JASIONNA /Jessen/

Wieś położona w gminie Brody powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1361 roku. W latach 1527-1578 roku należała do rodu von Kalckreuth, piszących się „zum Jessen”. W 1577 majątek podzielony na dwie własności- jedna w rękach rodziny von Kalckreuth, druga w posiadaniu rodziny von Kottwitz. W 1581 roku cały majątek w rękach Maxa von Kottwitz. W latach 1638-1651 roku właścicielem majątku i wsi była rodzina von Göllnitz. Od 1651 roku dobra w posiadaniu rodu von Biberstein ale już w 1655 wieś zakupuje Albrecht von Ronow. W późniejszych latach częste zmiany właścicieli- Helene von Dyherrn, z domu von Zeschau(1659), von Zeschau(1665-1681), Siegismund von Tzscheche z żoną Anną Margarethe, z domu von Dyherrn(1681-84) . Kolejnym właścicielem w 1683/84 roku zostaje Otto Friedrich von der Heyde. Ponownie właścicielem miejscowości jest rodzina von Zeschau od roku 1739 roku. Posiadają majątek do 1861 roku. W 1861 roku miejscowość zakupił Hasso von Wedell. Na początku wieku zmiana właściciela- dobra w rękach rodziny Guttler/1903/, kolejnym jest rodzina Vielmetter/1929/.

Kalckreut

Kottwitz (2)

DyherrnGoellnitz (3)

Biberstein (3)

Ronow

Zeschau

Heide der

Jasionna-pałac

PAŁAC

Pałac zbudowany w 1775 roku, werandy od strony wschodniej i zachodniej dostawione w wieku XX. Murowany z cegły, piętrowy, założony na planie wydłużonego prostokąta, nakryty dachem mansardowym. W części pomieszczeń parterowych zachowane sklepienia krzyżowo-kolebkowe, stolarka drzwiowa, dębowe balustrady oraz wystrój sztukatorski. W sąsiedztwie pałacu znajduje się rozległy park krajobrazowy z XVIII wieku. Po 1945 roku był użytkowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej jako magazyn. Pod koniec lat 70-tych XX wieku przeprowadzono kapitalny remont pałacu. Obecnie stanowi własność prywatną, nieużytkowany.

Screen Shot 107