JAŁOWICE /Jaulitz/

Wieś położona w gminie Brody powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1408 roku. Początkowo należała do klasztoru benedyktynek gubińskich(1408, 1452, 1457, 1497). Później własność rodów rycerskich- von Zeschau(1541, 1562), von Stutterheim(1572-1595), von Maxen(1598-1680-od 1680 roku wchodzi w skład majątku w Jasienicy), hrabiowie von Promnitz(1708) , von Dallwitz(1716-1769)-wzmiankowany Johann Wolf, von Mosch(1796-1834)-wzmiankowany August, zmarły w 1842 roku, Born(1834-1842), hrabiowie von Finkenstein(1842-1849), baronowie von Waldenfels(1849-1857), Meister(1903-1929). W 1879 roku ich majątek obejmował 336ha gruntów. W 1896 roku majątek kapitana kawalerii Waltera Meistera obejmował 329ha gruntów. Administratorem dóbr był niejaki Lessing. W 1914 jak i w 1929 roku wchodził w skład majątku w Jasienicy, właścicielem którego był Walter Meister. We wsi drugi majątek o powierzchni 20ha należący do  Adolfa Hartmanna.

MAJĄTEK

We wsi istniał majątek. Obecnie trudno określić jego położenie. Ciekawe budynki na terenie wsi.