JANOWO

Wieś położona w gminie Pszczew powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1415 roku(Janowo), później w 1497(Janów), 1944(Janau). Była własnością Jana z Janowa. W 1435 roku Jurga Janowski wymieniany jako właściciel wsi . W okresie późniejszym wieś staje się własnością rodziny Polickich herbu Prawdzic, właścicieli pobliskiego Policka. W 1493 roku część gruntów w Janowie od Polickich zakupił Andrzej Hersztopski herbu Drogosław, ojciec Jana i brat Marcina.  W 1494 roku Łukasz Policki za zgodą swej matki Anny Brodzkiej sprzedaje połowę Janowa Gabrielowi Sierpowskiemu z Sierpowa koło Śmigla. Po śmierci Gabriela Sierpowskiego  Wojciech Policki w 1497 roku otrzymuje prawo wykupu ziem od córki zmarłego, Anny. Rodzina Polickich była właścicielem części wsi do XVII wieku. W 1698 roku majątek razem z Polickiem należał do rodziny von Unruh od których dobra zakupił Adam von Kalckreuth(1638-1711), właściciel Muchocina, ożeniony z wdową von Unruh, z domu von Nostitz.  Majątek wchodził w skład majątku w Policku. W 1877 i 1896 roku właścicielem dóbr był Johann Heinrich Radatz, a w 1907 roku Auguste Rodatz z domu Scheeffer i porucznik Maximilian Rodatz. Majątek rodzina Rodatz posiadała do 1945 roku.

janowo-1894-lubuskie

W południowo-zachodniej części wsi istniał folwark. Pozostałością po założeniu są budynki gospodarcze.