JASIEL /Jatzel/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. W XV wieku wieś należała do braci Jaspera i Dietericha von Schmeling. W 1482 roku książę Bogusław X nadaje wieś swojemu rycerzowi Heinrichowi von Borck. Po rodzinie von Borck dobra przechodzą w ręce rodu von Woedtke a następnie na własność rodziny von Brüsewitz. Wymieniony Bernd Sigismund von Brüsewitz. Po śmierci Bernda dobra odziedzicza syn jego, Ernst Heinrich zmarły w 1750 roku. Wieś w rękach jego matki Elisabeth Charlotty von Brüsewitz, z domu von Steinwehr. Dnia 12.03.1752 roku majątek przejmuje Barbara Helena von Tettau, z domu von Brüsewitz. Kapitan Moritz Philipp von Wenden dnia 30.09.1755 roku staje się właścicielem majątku. Od początku XIX wieku majątek jest własnością rodziny Steffen. W 1870 roku ich majątek obejmował 1709 mórg ziemi a w 1879 roku 436,26 ha ziemi. W 1905 roku majątek własnością rodziny Klütz. W 1910 roku dobra należą do rodziny von der Lühe i obejmują 345 ha gruntów. W 1928 roku dobra należą do Alfreda Müser i obejmują 110 ha gruntów.

GROCHÓW /Gruchow/

Była osada, obecnie przysiółek wsi Trzygłów. W wiekach średnich należała do rodu von der Osten. Kolejnym właścicielem wsi była rodzina von Blücher. Przechodzi w ręce rodu von Platen przez małżeństwo Christopha Ernsta Augusta von Platen z Beatą Sophią Christianą von Blücher. W 1757 roku własność Henninga Christiana von Mellin, później jego syna Gotthilfa Christiana Curta von Mellin(1769). Dnia 28.10.1774 roku sprzedaje majątek braciom von Plӧtz: porucznikowi Johannowi Ludewigowi, Carlowi Heinrichowi i Ferdinandowi Joachimowi. Na przełomie XVIII i XIX wieku własność rodu von Oertzen– wzmiankowany Heinrich Victor Sigismund. Od 1820 roku przechodzi w posiadanie rodu von Thadden przez małżeństwo Henrietty von Oertzen z Adolfem von Thadden. W północnej części wsi położony był majątek ziemski.

Lestkowo /Gross Leistikow/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. We wsi kościół z XV wieku. W XVIII wieku należało do rodziny von Schwan. W 1787 roku dobra zakupił Gottlob Andreas von Waldemann, właściciel pobliskiego Wołowca i Orzechowa. Po nim w 1806 roku dobra dziedziczy jego syn, Friedrich Wilhelm von Waldemann. We wsi istniał majątek ziemski, którego właścicielem w 1928 roku był Julius Cammin a dobra obejmowały 103 ha gruntów.

Ogorzele /Neuendorf/

Osada położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. W zachodniej części wsi istniał majątek ziemski, po którym zachował się budynek gospodarczy. Od połowy XIX wieku majątek w rękach rodziny Rickmann. W 1870 roku dobra obejmowały 758 akrów ziemi a w 1879 roku 202,90 ha ziemi. W 1910 roku majątek w rękach Otto Klütz i liczył 202,90 ha ziemi. W 1928 roku majątek należał do Dr. Hellmutha Danco i liczył 144,5 ha gruntów. Ostatnim właścicielem majątku była rodzina Bieger.

OLSZYCA /Altmühl/

Osada położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Majątek od lat 40-tych XIX wieku w rękach rodziny Pinnow. W 1870 roku majątek obejmował 388 akrów ziemi a w 1879 roku kiedy właścicielem był Julius Pinnow dobra obejmowały 112,60 ha ziemi. W 1910 roku właścicielem majątku była rodzina Schley a dobra liczyły 112,61 ha gruntów. W 1928 roku majątek wielkości 111 ha ziemi w rękach Roberta Schley. Ostatnim właścicielem majątku była rodzina Ippen. W leśnictwie Olszyca najgrubszy buk w Polsce.

ORZECHOWO /Düsterbeck/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1274 roku kiedy biskup kamieński Hermann hrabia von Gleivhen podarował wieś hrabiemu Otto von Eberstein z Nowogardu. Po śmierci ostatniego z rodu w 1663 roku dobra przejął książę Ernst Bogislav von Croy. Po jego śmierci domena państwowa. W 1752 roku własność kapitana Erdmanna Christiana von Ramel. W 1766 roku majątek w rękach porucznika Caspara Friedricha von Schwan. Prawdopodobnie w tym czasie doszło do podziału wsi na 3 majątki: A należące do wspomnianego porucznika von Schwan, B do kapitana Johanna Alexandra von Normann. W 1777 roku właścicielem majątku C był Johann Adolph von Lockstedt. W XIX wieku scalenie dóbr. W 1870 roku majątek w rękach rodu von Eisenhart-Rothe. Obejmował wtedy 1594 akrów ziemi. W 1879 roku właścicielem był Sigismund von Eisenhart-Rothe a dobra obejmowały 403,14 ha ziemi. W 1910 roku majątek obejmował 179,10 ha gruntów i należał do rodziny Fredrich. W 1928 roku był własnością Herrmanna Fredrich i obejmował 180 ha gruntów.

W zachodniej części wsi pozostałości po założeniu dworsko-parkowym: ruina dworu, park krajobrazowy oraz resztki budynków gospodarczych.

GLICKO /Glietzig/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1274 roku będąc własnością Otto hrabiego von Eberstein. W XVII wieku część dóbr należała do Christiana von Zastrow a część do Christopha von Schmeling. Rodzina von Schmeling scala dobra we wsi stając się ich jedynym właścicielem. Posiadają je do drugiej połowy XIX wieku. W 1879 roku właścicielem majątku był Julius von Schmeling a dobra obejmowały 518,45 ha gruntów. Na przełomie XIX i XX wieku właścicielem jest rodzina Eggert. W 1910 roku dobra należą do fabrykanta Leckebusch i obejmują 384,22 ha gruntów. W latach 20-tych parcelacja dóbr. Majątek tzw. resztówka należy do Josh. Guhlke i liczy 325 ha gruntów a drugi majątek z dworem należący do Wilhelma Seegera liczy 76 ha gruntów. Ostatnim właścicielem majątku była rodzina Hagen.