ROLEWICE /Johanneswunsch/

dsc_0086

Wieś położona w gminie Dobiegniew powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Powstała na gruntach folwarku należącego do rodu von Waldow z Mierzęcina. Powstał prawdopodobnie pod koniec XIX wieku lub na początku XX wieku.

dsc_0085dsc_0087dsc_0088

We wsi przy głównej drodze zespól folwarczny składający się z dworu oraz resztki zabudowań gospodarczych.

rolewice-1934-lubuskie

RADĘCIN /Reddentin, Regenthin/

dsc_0128

Wieś położona w gminie Dobiegniew powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Na przełomie XIII/XIV wieku stanowi własność rodu von Wedel. W 1305 roku Hasso von Wedel darowuje część gruntów cystersom z Bierzwnika. W 1352 roku margrabia Ludwik Rzymski przekazał część wsi Thomasowi von Valwe. Wielokrotnie niszczona. W pierwszej połowie XV wieku część gruntów we wsi posiadała rodzina von Borck, część nadal w posiadaniu cystersów z Bierzwnika oraz rodziny von Wedel.

dsc_0128 dsc_0130

We wsi nie było folwarku. Przy głównej ulicy stoi skromny. przebudowany dworek prawdopodobnie z końca XIX lub początku XX wieku. Obecnie w budynku mieści się szkoła podstawowa. W otoczeniu resztki parku krajobrazowego.

radecin-i-lipinka-1937-lubuskie

DERKACZE /Vw.Dicking/

dsc_0117

HISTORIA WSI 

Wieś położona w gminie Dobiegniew powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Powstała na terenie folwarku założonego prawdopodobnie na początku w XVIII wieku. W 1715 roku właścicielką folwarku była Pani von Hoffstädt. Od 1718 roku majątek należał do Friedricha Prophalus z Drezdenka. W połowie XVIII wieku majątek zakupiła rodzina von Waldow, właściciele Wołogoszczy i Mierzęcina. Byli właścicielami do 1945 roku.

Waldow (3)

 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

 W centralnej części wsi na niewielkim wzniesieniu stoi dworek byłego zarządcy folwarku, przebudowany. Już w XVIII wieku mowa jest o siedzibie dworskiej. Możliwe, że obecna stoi na fundamentach starszej budowli. W sąsiedztwie reszki założenia parkowego. Poniżej wzniesienia widoczne resztki założenia folwarcznego z: podwórzem, ruiną stodoły i datą jej budowy-1869, prawdopodobnie z tego samego okresu stojący obok budynek stajni, obecnie w ruinie. Z tyłu stodoły i stajni niewielki staw.

dsc_0123 dsc_0122 dsc_0117dsc_0119dsc_0120
dsc_0121 dsc_0105 dsc_0107
dsc_0109
dsc_0110 dsc_0111
dsc_0116
dsc_0114

derkacze-1934-lubuskie

 

ŚWIĘCIECHÓW /Silberberg/

swieciechow-dwor

Wieś położona w gminie Drawno powiatu choszczeńskiego. W XIV wieku wieś należała do rodu von Güntersberg. Od XVI do XVIII wieku w rękach rodu von Wedel z Drawna. W XIX wieku częste zmiany właścicieli. Do 1945 roku majątek w rękach rodu von Enkevort. Ostatnim właścicielem dóbr był Oskar von Enkevort.

ZESPÓŁ PAŁACOWY

Pałac zbudowany na początku XX wieku na fundamentach starszej budowli, wzniesiony na planie prostokąta, podpiwniczony. W sąsiedztwie park krajobrazowy. Naprzeciwko zespołu pałacowego zespół budynków gospodarczych z nieistniejącym dworem widocznym na zdjęciu.

swieciechow-dwor

swieciechow-1938-zachodniopomorskie

 

SUCHOWO /Zuchow/

suchowo-palac

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Kalisz Pomorski powiatu drawskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku. W 1519(Zuche) w rękach rodu von Güntersberg. W 1565 roku wymienia się rodzinę von Zadow, później nadal w posiadaniu rodziny von Güntersberg. Kolejnymi właścicielami wsi była rodzina baronowska von der Goltz- wymieniona Eliza von der Goltz(1806). Od 1855 roku dobra są w posiadaniu rodu von Klitzing. W 1907 roku umiera właściciel majątku mieszkaniec pałacu- Kurt von Klitzing.

suchowo-palac

ZESPÓŁ PAŁACOWY

Pozostałością po założeniu są resztki parku krajobrazowego. Pałac zaprojektowany przez Martina Gropiusa nie istnieje.

suchowo-1932-2-zachodniopomorskie

STRĄCZNO /Stranz/

straczno-palac

Wieś położona w gminie Wałcz powiatu wałeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337(Strutz). Później jako Straczno(1448), Struczno(1466), Strzancz(1490), Strzanczno(1490), Schtrancz(1502), Strayncz(1524), Streczno(1552), Strenczno(1577), Stręczno(1578), Stranz(1944). W XIV wieku własność rodu von Wedel i von Wedel-Tuczyńskich. Wymienia się Jana von Wedel i jego żonę Annę, która w 1471 roku sprzedaje część wsi Andrzejowi Szamotulskiemu, synowi Piotra, a który to zakup w 1472 roku zatwierdził król Kazimierz Jagiellończyk. Do 1502 roku część wsi była w rękach Thabescha-Mateusz Turno i Jerzego Kalyn i jego córek. Grunty Thabescha-Mateusza Turno po jego smierci w 1502 roku otrzymał Maciej von Wedel-Tuczyński oraz za pozwoleniem królewskim wykupił grunty należące do córek Jerzego Kalyn. Po 1513-14 roku córki Jerzego Kalyn- Zofia Borstheda, żona Piotra i Katarzyna Zoynicz(Zanczen), żona Fryderyka odzyskują swoje dobra we wsi. W 1532 roku Maciej von Wedel-Tuczyński przepisuje swoje dobra synom- Janowi, Krzysztofowi i Stanisławowi von Wedel-Tuczyńskim. W 1562 roku Stanisław i Krzysztof von Wedel-Tuczyńscy dzielą między siebie dobra. W roku 1565 swoją część Krzysztof sprzedaje żonie Annie Rosnowskiej.  Część gruntów należała do rodziny Turno. Już w 1376 roku otrzymali we wsi grunty od joannitów. W 1482 roku wymieniony Herman Turno, w 1502 roku Mateusz Turno, w 1546 roku Bartłomiej Turno, 1554-86 Jerzy Turno, 1554-59 Mateusz Turno, 1554-86 Wawrzyniec Turno, 1554-82 Wilhelm Turno 1565-66 Franciszek Turno. W 1557 roku król Zygmunt August potwierdza nadanie 1/4 wsi Jerzemu, Mateuszowi, Wawrzyńcowi i Wilhelmowi Turno. Majątek we wsi do XVIII wieku należał do rodziny Turno.

straczno-palac

W środkowej części wsi położony był zespół dworski. Pozostałością jest park krajobrazowy oraz resztki zabudowy folwarcznej.

straczno-1937-2-zachodniopomorskie

SŁONICE /Kleeberg/

slonice-dwor

Wieś położona w gminie Krzęcin powiatu choszczeńskiego. Majątek wyodrębniony z gruntów ziemskich wsi Objezierze w XIX wieku. W 1837 roku właściciel Rębusza zakupił grunty i do 1851 roku stworzył majątek ziemski. We wsi dwór z parkiem krajobrazowym oraz zabudowaniami gospodarczymi.

slonice-dworslonice-1934-zachodniopomorskie

RYCERZEWKO /Ritzerow/

rycerzewko-zachodniopomorskie

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Świdwin powiatu świdwińskiego. Prawdopodobnie folwark założony w połowie XIX wieku do 1945 roku należał do rodziny von Oppenfeld. W 1910 jak i w 1929 roku majątek w rękach Moritza von Oppenfeld. W 1910 roku dobra liczyły 876 ha gruntów, w 1929 roku liczyły 284 ha gruntów. Do 1945 roku wymieniana jako właścicielka Barbara von Oppenfeld(1942).

rycerzewko-zachodniopomorskie

ZESPÓŁ DWORSKI

We wsi dwór z drugiej połowy XIX wieku. Zbudowany na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, z przybudówką. W pobliżu zabudowania gospodarcze oraz resztki parku krajobrazowego.

rycerzewko-1936-2-zachodniopomorskie

ROGÓWKO /Roggow B/

rogowko-palac

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Węgorzyno powiatu łobeskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1562 roku. Od XV do końca XVIII wieku była własnością rodu von Borcke. W 1910 roku majątek był w posiadaniu rodziny von Katzler i liczył  1310,75 ha gruntów. W 1928 roku dobra są własnością Karla von Katzler i liczył 1311 ha gruntów.

rogowko-palac

ZAŁOŻENIE PAŁACOWE

Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy oraz ruiny pałacu. Obok zabudowania gospodarcze.

rogowko-1938-zachodniopomorskie

RADACZEWO /Reichenbach/

radaczewo-zachodniopomorskie

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Choszczno powiatu choszczeńskiego. Początkowo wieś należała do cystersów z Kołbacza. Po raz pierwszy wymieniona w 1278 roku. W tym roku należała do księcia pomorskiego Barnima I, który nadał je w lenno rodzinie von Güntersberg. W 1523 roku wieś jest w rękach Joachima V. von Güntersberg. W XVII wieku doszło do podziału wsi na kilka własności. W 1770 roku rodzina von Blanckensee scala majątek. W 1817 roku dobra zakupuje rodzina Carl Gottlieb von Bethe(1778-1840). Z tej rodziny wymieniony Helmuth von Bethe(1842, 1861) oraz Theodor von Bethe(XXw). Od lat trzydziestych właścicielem majątku została rodzina Blühdorn. Byli właścicielami do 1945 roku.

radaczewo-zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE

W centralnej części wsi na niewielkim wzniesieniu w otoczeniu parku stał dwór. Prawdopodobnie pochodzący z XVIII wieku, zniszczony w trakcie działa wojennych w 1945 roku, rozebrany w latach 60-tych. Na miejscu dworu postawiono budynek mieszkalny. W otoczeniu dworu znajduje się park krajobrazowy. W 1825 roku Peter Joseph Lenne(1789-1866), jeden z najwybitniejszych europejskich architektów krajobrazu XIX wieku, przygotował projekt dla obszarów rolniczych w majątku Radaczewo. Projekt ten obejmował powierzchnię około 1000 ha gruntów. W projekcie znalazły się uprawy polowe, ogrody, pastwiska, zadrzewienia, akweny wodne. Park rozciągał się na prawie 4 km. Obsadzony był różnymi gatunkami drzew. Aleje wytyczone były nietypowo, obsadzone krzewami agrestu czy porzeczek. Dziś po dawnej świetności nie ma prawie śladu.

radaczewo-1945-zachodniopomorskie

PNIÓW /Pinnow/

pniow-dwor

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Myślibórz powiatu myśliborskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Wymieniona w 1337 roku. Możliwe, że część gruntów ziemskich we wsi posiadał w tym czasie ród von Ilstedt, posiadający ziemię w pobliskim Czernikowie. W 1492 roku dobra są w posiadaniu rodu von Strauss– wymieniony Bernd, Claus, Hans i jego syn Hans z Wojcieszyc, Claus i Kurt z Krajnika, Jakub, Claus i Piotr z Różanek. W 1706 roku dobra przejmuje Ernst Ludwig von der Marwitz. W 1802 roku majątek zakupuje od Friedricha Ludwiga von der Marwitz, Lupold Christoph von Wedel z Krępcewa. Rodzina von Wedel posiada dobra do 1945 roku- wymieniony- Günther von Wedel(1903) oraz Curt von Wedel(Lata 20-te XX wieku).

pniow-dwor

DWÓR

We wsi ruina dworu zbudowanego przez rodzinę von Wedel w XVIII wieku, przebudowanego w XIX wieku. Zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony. W sąsiedztwie zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni 3,0 ha.

pniow-1930-zachodniopomorskie