Krzęcin /Kranzin/

Krzęcin dwór

HISTORIA WSI

Wieś gminna położona w powiecie choszczeńskim. Już w 1238 roku nadana została templariuszom przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica. W latach 1267/68 przejęta przez rodzinę von Wedel z Korytowa. Na początku XIV wieku wieś staje się własnością rodu von der Hagen. W tym czasie część wsi należy do rodu von Roweder(Rowedel, Rohwedel). W 1347 roku wymieniany Otton von der Hagen. W 1578 roku wieś należącą do rodziny von der Hagen przejmuje rodzina von Borcke z Łobza. Pozostała część nadal jest własnością rodziny von Roweder. Po zniszczeniach wojennych wieś odbudowana przez Hansa IV Młodszego von Roweder. Była własnością rodziny von Roweder do 1743 roku. Kolejnym właścicielem wsi była rodzina von zu Dohna, która w 1781 roku sprzedaje wieś Aleksandrowi hrabiemu von Blankensee. W 1790 roku majątek zakupiła księżna Anhalt-Dessau, której syn Friedrich von Anhalt-Dessau sprzedał dobra Ernstowi von Borcke. W 1807 roku dobra posiada rotmistrz von Kleist, w 1808 roku podpułkownik von Berg. W 1816 roku dobra w rękach Augusty von Borcke, z domu von Kleist. Kolejnym właścicielem dóbr zostaje rodzina von Glahn i posiada majątek do 1945 roku.

Krzęcin dwór 1 Krzęcin dwór

Krzęcin 1, zachodniopomorskie

GIEZKOWO /Gieskow/

Giezkowo II

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Świeszyno powiatu koszalińskiego. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z XIII wieku. W 1804 roku dobra należały do rodu von Wedel– wymieniony Friedrich von Wedel. Na przełomie XIX i XX wieku majątek w posiadaniu hrabiów von Dӧnhoff. W 1910 roku właścicielem dóbr jest Johann Heling. Majątek liczył wtedy 354 ha gruntów. W 1928 roku dobra są w rękach rodziny von Sawatzky– wymieniany Ernst von Sawatzky i posiadają dobra do 1945 roku. Prawdopodobnie na krótko dobra były w rękach rodu von Kameke, możliwe budowniczych dworu.

Giezkowo II

ZESPÓŁ DWORSKI

We wsi zespół dworski, na który składa się: dwór z XIX wieku, budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy.

Giezkowo 1938, zachodniopomorskie

 

CETUŃ /Zetthun/

Cetuń, zachodniopomorskie

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Polanów powiatu koszalińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1346 roku(Sathun), później w 1456(Czattun), Sattun(1506)Zathun(1524), Zethun(1779-85), Zetthun(1836), Zettun(1896). W średniowieczu należała do możnego rodu von Glasenapp. Później należała do rodziny von Ramin. W 1910 roku dobra były w rękach rodziny Behrens. Majątek liczył 1121 ha gruntów. W 1928 roku majątek w posiadaniu Oscara Caminneci i liczył 1557 ha gruntów.

Cetuń, zachodniopomorskie

ZESPÓŁ PAŁACOWY

W środkowej części wsi około 200 m od głównej drogi położony jest pałac neogotycki z XIX wieku, z wewnętrznym dziedzińcem, trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, zbudowanym na planie prostokąta. We wnętrzu zachowało się w większości oryginalne ozdoby, kominki, stolarka. Pałac położony w parku krajobrazowym. Od północy graniczy z Jeziorem Wielkim.

Cetuń 1932, zachodniopomorskie

BRWICE /Blankenfelde/

Brwice, zachodniopomorskie

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Chojna powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku, kiedy należała do kościoła parafialnego, część gruntów były w rękach rodu von Stavenow. W 1373 roku była własnością rodu von Trampe. Część gruntów było w posiadaniu rodu von Sydow. W 1442 roku właścicielem dóbr była rodzina von Plӧtz, by w 1444 roku przejść na własność rodu von Sack. Brwice należały do rodziny von Sack do 1657 roku, kiedy ówczesny właściciel wsi, Balzer von Sack wieś zastawił i przekazał Joachimowi von der Osten z Golenic. W 1689 roku właścicielem wsi jest Albrecht von Blumenthal, w 1715 roku ponownie w rękach rodu von Sack. W latach 1768-1777 dobra są w rękach Jakuba Ludwiga von Grappe. Od 1797 roku do 1945 roku w posiadaniu rodu von Tresckow. Z tej rodziny wymienia się: Fridricha von Tresckow(zm.1853), Karl von Tresckow(zm.1874).

Brwice, zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

We wsi dwór z XVIII wieku zbudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, kryty dachem naczółkowym. W sąsiedztwie park krajobrazowy oraz resztki zabudowy folwarcznej.

Brwice, zachodniopomorskie

PRZECŁAW /Pritzlow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Kołbaskowo powiatu polickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1240 roku, kiedy stała się własnością księcia Barnima I, później wymieniona w 1243 gdy należała do zakonu cysterek ze Szczecina. W 1578 roku książę Ernest Ludwig nadaje wieś swojemu nadwornemu radcy Joachimowi II von der Schulenburg. Rodzina von der Schulenburg posiadała wieś do 1647 roku, kiedy sprzedali je Fryderykowi Bohl. Rodzina Bohl posiadała majątek do 1725 roku. Prawdopodobnie na krótko wieś była w rękach rodu von Hempel. Później majątek przejęła rodzina von Grumbkow. Z tego rodu wymienia się Casimira Friedricha von Grumbkow. Kolejnym posiadaczem dóbr był szczeciński landrat Carl Georg Wilhelm von Krause. Ostatnim z rodu był Karl Ferdinand Bogislav von Krause. Od 1856/57 roku dobra posiada radca sądu powiatowego Ewald Victor Moritz Kolbe. Rodzina Kolbe posiadała majątek do 1945 roku.

ZESPÓŁ DWORSKI

W zachodniej części wsi zachowały się resztki zespołu dworskiego- są to budynki gospodarcze oraz pozostałości po założeniu parkowym.

Przecław, zachodniopomorskie

KAMIENIEC /Schöningen/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Kołbaskowo powiatu polickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1203 roku. Była wtedy własnością biskupa kamieńskiego, Sigwinusa. W 1243 roku należała do klasztoru cysterek ze Szczecina, w 1300 roku do kościoła św. Jakuba w Szczecinie. Była dziedziczną posiadłością rodu von Schlange-Schӧningen. W 1393 roku Bogusław X nadał wieś Helmbrechtowi von Koldenbeck. W 1400 roku wieś w rękach Heinricha von Pohlen. Do czasów wojny trzydziestoletniej, kiedy to wszyscy członkowie rodu wyginęli byli w posiadaniu wioski. W 1631 roku wymienianym jako posiadacz wioski był von Pahle. W 1638 roku właścicielem wsi był Sternbach. W 1700 roku wieś jest własnością marszałka polnego Jürgena hrabiego von Mellin- wymieniony Friedrich Wilhelm August hrabia von Mellin. Później dość częste zmiany właścicieli dóbr: von der Goltz(1787-1804), Johann Freese(1828), von Schierstädt(1829), bankier Friedrich Breest(1850), Wilhelm Müller(1861), Hans Schlange(1884-1939).

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Dwór zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku, przebudowany w XIX wieku. Obiekt parterowy, z użytkowym poddaszem, kryty dachem kopertowym. Po wojnie zajęty przez Wojska Ochrony Pogranicza. Od 2005 roku należy do Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Kulturalnego prowadzonego przez małżeństwo- Prof. Eckharda i Michaelę Marron. W budynku imprezy kulturalne. Obecnie obiekt wystawiony na sprzedaż. W sąsiedztwie park oraz zabudowania gospodarcze.

Kamieniec, zachodniopomorskie

USTOWO /Güstow/

 HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Kołbaskowo powiatu polickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1240 roku. Kolejny raz wymieniona w 1243 roku, 1255 roku oraz w 1267 roku. W tym czasie była   własnością klasztoru cysterek w Szczecinie oraz biskupa kamieńskiego. Od 1445 roku własność rodu von Wussow. Z tego rodu wymienia się: Carla Heinricha von Wussow(XVIIw) i Friedricha von Wussow(XVIIIw). Od XVII/XVIII wieku liczne podziały własnościowe gruntów we wsi. Od 1741 roku majątek jest w posiadaniu rodziny von Schmeling. Od rodziny von Schmeling dobra zakupił Friedrich von Herr, od którego w 1797 roku dobra zakupił von Bonin. Część gruntów w tym czasie posiadała rodzina von Sydow. Z rodziny von Bonin wymieniony Otto Friedrich von Bonin. W 1815 roku majątek zostaje sprzedany przez rodzinę von Bonin szczecińskiemu konsulowi Brode. W 1862 roku majątek zakupiła rodzina Runge. Od początku XX wieku majątek jest w posiadaniu rodziny Heidborn. W 1939 roku dobra w posiadaniu Ludwiga Heidborn i Marka Wӧlsickendorf.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W części północnej wsi pozostałości po założeniu dworskim- budynki gospodarcze.

Ustowo, zachodniopomorskie

KURÓW /Curow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Kołbaskowo powiatu polickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1280 roku, w którym książę Otto I nadał wieś cystersom z Kołbacza. W 1315 roku książę Otto I nadał wieś Johannowi von Wussow. W rękach rodu von Wussow wieś była do 1776 roku. Z tego rodu wymienia się: Petera von Wussow(1560), Lütke von Wussow(1560), Carl Heinrich von Wussow(XVIIw), Philipp Otto Ludwig von Wussow(XVIIIw). Kolejnym właścicielem był dyrektor pruskiej Kamery Wojenno-Skarbowej Gustava Reinholda von Schmeling, później należały do rodziny von Ingersleben. W 1788 roku majątek jest własnością E. von Schwichow. W 1804 roku dobra zakupił Carl Neumann. W 1892 roku majątek jest w rękach rodziny Müller i należał do nich do 1945 roku. Ostatnim właścicielem majątku był porucznik Kurt Müller.

ZESPÓŁ DWORSKI

Założenie dworskie powstało w średniowieczu za czasów rodziny von Wussow. Rozbudowany w połowie XIX wieku. W drugiej połowie XIX wieku rodzina Neumann na miejscu starego dworu zbudowała nowy, dwukondygnacyjny na planie prostokąta. W 1947 roku zamieszkany przez Tadeusza i Halinę Łuczak. Rozebrany w 1961 roku. Z zespołu zachował się park krajobrazowy z XIX wieku oraz fragmenty dworu- kamienne fundamenty, fragment kolumn podtrzymujących taras ogrodowy. Z zabudowań folwarcznych ocalał magazyn z 1865 roku.

ZAMEK

Podobno na stromym wzgórzu miał znajdować się zamek rabusiów, napadających na kupców. Tak mówi legenda. Możliwe, że stary dwór posadowiony był na fundamentach zamku. Badań nigdy nie prowadzono.

Kurów, zachodniopomorskie