JELENIÓW /Droseheydau/

HISTORIA WSI

Do 31 stycznia 2014 była to wieś należąca do gminy Zielona Góra powiatu zielonogórskiego. Od 1 stycznia 2015 jest częścią miasta i osiedlem administracyjnym Zielonej Góry, będące jednostką pomocniczą. Po raz pierwszy wymieniona w 1414 roku choć początki sięgają XIV wieku. W XV wieku właścicielami wsi był ród von Kittlitz/Kietlicz/. Od 1682 roku był w posiadaniu rodziny von Grünberg, którzy w XVIII wieku zbudowali siedzibę szlachecką. W XIX wieku jako właściciele majątku wymieniana rodzina Brehmer. W latach 30-tych jako właścicieli majątku wymienia się Richarda Rau/1937/. Gospodarstwo liczyło wtedy 204,6 ha gruntów.

Jeleniów-dwór

Jeleniów - założenie dworskie - ok. Zielonej GóryJeleniów- dwór

DWÓR

Dwór wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku, przebudowany gruntownie w 1819 roku, poszerzony o dobudówki w wieku XX. Murowany, w górnej kondygnacji szachulcowy. Założony na planie prostokąta, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym z dymnikami. Elewacja południowa ożywiona portykiem wspartym na czterech parach kolumn. Pozostałością po założeniu dworsko-parkowym jest zaniedbany park.

jeleniow-1896-lubuskie