NIWOROLA-KOZÓW /Jetzschko/

Obecnie część wsi Kozów(fuzja w 1928roku) położonej w gminie Gubin. Wzmiankowana w 1000 roku(Gozeuua). W 1367 roku(Jetschcow) należała do rodu von Karras. Później własność benedyktynek gubińskich. Później częste zmiany właścicieli- von Zeschau(1541, 1562, 1572), von Stutterheim(1572-1595), von Maxen(1602), von Lӧben(1626,1637), von Karras(1668), hrabiowie zu Solms(1670,1688), von Dallwitz(1692,1702)- wzmiankowany Johann Casimir von Dallwitz zmarły w 1729 roku, hrabiowie von Promnitz(1712), von Gebelzig(1738, 1746), von Rothenburg(1750). Po 1750 roku podzielony majątek na dwa, gdzie większa część gruntów przypadła w dzierżawie miejscowym rolnikom, majątek mniejszy z dworem pozostał w rękach rodziny von der Jahn(1810, 1853, 1869).