ŁAWY /Brügge/

Wieś położona w gminie Myślibórz powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku. W 1718 roku wchodziła w skład domeny państwowej w Karsku. W 1816 roku jako domena państwowa była wieczystą dzierżawą należącą do wyższego urzędnika Witte. Drogą dziedziczenia przeszedł w ręce rodziny Held a następnie do niejakiego Kolberga, który sprzedał majątek Wilhelmowi Gädke. W 1857 roku majątek należał do rodziny Gӓdtke(Gädke). W 1879 roku majątek o powierzchni  540,08ha należał do Friedricha Wilhelma Krüger. W 1896 roku majątek o powierzchni 679ha należał do F.W.Krüger. W 1914 roku majątek obejmował 270ha i należał do Adolfa Horn. Poza tym we wsi 7-m majątków nie przekraczających 60-ciu ha. W 1929 roku majątek o powierzchni 187,5ha należał do Willyam Voigt.

MAJĄTEK

Dwór nie zachował się. Po założeniu resztki murowanego ogrodzenia.

ŁAZ / Lohs/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1365 roku(Laze) i w latach kolejnych: 1381(Laze), 1456(Losse). Wchodzi w skład państwa stanowego Żary, będącego własnością rodu von Biberstein. W tym czasie wieś należała do: rodziny Czischen(1365) oraz do Sandera von Hӧberg(1381) i Hartunka Impnitz(1381). Później staje się dobrem Hentza von Schreibersdorf(1445) i Heintza von Rackwitz(1445). Od nich wieś zakupił Balthasar von Unwürde z Olbrachtowa(1445, 1474). Po 1474 roku wieś staje się własnością braci von Beyer ze Straszowa. Z tego rodu wzmiankowany Caspar von Beyer zmarły w 1494 roku oraz jego synowie: Siegmunt(zmarły w 1508 roku), Matthias i Hans von Beyer w 1499 roku. W 1518 roku wieś jest w rękach Hansa von Beyer. Od 1521 roku wieś staje się własnością Georga von Schӧnaich. Później stała się własnością miasta Żary.

Łaz 1907, lubuskie

ŁAZ /Loos/

HISTORIA WSI

Wieś leżąca w gminie Zabór powiatu zielonogórskiego po raz pierwszy wymieniona w 1376 roku(Loss) będąc wtedy własnością rodziny  Tschammer, Czambor, polskiej rodziny herbu Rogala, pochodzącej z terenów Śląska. W 1480 roku wieś byłą własnością Heinricha von Scopp. W 1448 roku jako właścicieli wymienia się braci Fryderyka i Andrzeja Scopp(Scopelaw). Od 1459 roku w rękach rodu von Krekwitz. W 1472 roku w rękach rodziny von Wernsdorf. Od 1484(14870 roku wieś i majątek oddana w lenno rodzinie von Stentsch(Friedrich von Stenstch), również z dobrami Fryderyka von Scopp(Scopelaw), bezpotomnie zmarłego. W 1487 roku Fryderyk von Stentsch sprzedaje swoje dobra rodzinie von Niesemeuschel, którzy już w 1492 roku sprzedali dobra braciom Erich i Gottfried von Dyherrn. Od 1533-1568 roku wieś i majątek w rękach Fabiana von Tschammer. Po nim dobra dziedziczy Nicolaus von Tschammer(1571). W 1582 roku majątek przechodzi w posiadanie Abrahama von Grünberg. Prawdopodobnie jeszcze za czasów rodziny von Grünberg wieś w roku 1679 przechodzi w ręce hrabiego Johanna von Dünnewald, właściciela Zaboru i od tego czasu jest w posiadaniu właścicieli Zaboru.

Łaz - dwor

DWÓR

Przy drodze do Zaboru stoi dwór, przebudowany, pozbawiony cech stylowych. Resztki parku dworskiego.

Łaz, lubuskie

ŁĘCZYNA /Borkenstein/

Osada położona w gminie Stara Dąbrowa powiatu stargardzkiego. Dawny zespół folwarczny powstały na gruntach majątku należącego do rodu von Borck. Od 1828 roku majątek. W XIX wieku należał do rodziny Assman. W 1879 roku majątek ich liczył 237,81 ha gruntów. Na początku wieku XX w posiadaniu rodziny Knappe. W 1910 roku kiedy właścicielem majątku był Max Knappe dobra liczyły 258 ha gruntów. Ostatnim właścicielem majątku była rodzina Schrader. W 1928 roku majątek posiadał Bruno Schrader a dobra liczyły 237 ha gruntów.

Zespół dworski

We wsi dwór z XIX wieku, parterowy, kryty dachem dwuspadowym, podpiwniczony.

ŁĘGI /Laack/

Osada położona w gminie Police powiatu polickiego. Na terenie osady znajdował się folwark(Vw.Laack I, II i III).  Należał do majątku w Rzędzinach. W 1928 roku folwark obejmował 169 ha gruntów(LaackII i III) i 121,5 ha gruntów(LaackI) a dzierżawcą był Walter E. Raddatz. Na wzniesieniu pozostałości po słowiańskim grodzie z XI-XIIw.

ŁĘGI /Langen/

Łęgi pow.Świdwin, zachodniopomotskie

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Połczyn Zdrój powiatu świdwińskiego. Początki wsi sięgają śreniowiecza ale po raz pierwszy wymieniona w roku 1604. Wieś podzielona na dwie części- jedna należała do rodu von Manteuffel, druga początkowo należała do rodu von Manteuffel, óźniej von Krockow. W 1694 roku dobra von Krockow przechodzą w ręce rodu von Walden, a już w 1726 roku zostaje zakupiona przez Georga Matthiasa von Podewils, który włączył ją do majątku w Wardyniu Dolnym. W 1770 roku cały majątek zakupił Christoph Friedrich von Podewils. W XIX wieku właścicielem majątku był Stark. W 1928 roku dbra w posiadaniu Gerharda von Hagen`a. Po II wojnie światowej przez rok majątek administrowany przez wojsko. Od 1946 do 1993 roku w posiadaniu PGR.  Obecnie w posiadaniu potomków rodu von Hagen.

Łęgi pow. Swidwin, zachodniopomorskie

DWÓR

Pierwsze założenie istniało, już za czasów rodu von Manteuffel w XVII wieku. Prawdopodobnie na zrębach starszej budowli w XIX wieku powstał dwór klasycystyczny, murowany w 1 połowie XIX wieku. Dwór zbudowany na planie mneregularnego prostokąta, podpiwniczony, parterowy z piętrowym ryzalitem w części środkowej, kryty dachm mansardowo-naczółkowym.

Mannteuffel

Krockow WaldenPodewils

Hagen 2

ŁĘGNO /Langendorf/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1334 roku jako własność biskupstwa kamieńskiego oraz kasztelana zamku Quarkenburg(Błotno), Roleke Plotze. W 1380 roku wieś należała do majątku w Błotnie. Od XVI wieku należy do rodu von Flemming z Buka, z siedzibą dworską na terenie wsi. W 1751 roku mowa jest o dwóch majątkach na terenie wsi, położone były naprzeciwko siebie we wschodniej części wsi(widoczne jeszcze na mapie z 1840 roku). Taki obraz utrzymał się do końca XVIII wieku. Jeden z majątków w 1775 roku należący do Georga Bogislawa von Rhein i jego żony, Wilhelmine Henriette Gertudy, z domu von Arnstedt, w 1782 roku został wykupiony przez rodzinę von Flemming. W 1804 roku właścicielem tego majątku był Julius Friedrich Wilhelm von Flemming. Pod koniec XVIII wieku majątki scalone w jeden. W 1840 roku dobra w rękach porucznika Tama(Adama) Wediga Ernsta Franza Wilhelma von Flemming.  W 1870 roku majątek obejmował 1506/1539(wg innego autora) morgów ziemi a w 1879 roku 385,97 ha ziemi. W 1910 roku właścicielem był Kurd hrabia von Flemming a dobra liczyły 385,67 ha gruntów a w 1928 roku kiedy należały do Dr Hasso hrabiego von Flemming obejmowały 295 ha ziemi.

We wsi dwór z zabudową gospodarczą.

ŁĘGOWO /Lang Heinersdorf/

Wieś położona w gminie Sulechów powiatu zielonogórskiego. Od 1346 roku miejscowość związana z rodziną von Unruhe(jako właściciel wymieniany jest Hans Leopold, który w sądzie wygrał sprawę z rodziną von Sack). W 1538 roku właścicielem zostaje Adolph von Sack. Rodzina ta przez następne ponad 200 lat jest w posiadaniu miejscowości. Wzmiankowana jeszcze w 1725 roku. W XVII i XVIII wieku jest w posiadaniu rodziny von Knobelsdorff– właścicielami majątków w Bukowie, Mozowie i Okuninie.  Około roku 1761 przechodzi w posiadanie rodziny von Schenkendorff. Od początku XIX wieku jest w posiadaniu rodziny von Schönenbeck, by pod koniec drugiej dekady powrócić do rodu von Unruh. Byli właścicielami do lat 90-tych XIX wieku. W 1850 roku właścicielem majątku był Ernst August baron von Unruh-Bomst. Kolejnym posiadaczem dóbr była rodzina von Sydow, właściciele pobliskiego Kalska. We wsi zamieszkiwała rodzina baronów von Kottwitz- urodzona w Łęgowie Helena Bertha baronówna von Kottwitz, po mężu von Witzleben. Ślub odbył się w Łęgowie w 1911 roku. Czy majątek należał do baronów von Kottwitz- brak na razie danych. 

Łęgowo (2)

Łegowo- palac ok. Szprotawy

legowo-lubuskie

 

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Po II wojnie światowej majątek w większości przejęty został przez PGR z Bukowa. W pałacu mieścił się Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Remonty przeprowadzano na bieżąco. W 1988 roku przeprowadzono remont z adaptacja strychu na mieszkania. Wkrótce wybuchł pożar, który strawił pałac pozostawiając gołe mury. Taki stan istnieje do dzisiaj.
Pałac wzniesiony na planie prostokąta, podpiwniczony, z wejściem głównym zaakcentowanym ryzalitem zwieńczonym w formie trójkąta i poprzedzonym gankiem. Na ryzalicie pałacu herb, należący do rodu von Unruhe. Na najstarszym widoku pałacu z 1851 roku widoczny herb rodziny von Schönenbeck, budowniczych pałacu. Pałac prawdopodobnie zbudowany na początku XIX wieku.

schonenbecke

HERBY WŁAŚCICIELI WSI

Sack (3)KnobelsdorfSchenckendorffvon SydowUnruh3 (2)

legowo-1938-lubuskie

ŁĘŻYCA /Lansitz/

Była wieś, obecnie część Zielonej Góry. Wzmiankowana w 1300 roku. Część wsi była własnością miasta Zielona Góra, część w rękach rodu von Lesslau z pobliskiego Zagórza.  W 1422 roku jako właściciele wsi pojawiają się bracia Fritsche i Hans von Lesslau. W 1529 roku wymienia się Hansa, Walentina i Assmanna von Lesslau. W 1532 roku wymieniony tylko Assmann von Lesslau. W XVIII wieku mowa jest o folwarku. W centrum miejscowości resztki założenia folwarcznego.

lezyca-1896-lubuskie

Łochowice /Lochwitz/

Wieś położona w gminie Krosno Odrzańskie powiatu krośnieńskiego. Wzmiankowana w 1261 roku(Lochuz). W 1521 roku wieś w posiadaniu żony starosty krośnieńskiego, Kaspara von Maltitz. Na początku XVII wieku wieś stanowi własność domeny w Krośnie Odrzańskim, wzmiankowana w spisie w 1718/19 roku. W 1844 roku majątek w rękach Carla Ludwiga Schlick, później majątek jest w posiadaniu rodziny Class(1853-1857) . W 1879 roku dobra pod zarządem wdowy von Endell, z domu Nauck i obejmowały  312,03 ha gruntów. W 1896 roku majątek o areale 330ha należał do referendarza Fournier. Posiadał również dobra w Krzywiniu(Sophienwalde). W 1914 i 1929 roku majątek obejmował 329ha i należał do Fritza Fournier. Rodzina Fournier posiadała majątek do lat 30-tych XX wieku.

MAJĄTEK

W centralnej części wsi położony był zespół dworski. Prawdopodobnie zachował się dwór, parterowy, kryty dachem naczółkowym. Obok budynki gospodarcze. Ciekawy budynek naprzeciwko majątku-willa?

Boxhammer Haus

Po pierwszej wojnie światowej książę Lӧwenstein zakupił grunty nad jeziorem i postawił budynek, który przez kolejne lata był rozbudowywany przez kolejnych właścicieli. Kolejnym był berliński bankier von Bleichrӧder, który przebudowaną i rozbudowaną willę w 1927 roku sprzedał organizacji sportowej Verband Brandenburgischer Ballspielvereine. Od niemieckiego piłkarza i działacza sportowego Fritza „Elte” Boxhammer`a(1873-1926) nazwano obiekt, otwarty w 1928 roku jako dom młodzieży. Po 1945 roku ośrodek wczasowy WDW Łochowice.  Budynek nie istnieje-rozebrany po 2010 roku.

lochowek-pow-krosno-o-lubuskie

Łochowice, lubuskie

ŁOCHOWO-KIJE /Lochow/

Dawniej samodzielna wieś, obecnie część wsi Kije. Wymieniona w 1759 roku(Lochow) oraz w 1789 roku(Lochau). W XIX wieku majątek należał do rodziny Cratos. Od początku XX wieku dobra są w posiadaniu rodziny von Lekow– wymieniany Bruno von Lekow(1903) oraz Hedwig von Lekow(lata dwudzieste XX wieku). W północnej części wsi znajdowało się założenie dworskie.

WILLA

lochowo-kije-1896-lubuskie