JAŁOWICE /Jaulitz/

Wieś położona w Brody powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1408 roku. Początkowo należała do klasztoru benedyktynek gubińskich(1408, 1452, 1457, 1497). Później własność rodów rycerskich- von Zeschau(1541, 1562), von Stutterheim(1572-1595), von Maxen(1598-1680-od 1680 roku wchodzi w skład majątku w Jasienicy), hrabiowie von Promnitz(1708) , von Dallwitz(1716-1769), von Mosch(1796-1834), Born(1834-1842), hrabiowie von Finkenstein(1842-1849), baronowie von Waldenfels(1849-1853), Meister(1903-1929).