JASIENICA /Jessnitz/

Wieś położona w gminie Brody powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1452 roku. W tym czasie należała do rodu von der Heide. Posiadali dobra do 1546 roku. W latach 1608-1680 majątek posiada rodzina von Maxen. Od 1680 roku fuzja majątków Jasienica-Jałowice. Kolejni właściciele dóbr: hrabiowie von Promnitz(1708) , von Dallwitz(1716-1769)- wymieniany Johann Wolf von Dallwitz(XVIIIw.). Już za czasów von Dallwitz część dóbr należała do rodziny von Mosch/1771/, ale już w pierwszej połowie XIX wieku cały majątek w rękach tej rodziny posiadali majątek do 1834 roku- wymieniany August von Mosch zmarły w 1842 roku, Born(1834-1842), hrabiowie von Finkenstein(1842-1849), baronowie von Waldenfels(1849-1857), Meister(1896-1929). W 1879 roku ich majątek obejmował 231,84ha gruntów. W 1896 roku właścicielem majątku o areale 240ha był kapitan kawalerii Meister. W 1914 roku majątek obejmował 586ha a w 1929 roku  565ha i należał do Waltera Meister.  W skład majątku wchodził majątek Jałowice(Jaulitz) i folwark Bornfelde.

Jasienica-dwór

Jasienica-dwór

jasienica-droga-gubin-brody-palac

PAŁAC

Pałac zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku, przebudowany i remontowany w XIX wieku. Murowany z cegły, na rzucie prostokąta, parterowy, dach mansardowy. Znajdował się w północno-wschodniej części parku. Zburzony w latach 70-tych XX wieku.

Jasienica-droga Gubin-Brody- dwór

Jasienica-założenie folwarczno-dworskie

DWÓR

W południowej części parku o powierzchni 5 ha położony jest dworek z XIX wieku, murowany, zbudowany na planie prostokąta, parterowy, kryty dachem czterospadowym.

jasienica-1911-lubuskie