ŁĘŻYCA /Lansitz/

Była wieś, obecnie część Zielonej Góry. Wzmiankowana w 1300 roku. Część wsi była własnością miasta Zielona Góra, część w rękach rodu von Lesslau z pobliskiego Zagórza.  W 1422 roku jako właściciele wsi pojawiają się bracia Fritsche i Hans von Lesslau. W 1529 roku wymienia się Hansa, Walentina i Assmanna von Lesslau. W 1532 roku wymieniony tylko Assmann von Lesslau. W XVIII wieku mowa jest o folwarku. W centrum miejscowości resztki założenia folwarcznego.

lezyca-1896-lubuskie