DOBROCHÓW /Zessendorf/

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. We wsi kilka działów majątkowych. Majątek I-szy

Właściciele: von Beyer(1474), von Blanckenstein(1521-1611), von Schellendorf z Przewozu(1611-1666), książęta żagańscy(1666-1940)

Majątek II-gi

Właściciele: von Rutschütz z Żarek Wielkich(1441), von Schwarz z Żarek Wielkich(1485, von Blanckenstein, właściciele majątku I-go(1535-1550), von Sax(1551), von Grünberg(1583), von Schӧnaich(1609), von Schellendorf, właściciel majątku I-go(1613) i scalony z majątkiem I-szym.

Majątek III-ci

Właściciele: von Blanckenstein, właściciel majątku I-go(1601), von Lotz(1601), von Leslau(Lessel)(1605-1622), von Schellendorf od 1619 roku dzierżawi dobra, cesarz Ferdynand II, który w 1622 roku przekazuje majątek księciu von Wallenstein, von Schellendorf, właściciel majątku I-go(1628) i scalony z majątkiem I-szym.

Majątek IV-ty z dworem

Właściciele: von Blanckenstein(1610), von Deupold(1610), von Schellendorf, właściciel majątku I-go(1615) i scalony z majątkiem I-szym.

Majątek V-ty

Właściciele: von Blanckenstein(1565), baron von Kittlitz ze Świdnicy(1565-1568), von Kӧckeritz(1573), von Temritz(1599).

Majątek VI-ty

Właściciele: von Blanckenstein(1583, von Oppel(1583-1595), później losy majątku nieznane.

Dobrochów 1901, lubuskie