(1405-1603). W latach 1421-26 wymienia się Lubikowskich z Policka. W 1456 roku połowa wsi należała do Andrzeja Herstopskiego z Herstopu (Nowej Niedrzwicy). W 1493 roku połowę Policka zakupuje Andrzej Hersztopski. W 1698 roku majątek wraz z Polickiem należał do rodziny von Unruh, od których dobra zakupił Adam von Kalckreuth(1638-1711), właściciel Muchocina. Był trzykrotnie żonaty. Pierwszą żoną była wdowa von Unruh, z domu von Nostitz. Drugą żoną była Zofia von Bojanowska z Bojanowa. Trzecią żona była polska szlachcianka niemieckiego pochodzenia Anna Helena von Seherr-Thoss z Wygnańczyc(1665-1735). W 1767 roku właścicielem Policka był Aleksander Kaykrayter (zniekształcone von Kalckreuth). Około roku 1793 właścicielem wsi był Augustyn Adam von Dziembowski, który sukcesorem swoim mianował swego brata, pułkownika w stanie spoczynku Jana Stefana Dziembowskiego. W roku 1840 jako właściciele wsi figuruje rodzina von Oppen, Dziembowscy byli wtedy właścicielami Bobowicka. Dnia 15.03.1842 roku Caroline Gottliebe von Oppen, z domu von Dziembowska sprzedaje Policko niejakiemu  Augustowi Palm z Gorzowa, wymieniony w spisie w właścicieli w 1845 roku. Prawdopodobnie doszło albo do odkupienia majątku albo transakcja została unieważniona.  J.N.Bobrowicz w swoim „Opisywaniu…” podaje jako właściciela majątku Panią Oppenową. W 1857 roku nadal jako właściciel w spisie majątków figuruje Herrmann von Oppen, który miał posiadać dobra polickie od 1846. W 1870 roku w spisie właścicieli nadal figuruje Herrmann von Oppen a dzierżawcą majątku był von Wedell. W roku 1884 właścicielem majątku wraz z folwarkiem Janowo był J.H.Rodatz. Majątek Johanna Heinricha Rodatz w 1877 roku obejmował 998ha gruntów a w 1896 roku obejmował 999 ha gruntów. W 1907 roku majątek wraz z folwarkiem Janowo(Janau) obejmował 992ha gruntów i należał do Pani Auguste Rodatz, z domu Scheeffer oraz do porucznika Maximiliana Rodatz. W 1913 roku majątek o powierzchni 992ha należał do porucznika Maxa Rodatz. W skład majątku wchodził folwark Janowo(Janau). Maximilian Rodatz umiera w połowie lat 30-tych XX wieku. Rodzina posiada majątek do 1945 roku.

 

Paul Rodatz z żoną z domu Kuhn

 

 

Policko- na płn od Międzyrzecza

Zespół dworski składający się z dworu, spichlerza z 1844 roku i parku. Dwór zbudowany około połowy XIX wieku i rozbudowany pod koniec tego wieku, murowany, piętrowy, założony na rzucie wydłużonego prostokąta z węższymi dobudówkami przy krótszych bokach. Elewacja południowa zaakcentowana na osi trójkątnym tympanonem z czterokolumnowym gankiem wspierającym balkon. Niestety dwór już nie istnieje. Park po południowej stronie dworu, krajobrazowy założony w pierwszej połowie XIX wieku.

policko-1894-lubuskie