LEMIERZYCE /Alt Limmritz/

Wieś położona w gminie Słońsk powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1405 roku. Wymieniana wielokrotnie jako: Lumeritz, Lumeriz, Lomeritz, Lummeritz. Początkowo należała do dominium w Słońsku. W 1410 roku nadana biskupowi lubuskiemu, od 1426/1427 roku własność zakonu joannitów. W latach 1850 mowa o folwarku należącym do rodziny Bergemann, którego majątek obejmował 256 akrów ziemi. W 1879 roku obejmujący 30,80ha należący do rodziny Schroeter. W 1914 roku majątek obejmował 15,6ha i należał do Carla Dӧring.

Leśniów Wielki /Gross Lessen/

 Wieś położona w gminie Czerwieńsk powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1305 roku jako własność Szenko. Może pochodził z zamożnego rodu Schenk von Landsberg. Tego się już nie dowiemy. Na przełomie XIV i XV wieku jest w posiadaniu rodziny von Lessnaw/Lessel/. W 1418 roku wymienieni są bracia: Erich, Christoph, Fritsche, Hans i Jurge von Lessnaw. W późniejszym okresie jako właścicieli wymienia się rody: von Rothenburg z Nietkowa, von Zedlitz, von Arnold. Z rodziny von Arnold wymienieni są: Johann Lorenz/1681/, Mattheus Lorenz/1772/, Karl Ludwig/1788/. W 1844 roku dobra kupuje Hans Adolph baron von Kottwitz z Kosierza. Kolejnym właścicielem zostaje Hans von Schierstaedt z Lasek Odrzańskich. Rodzina von Schierstaedt była właścicielem majątku do 1945 roku.

Leśniów Wielki-założenie dworskie

Leśniów Wielki-dom administratora

Leśniów Wielki, lubuskie

LEŚNO GÓRNE /Hohenleese/

Miejscowość położona w gminie Police powiatu polickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1276 roku(Lesen,Lezen). Berghaus podaje, że nazwa Lese, Lies pojawiła się w 1299 roku. Przez wieki domena królewska, sprzedana w ręce prywatne w 1785 roku. W 1787 roku jako kolonia wsi Lese pojawia się Hohen Lese(Leese), Hohenleese. W 1813 roku właścicielem majątku jest kupiec szczeciński, Kraft. Kolejnym posiadaczem dóbr do 1840 jest szambelan dworu von Ramin. Później dobra w rękach rodu von Schwarzwachter(1862). Od 1862 majątek zakupili szczecińscy bankierzy Durr i Ludwig. Kolejnym właścicielem jest rodzina von Blessingh– wymieniony Victor von Blessingh zmarły w 1871 roku. W latach 70-tych XIX wieku majątek posiada rodzina von Marquardt- w 1879 roku ich majątek liczył 978 morgów ziemi, w latach 80-tych rodzina Mahn, w latach 90-tych dobra w rękach Hermanna Scheffler. Dobra rodziny Scheffler w 1910 roku liczyły 353,10 ha gruntów. Ponownie dobra przechodzą w ręce rodziny Mahn. Od 1920 roku dobra są własnością Johannesa i Emmy Brüssow. W 1928 roku majątek Pani Brüssow liczył 200 ha gruntów. Z powodu kryzysu sprzedają majątek, zakupiony przez spółkę “Kuckenmühler Anstalten”. Po 1945 roku pałac zajęty przez wojska radzieckie. Później po utworzeniu na terenie majątku PGR w pałacu zakwaterowano pracowników miejscowego PGR. Po rozwiązaniu PGR i wyprowadzeniu się lokatorów pałac popadał w ruinę. Zakupiony przez rodzinę Baumgart, która nie remontowała zabytku. W 1997 roku zakupiona przez Andrzeja Kuderskiego, od 2003 roku dobra w rękach syna, Grzegorza Kuderskiego. Od 2015 pałac wystawiony na sprzedaż.

Leśno Górne, zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Pałac w stylu neogotyckim, którego budowa rozpoczęła się w 1862 roku. Zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z ośmioboczną wieżą w narożniku. W 1925 roku pałac wyremontowany po pożarze. W sąsiedztwie park krajobrazowy z cmentarzem rodowym oraz budynki gospodarcze.

Leśno Górne 1937, zachodniopomorskie

LESTKÓWKO /Klein Leistikow/

Osada położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego, obecnie część wsi Boguszyce. Początkowo należała do rodu hrabiów von Eberstein. W 1430 roku sprzedali wieś Henningowi von Lockstӓdt. Po nim majątek odziedziczył syn, Hermann Heinrich von Lockstӓdt. Kolejnym właścicielem wsi był syn Hermanna, porucznik Martin Ludewig von Lockstӓdt, a po jego śmierci brat jego, major Adolph Heinrich von Lockstӓdt, który odziedziczył również dobra po stryju, Ludewigu Christophie von Lockstӓdt. Po nim w 1765 roku majątek odziedziczyli trzej jego synowie i córka. Lestkówko otrzymał Johann Adolph  von Lockstӓdt. Po jego śmierci dobra przypadły jego bratu, kapitanowi Christophowi Heinrichowi von Lockstӓdt. W 1796 roku Philipp Friedrich von Lockstӓdt sprzedał wieś Carlowi Friedrichowi von der Osten.

Lestkowo /Gross Leistikow/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. We wsi kościół z XV wieku. W XVIII wieku należało do rodziny von Schwan. W 1787 roku dobra zakupił Gottlob Andreas von Waldemann, właściciel pobliskiego Wołowca i Orzechowa. Po nim w 1806 roku dobra dziedziczy jego syn, Friedrich Wilhelm von Waldemann. We wsi istniał majątek ziemski, którego właścicielem w 1928 roku był Julius Cammin a dobra obejmowały 103 ha gruntów.

Leszczno /Holzhagen/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Od XVI wieku do 1850 roku należała do możnego rodu von Flemming z Buka. Pierwszym odnotowanym właścicielem wsi był w 1504 roku Heinrich Flemming. Wzmiankowani również Caspar Sigmund von Flemming(XVIIIw) oraz Julius Friedrich Wilhelm von Flemming, który umiera w 1840 roku. W 1850 roku majątek od kapitana Carla von Flemming zakupił Karl von Rhein z Gadomia. Po jego śmierci w 1860 roku dość częste zmiany właścicieli. Kolejnym właścicielem był Gottlieb Friedrich Lipphardt. W 1870 roku majątek należał do rodziny Ruchholtz a dobra liczyły 1317 akrów. W 1879 roku majątek obejmował 636, 32 akrów ziemi. Pod koniec XIX wieku majątek posiadają baronowie von der Planitz– wzmiankowany Alfred baron von der Planitz. W 1910 roku właścicielem dóbr jest rodzina Bollmann a majątek liczył 648 ha gruntów. W 1928 roku dobra wielkości 648 ha gruntów posiadał Richard von Dewitz. Ostatnim właścicielem dóbr był B. Kothe.

Po założeniu dworskim resztki parku krajobrazowego.