JENIN /Gennin/

Wieś położona w gminie Bogdaniec powiatu gorzowskiego. Początki osadnictwa na terenie Jenina sięgają X wieku. W XI wieku należała do kasztelani santockiej. Po raz pierwszy wymieniona w 1278 roku. Należała wtedy do margrabiów brandenburskich. W 1300 roku w posiadaniu opactwa cystersów w Kołbaczu. W 1337 roku majątek w Jeninie posiadał ród von Winningen. W 1350 roku dochody z wsi czerpała rodzina von Wedel. Od 1353 roku część gruntów w rękach rodu von der Marwitz, część w posiadaniu opactwa cystersów z Kołbacza. W 1539 roku po sekularyzacji zakonu majątek opactwa została przejęta przez margrabiego kostrzyńskiego. Od 1674 roku cała wieś jest w rękach rodu von der Marwitz. W 1728 roku Kurt Dietrich von der Marwitz sprzedaje Jenin królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi I. W 1871 roku mowa jest o 2 majątkach na terenie wsi. W 1903 roku majątek w rękach rodziny Nehse, w 1929 roku w posiadaniu rodziny Zimmermann. Jeden z dworów należał do rodziny Kunke.

Screen Shot 112