PRZYLEP /Schertendorf/

Była wieś, obecnie część Zielonej Góry. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1400 roku. W tym czasie należy do Siegmunda von Lesslau. W XVI wieku dwa majątki, jeden w rękach rodu von Lesslau, drugi w posiadaniu rodziny von Landeskron. W 1625 roku wymieniony Nicolaus von Landeskron oraz Peter von Lesslau. W 1681 roku wymienia się Christopha Melchiora von Landeskron a drugi majątek w rękach rodziny von Troschke. W 1688 roku majątek B własnością Christopha Georga von Troschke. Prawdopodobnie za jego czasów dochodzi do scalenia dóbr. Od początków XVIII wieku częste zmiany właścicieli dóbr: w latach 1709-15 majątek posiada Johann Adolph von Arnold, w 1719 roku właścicielem jest Gottlob Ehrenreich von Gersdorf. W 1722 roku dobra posiada Melchior von Pfӧrtner, a w latach 1726-1745 wymieniony Andreas von Pfӧrtner. W latach 1748-1771 dobra posiada Ferdinand von Rabenau. W 1784 roku majątek w rękach hrabiów von Rothenburg. W 1788 roku wieś zakupił książę Biron, a po jego śmierci w 1800 roku wieś odziedziczyła córka Pauline Marie Louise księżna von Hohenzollern-Hechingen.

przylep-1896-lubuskie