JAMNO /Sichdichfür/

Nieistniejąca wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wymieniona w 1554 roku. Do 1575 roku należała do rady miasta Przewóz. W 1601 roku własność baronów von Promnitz z Żar. W 1608 roku należy do rodu von Schellendorf a od 1666 do 1940 roku własność książąt żagańskich. We wsi znajdował się folwark z owczarnią.

Jamno 1899, lubuskie

JANCZEWO /Jahnsfelde/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Santok powiatu gorzowskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1298 roku. W tym czasie wieś należała do rycerzy- von Reinecke oraz Marcusa von Wulkow, do których należały również: Dzieduszyce, Lubno oraz Karsko. Pomiędzy 1440 a 1650 rokiem właścicielem wsi były rody: von Strauss, von Platow i von Unruh. W 1500 roku wymieniana jest rodzina von Rühlicke, będąca w posiadaniu drugiego majątku w Janczewie oraz będąca właścicielem wsi Gralewo. W 1675 roku wieś należy do Dietricha von der Marwitz, ale już w 1714 roku zostaje zakupiona przez Friedricha Wilhelma von Schöning z Tuczna. Przy zakupie Janczewa dokonał również zakupu majątku w Santoku oraz w Gralewie. Po 130 latach w 1842 roku dobra w Janczewie przejmuje zięć ostatniego z rodu von Schöning, Otto Werner hrabia von der Schulenburg-Lieberose. W 1864 roku dobra zakupił Friedrich-Wilhelm hrabia von der Recke von Volmarstein. Prawdopodobnie po krótkiej dzierżawie? majątku przez hrabiego von Gersdorf, dobra przejmuje szwagier hrabiego von der Recke, Philipp baron von Carnap-Bornheim/1826-1879/. Był on członkiem rycerskiego, świeckiego już zakonu joannitów, który skupiał w swoich szeregach niemiecką szlachtę wyznania ewangelickiego, zajmującą się działalnością charytatywną. Od tego czasu do 1945 roku dobra należały do rodziny baronowskiej von Carnap-Bornheim. Rodzina von Carnap skoligacona była z rodziną von Cranach z Holandii oraz z von Klitzing, właścicielami Sosen do 1945 roku.

Strauss

Unruhe (3)

Rulicke (4)Marwitz (4)von SchoeningSchulenburg (3)Recke von Volmerstein von derGersdorfcarnap-bornheim

Janczewo pow.Gorzów

Janczewo-dwor

Janczewo pow. Gorzów, lubuskie

 

 

 

 

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNY

Zespół składał się z: dworu, parku oraz folwarku. Pierwsza siedziba dworska powstała w 1780 roku za czasów rodziny von Schoening. Prawdopodobnie przebudowana i rozbudowana w 1830, kolejne przebudowy miały miejsce za czasów ostatnich właścicieli. Dwór przetrwał wojnę w stanie nienaruszonym. W latach 50-tych był już w stanie trwałej ruiny z zawalonym dachem, rozebrany na początku lat 60-tych. Obok stała wybudowana w stylu neogotyckim w 1880 roku kaplica-mauzoleum rodziny von Carnap-Bornheim. Niestety w latach 50-tych uległa dewastacji i późniejszej rozbiórce. Po założeniu pozostał park o wielkości ok. 5 ha oraz zabudowania folwarczne. Po śmierci żony Constantin prawdopodobnie nigdy  już nie powrócił do Janczewa, a prowadzeniem gospodarstwa zajmowała się administracja powołana przez niego. Constantin Philipp baron von Carnap-Bornheim w 1945 roku wyjechał do Egiptu gdzie zmarł dnia 13 maja 1969 roku we włoskim szpitalu w miejscowości Abbasieh, w wieku 94 lat.

Janczewo-administracja maąjtku

Historia pewnego zdarzenia

Dnia 15.08.1928 roku wydarzeniem na skalę międzynarodową był pogrzeb Marthy von Carnap-Bornheim, żony Konstantina Philippa Ottomara Gerarda von Carnap-Bornheim, zmarłej w Neapolu dnia 24.06.1928 roku i stamtąd przewiezionej w trumnie do kościoła katolickiego na ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp./Lansberg a.Warthe/. Świadectwem śmierci w Neapolu jest dokument-paszport przewozu zwłok przez pół Europy, wydany rodzinie. Marthe baronowa von Carnap-Bornheim, żona ostatniego właściciela majątku janczewskiego, zmarła w willi Carnap w Neapolu przy Via Posillipo Nr 50. Było to największe wydarzenie w historii Janczewa i jedno z ważniejszych w przedwojennej historii Gorzowa.

Janczewo-paszport przewiezienia zwłok

Pani Martha von Carnap-Bornheim urodzona 07.01.1877 roku w Paryżu jako Marthe Frezet de Longpre. Była trzykrotnie mężatką:

1. za Louis Francois Paul Bounin/26.11.1891/. Z tego związku miała córkę Francois Anne Bounin.

2. Aly Haidar Fazil Pasha, książę Egiptu, pierwszy kuzyn króla Egiptu Fuada I. Z tego związku miała dwóch synów- Said Fazil i Ibrahim Fazil. Po rozwodzie z mężem w 1908 roku, ustanowiona księżniczką przez króla Khedive Abbas Hilmi II-go.

3. Dnia 19 czerwca 1912 roku w Westminster Registry Office w Londynie wyszła za mąż za Constantina Philippa barona von Carnap-Bornheim. Małżeństwo bezdzietne.

http://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/c/carnap_martha/carnap_martha.html

http://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/c/carnap_martha/carnap_martha_g.html

janczewo-1907-lubuskie

FOLWARK BERGOBEN

Na końcu wsi przy drodze w kierunku na Zdroisk znajdował się drugi folwark zwany do 1932 roku “Vw. Bergoben”. Nic nie wiadomo o właścicielach założenia.

janczewo-vw-bergoben-1907-lubuskie

janczewo-i-vw-bolgraben-1907-lubuskie

JANIKÓW /Jenkendorf/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego. Wieś rycerska. We wsi istniało 6 działów majątkowych. I-szy w 1425 roku należał do rodu von Landeskron. W latach 1483-1544 był w rękach rodu von Ziegelheim. W latach 1545-1611 dobra należą do rodziny von Gladis. W 1611 roku doszło do podziału majątku I-go na część a, którą w 1611 roku posiadała rodzina von Schkopp z Chocianowca, od 1651 do 1940 w posiadaniu książąt żagańskich. Część b była w rękach rodu von Gladis w 1671 roku i w tym samym przechodzi na własność książąt żagańskich. O majątku II-m mowa była już w 1474 roku. W 1550 roku wchodziła w skład dóbr mościckich, którego właścicielami były rody: von Filtz, von Schӧnberg, von Kӧckeritz, von Gelnitz. Kolejni właściciele majątku II, rodzina von Gladis w 1550 roku dołączyła dobra do majątku I-go. Majątek III w 1519 roku posiadała rodzina von Ziegelheim, w 1519 roku rodzina von Oppel. W 1522 właścicielem dóbr była rodzina von Kӧckeritz, która połączyła majątek z majątkiem II. W 1532 roku mowa jest o majątku IV, którego właściciel jest rodzina von Ziegelheim. W 1540 roku dobra posiada rodzina von Oppel z Chwaliszowa. W 1547 roku przejęte przez rodzinę von Gladis i połączone z majątkiem I-szym. W 1544 roku właścicielem majątku V-go była rodzina von Ziegelheim. Po niej dobra przejmuje rodzina von Oppel z Chwaliszewa i von Gelnitz z Rościc(1547). Po przejęciu majątku przez rodzinę von Gladis włączone zostają do majątku I-go. W latach 1519-40 majątek VI-ty był własnością rodu von Ziegelheim, po których dobra przejmuje rodzina von Schӧnaich z Dębinki, a po nich w 1566 roku rodzina von Gladis również z Dębinki. Majątek włączony do majątku I-go.

W północno-zachodniej części wsi położone było założenie folwarczne.

Janików 1901, lubuskie

JANKOWA ŻAGAŃSKA /Hansdorf/

Wieś położona w gminie Iłowa powiatu żagańskiego. W 1474 roku była własnością rodu von Filtz z Rościc. W latach 1512-15 należała do rodziny von Schӧnberg również z Rościc. W 1522 roku właścicielem była rodzina von Jornitz. Posiadali majątek do 1613 roku, kiedy wieś zakupiło miasto Żagań. W 1628 roku wieś przechodzi na księcia von Wallenstein ale już w 1634 roku ponownie wieś posiada miasto Żagań. W 1651 roku właścicielem zostaje burmistrz Gubina Neumann. Sto lat później wieś posiada baron von der Goltz. W 1752 roku wieś w rękach hrabiego von Tottleben. Później dość częste zmiany właścicieli- von Machui(1781), Schütze(1784), książęta żagańscy(1786), Rӓbiger(1857), von Strombeck(1863), kupiec Gerechter(1865), Salomon Isaak(1866), Sorge(1868)- wg spisu właścicieli ziemskich z 1873 roku posiadał 406 mórg ziemi, mieszkał w Berlinie. Może dlatego podani właściciele w latach 1871 to dzierżawcy. Kolejni właściciele to: Baranius(1871), Gruss(1871), kupiec Neumann z Wrocławia(1874), kupiec Titelmann(1875), Kuhn(1878), von Hartwig(1880), Kuhn(1880), Klausmann(1884), Becker(1884), Schultze(1885), Moehring i Pani Heise z domu Moehring(1893), Moehring i Pani Constabel z domu Heise(1898), Branca(1911), Rathke z Berlina(1915), Gietzelt z Torgau(1918-1940).

Jankowa Żagańska 1901,lubuskie

Janowice Wielkie /Jannowitz/

Wieś gminna powiatu jeleniogórskiego. Początki wsi sięgają XII wieku. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1334 roku, później w 1367 roku. W 1369 roku wieś była własnością Heinricha Beier. Od 1372 własność Clericusa Bolcze. Na przełomie XV i XVI wieku własność Konrada I von Hoberga(*1453-+1520). W 1512 roku sprzedał wieś Hansowi Dippoldowi von Burghaus. W 1529 roku wieś zakupił Franz von Reibnitz z Kłaczyny. Od niego w 1532 roku odkupił majątek Alexander  Holtzschuer z Poznania. W latach 1537-1543 dobra należały do Justusa Decjusza, sekretarza króla polskiego Zygmunta Starego, który wydzierżawił majątek Heinrichowi Thule. W 1562 roku wieś należała do braci Hansa i Franza von Heilmann. W 1575 roku Hans von Heilamnn sprzedał majątek Hansowi von Gersdorf z Sichowa. Jego syn Christoph w 1608 roku sprzedał dobra Danielowi von Schaffgotsch. Za czasów Daniela von Schaffgotsch dochodzi do rozbudowy dworu. Po jego śmierci majątek dziedziczy wdowa Hedwig von Schaffgotsch, a po jej śmierci w 1668 roku dobra dziedziczy jej córka Regina von Mauschwitz, żona Maximiliana. . W 1679 roku majątek w rękach Balthasara Erdmanna hrabiego von Promnitz. Wnuk Balthasara, Johannes Erdmann hrabia von Promnitz w 1765 roku przekazał majątek Christianowi Friedrichowi hrabiemu zu Stolberg-Wernigerode.  Posiadali majątek do 1945 roku. Ostatnim właścicielem majątku był od 1929 roku Christian Friedrich hrabia zu Solberg-Wernigerode.

 

 

  Pałac

Pierwsza siedziba dworska zbudowana została przez ród von Beier. Na początku XVII wieku w latach 1608-1609 przebudowany i rozbudowany dwór w stylu renesansowym przez Daniela von Schaffgotsch. Splądrowany i zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej. W 1775 roku na fundamentach starego dworu hrabiowie zu Stolberg-Wernigerode postawili nową rezydencję w stylu barokowym. Kolejna przebudowa miała miejsce w 1830 roku

 

JANOWO

Wieś położona w gminie Pszczew powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1415 roku(Janowo), później w 1497(Janów), 1944(Janau). Była własnością Jana z Janowa. W 1435 roku Jurga Janowski wymieniany jako właściciel wsi . W okresie późniejszym wieś staje się własnością rodziny Polickich herbu Prawdzic, właścicieli pobliskiego Policka. W 1493 roku część gruntów w Janowie od Polickich zakupił Andrzej Hersztopski, ojciec Jana i brat Marcina.  W 1494 roku Łukasz Policki za zgodą swej matki Anny Brodzkiej sprzedaję połowę Janowa Gabrielowi Sierpowskiemu z Sierpowa koło Śmigla. Po śmierci Gabriela Sierpowskiego  1 497 roku Wojciech Policki otrzymuje prawo wykupu ziem od córki zmarłego, Anny. Rodzina Polickich była właścicielem części wsi do XVII wieku. Część gruntów we wsi posiadała rodzina Hersztopskich jeszcze pod koniec  XV wieku.

janowo-1894-lubuskie

W południowo-zachodniej części wsi istniał folwark. Pozostałością po założeniu są budynki gospodarcze.

JANY /Janny/

Była wieś, obecnie część miasta Zielona Góra. Były folwark założony przez właściciela Przytoku, Hansa Georga von Stentzsch w 1612 roku. Folwark był częścią majątku w Przytoku. W południowej części wsi resztki założenia dworskiego.

jany-1896-lubuskie

Jarchlino /Jarchlin/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego o średniowiecznej metryce. W XV wieku należała do rodziny von Dewitz. W 1540 roku własność Henninga von Dewitz a częściowo jego kuzyna, Jobsta von Dewitz. Ostatnim właścicielem wsi był Stephan Bernd von Dewitz(*1672-+1728). Mieszkał w Dargomyślu(Hoffelde). Z powodu wystawnego trybu życia popadł w długi. Część dóbr jeszcze za swojego życia sprzedał lub oddał w zastaw. Kulice w latach 1708-1738 otrzymał w zastaw za 19.600 talarów duński kapitan Otton Adrian von Edling. Później własność kanonika Johanna Augusta von Koven, od którego w 1726 roku majątek zakupił major August Friedrich von Bismarck, który w 1724 roku poślubił córkę Stephana Bernda von Dewitz, Stephanę Charlottę von Dewitz(1706-1735). Rodzina von Bismarck pochodziła ze Starej Marchii, gdzie w 1270 roku po raz pierwszy pojawia się z imienia w mieście Stendal(obecnie kraj związkowy Saksonia-Anhalt). August Friedrich von Bismarck pochodził z schӧnhauseńskiej linii rodu.  W 1721 roku został pierwszym dowódcą goleniowskiego pułku dragonów Schulenburga. Kolejni właściciele z tego rodu: w 1747 roku majątek posiadał syn Augusta Friedricha kapitan Bernd August von Bismarck(*1725-+1758) a następnie wnuk August Friedrich II von Bismarck(*1753-+1814), który umiera bezpotomnie. Dobra w 1814 roku dziedziczy kuzyn Augusta Friedricha II, rotmistrz Carl Wilhelm Ferdinand von Bismarck(*1771-+1845), który w 1816 roku przeprowadza się z Schӧnhausen do Konarzewa wraz z żoną i synami: Bernhardem(*1810-+1893) i Ottonem, późniejszym kanclerzem. Po śmierci ojca dobra dziedziczy Bernhard von Bismarck. W 1870 roku majątek obejmował 2379 mórg ziemi a w 1879 roku obejmował 699,68 ha gruntów. Kolejnym dziedzicem dóbr był syn Bernharda, Bernd von Bismarck(*1868-+1948), który sprzedał majątek drugiej żonie brata Philippa, Hedwidze von Bismarck, z domu von Harnier(*1858-+1945). Ostatnim właścicielem dóbr był Gottfried von Bismarck. W 1910 roku majątek liczył 699,68 ha gruntów a w 1928 roku 643 ha gruntów.

PAŁAC

Podczas działań wojennych pałac znacznie zniszczony, rozebrany w 1973 roku.

DWÓR

Zachował się dwór zarządcy majątku. Jest to budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym z naczółkami i lukarną. Położony na obrzeżach resztek parku.

JARNATÓW /Arensdorf/

Miejscowość położona w gminie Lubniewice powiatu sulęcińskiego. Wieś założona już w XIII wieku, od 1352 roku w rękach rodu von Waldow z Lubniewic. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1421 roku, kiedy część wsi należała do żony Nickela Zystnitz. Od 1500 roku cała wieś w rękach rodziny von Waldow. Ostatnim właścicielem z rodu von Waldow w roku 1715 był fundator miejscowego kościoła, Caspar Sigismund Adam von Waldow. W 1715 roku dobra w posiadaniu Rudolfa Eberhada von Kalckreuth(*1708-+1750) i Theresy Beaty von Wedel(*1719-+1802). W 1781 roku majątek odziedziczył Carol Sigismund von Kalckreuth(*1744-+1816), żonaty z Louise Amalie Erdmuthe von Zobeltitz(*1832).  W 1851 roku porucznik Wilhelm Eberhardt Ernst von Kalckreuth, syn Carla Sigismunda sprzedaje majątek rodzinie von Gemmingen. Kolejnym właścicielem w połowie XIX wieku była rodzina Tholuck/1857/. W 1896 roku majątek liczący 945 ha gruntów w rękach Richarda Neumann. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny Stucken/1903/. Od 1909 roku Jarnatów w rękach rodziny von Bӧttinger– rodzina nobilitowana w 1907 roku. Majątek został zakupiony przez Henry`ego Theodora von Bӧttinger(*1848-+1920), tajnego radcy rządowego, członka Izby Seniorów, bankiera i przemysłaowca. Żonaty z Adele Bayer, miał z nią trzech synów: Friedricha Heirnicha(*1879-+1925), który w 1913 roku odziedziczył majątek w Melejdach koło Bartoszyc w Prusach Wschodnich, Heinricha Karla Josefa(*1882-+1968) oraz Waldemara Friedricha Johannesa(*1886-+1945). Po śmierci Henry`ego Theodora w rękach wdowy i dwóch młodszych synów. Ostatecznie majątek odziedziczył Waldemar Friedrich Johannes żonaty z Lotte Mathilde Schniewind(*1890-+1989). W 1925 roku dokupił majątek w Żubrowie. Zmarł w sowieckim obozie w Krzeszycach w 17.03.1945 roku.

Waldow (3)KalckreutGemmingen

Jarnatów-ok.Sulęcina

Jarnatów pow. Sulęcin

Jarnatów- fronton pałacu

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY

Już w XVIII wieku stała siedziba dworska w Jarnatowie. Prawdopodobnie pod koniec XX wieku została rozbudowana i przebudowana. Kolejna miała miejsce po 1910 roku. Tak powstała rezydencja o cechach romantycznych i neorenesansowych. Po wojnie gospodarstwo wraz z pałacem było w administracji PGR do 1960 roku, kiedy przekazano pałac na ośrodek kolonijny Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego „Zastal” w Zielonej Górze. W jej posiadaniu pałac wraz z zabudowaniami folwarcznymi i parkiem znajdował się do 1978 roku. W 1982 roku pałac wraz z budynkami przejęła Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej w Gorzowie Wlkp. na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Rozpoczęty remont przerwany został 1988 r. Do 1995 roku będąc własnością Skarbu Państwa stał nieużytkowany. Od 1995 roku był w posiadaniu polsko-niemieckiej spółki. Obecnie własność prywatna.

Jarnatów4

Jarnatów3

Jarnatów2

Jarnatów

jarnatow-1934-lubuskie