JASIEŃ /Gassen/

Miasto gminne położone w powiecie żarskim. Po raz pierwszy wymieniona w 1000 roku z okazji przekazania jej przez cesarza Ottona III klasztorowi w Nienburgu nad rzeką Saale. Od 1321 do 1642 roku należy do rodu von Wiedebach z Biecza/wymieniany Lorenz von Wiedebach/. W XV wieku z powodu trudnośc finansowych rodzina von Wiedebach zmuszona jest sprzedać Stary Jasień. W 1427 roku właścicielem majątku Jasień/Stary Jasień/ został Frenczil von Regewitz/Rackwitz/. W 1451 roku nastąpiła zmiana właściciela- są nimi bracia Fryderyk i Georg von Lessnow. W 1459 roku dobra wracają ponownie do rąk rodziny von Wiedebach a od 1490 roku całość dóbr ponownie jest w rękach von Wiedebach. W 1642 roku umiera Kaspar von Wiedebach, ostatni z linii jasieńskiej.  Po jego śmierci dobrami zarządzała  Marianne von Wiedebach-Zwippendorf, wdowa po Kacprze. W 1648 roku wychodzi za mąż za Rudolfa von Bünau(zm.1686), który powiększa majątek Jasień po zakupieniu kilku wsi- Nowej Roli, Świbna, Matuszowic, Bronic, Budziechowa. W 1660 roku Jasień otrzymuje prawa miejskie a herbem Jasienia stał się herb fundatorów- rodziny von Bünau- łeb lwa ze złotą lilią na czerwonym polu. Z tego rodu wymienia się: Rudolfa(zm.1715), Günthera(zm.1740), Rudolfa(zm.1763). W 1731 roku wielki pożar miasta. Z powodu kłopotów finansowych w 1768 roku była nieudana próba sprzedaży majątku dla Carla Heinricha von Heinecken. W 1776 roku majątek wraz z miastem zakupił Abraham Gottfried Philipp von Rabenau. Majątek od von Rabenau chciał zakupić Ludwig Friedrich Wilhelm hrabia von Schlabrendorff, ale do transakcji nie doszło. W 1790 roku dobra zakupił Johann Fryderyk Franz von Ploetz, który w 1792 roku odsprzedał majątek hrabiemu von Schlabrendorff. Na początku XIX wieku majątek zakupiła rodzina von Krosigk ale już w 1805 roku majątek w rękach kapitana Balthasara Heirnicha Erdmanna von Zeschau(zm.1810) z Jabłonnej. Po nim dobra odziedziczył Heinrich Anton von Zeschau. Ponownie w rękach rodziny von Rabenau od 1825 roku. W roku 1870 umiera Ludwik Henryk von Rabenau. Wdowa po nim Emilia zaproponowała miastu kupno swych dóbr, ale majątek w 1870 roku nabyli kupcy z Drezna Gustav Műller i Bruno Hering. W kolejnych latach następowała powolna wyprzedaż dóbr rodu von Rabenau. W 1881 roku miasto postanowiło położyć kres wyprzedaży majątku von Rabenau i kupiło od spadkobierców dobra ziemskie za 285.000 marek. Miasto zakupiony pałac przeznaczyło na ratusz miejski.

Wiedebach

Rackwitz (3)

BunawRabenaw

Ploetz 2

Jasien k.Lubska

Jasień pow. Żary, lubuskie

jasien-palac-i-rzekaJasień, lubuskie

PAŁAC

Pałac zbudowany w 1780 roku w stylu barokowym, którego budowę rozpoczęto już w 1764 roku na gruntach dworskich w obrębie dawnej wsi Stary Jasień. W latach 1881-1945 użytkowany jako ratusz. Odnowiony w roku 1964. Murowany z cegły. Założony na planie wydłużonego prostokąta, piętrowy, z tympanonem na osi elewacji frontowej. Dach mansardowy z powiekami. Wnętrze trzytraktowe z korytarzem na osi podłużnej. Zachowane sklepienia kolebkowo-krzyżowe i sufity ze stiukową dekoracją. Nad wejściem rzeźbione w kamieniu kartusze. Tympanon zdobiony stiukową dekoracją o motywie panoplii.  Pod trzema środkowymi oknami górnej kondygnacji znajdują się płyciny, w środkowej umieszczony jest podwójny kartusz herbowy rodu Rabenau – A.G.P. von Ra­benau i Zofii von Haugwitz (z prawej). Całość założenia leży na obrzeżach skomponowanego osiowo ogrodu. Po drugiej wojnie światowej dwór w posiadaniu GS „Samopomoc Chłopska”. Obecnie w rękach prywatnych, nieużytkowany. Obok pałacu znajdowało się założenie folwarczne założone około 1780 roku  składające się z parterowych domów dla pracowników, kordegardy oraz budynki gospodarcze. Część budynków została w okresie rozbudowy miasta wyburzona.

WILLA FLOETHER

Willa zwana”pałacykiem Flötherów” zbudowana przez Theodora Floether, założyciela i właściciela fabryki maszyn rolniczych. Zbudowana w stylu neobaroku pomiędzy zakładem a parkiem nad rzeką Lubrzą. Przetrwał wojnę w stanie nienaruszonym. W latach 60-tych zdewastowany, rozebrany.

Lubsko lubuskie

Jasień- willa

 Jasień, lubuskie

jasien-1939-lubuskie