JARYSZÓW /Gersdorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Jasień powiatu żarskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1360 roku. W 1381 jako właściciele wsi wymieniona rodzina von Briesen/Briese/. W 1475 roku wieś dana w lenno przez Hansa von Biberstein braciom von Gebelzig. Przez kolejne lata dość częste zmiany właścicieli. W 1508 roku dobra w rękach Petera von Steinkeller. W 1618 roku wieś przechodzi na rodzinę von Wiedebach. Od 1664 roku zmiana właścicieli- zostaje nim rodzina von Heyde. Już w 1682 roku dobra w rękach szwagra Otto Friedricha von Heyde, Hansa Georga von Stentzsch, żonatego z Dorotheą Magdalene von Heyde. Na krótko dobrami zarządzał hrabia von Promnitz. W 1693 roku majątek zakupił Christian Sigismund von Rohr. W 1729 roku dobra kupuje Friedrich Ehrenreich von Rackel, który w tym samym roku umiera. Nad majątkiem oraz małoletnimi dziećmi opiekę sprawował Paul Heinrich von Lettau. W 1737 roku dobra sprzedane dla Christopha Friedricha von Schwartz. Dwa lata po zakupie umiera jako kawaler a dobra dziedziczy jego brat, Hans Christian von Schwartz. Po śmierci właściciela w 1752 roku dobra dziedziczy córka Johanna Charlotta, zamężna za Carla Siegmunda von Rottenburg/Rothenburg/, który jeszcze w tym samym roku sprzedaje je Johannowi Friedrichowi Philippowi von Strobschütz. Po nieudanej próbie sprzedaży majątku dla Karla Augusta Drobisch, dobra w roku 1789 zakupił Philipp Gottlob August Misitscheck von Wischkau, który już w 1796 sprzedaje dobra porucznikowi Abrahamowi Heinrichowi Augustowi von Rabenau. Po jego śmierci w 1816 roku majątek zakupił Johann Gotthelf von Schöllestern. Kolejnym właścicielem Jarysza był od 1841 roku Friedrich Oswald Eckardt. W 1856 sprzedaje dobra Maxowi Friedrichowi von Stutterheirn. W 1885 roku dobra w rękach Maxa Boldt. Kolejnym posiadaczem dóbr od początku XX wieku był Heinrich Munk/1903/. Ostatnim właścicielem majątku był Otto Oldermann zwany Meyer`em.

Jaryszow -dwor

Położony na skraju krajobrazowego parku pałac, zbudowany w XVII wieku jako obronny. W XVIII wieku dokonana przebudowa przez nowego właściciela jakim był Johann Friedrich Philipp von Strobschütz oraz jego żony Auguste Wilhelmine Charlotte, z domu von Carlowitz. W wyniku gruntownej przebudowy dokonanej w początkach XIX wieku zatarty został pierwotny charakter i cechy stylowe. Murowany z kamienia i cegły, piętrowy, założony na planie prostokąta. W piwnicach sklepienia kolebkowe, w pomieszczeniach parterowych i na piętrach sufity ze stiukowymi plafonami. Dach naczółkowy. Po założeniu zachował się park krajobrazowy oraz resztki zabudowy folwarcznej.

Screen Shot 104