PRZYTOCZNA /Prittisch/

Wieś gminna położona w powiecie międzyrzeckim. Początki sięgają XIII wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1393 roku, w której wymienia się Świętomira Przetoczyskyego a także Jadwigę i Jarochnę z Przetoczna. W 1564 roku część gruntów należała do biskupów poznańskich. W 1580 roku dobra należą do Jadwigi i Stanisława Nałęcz Przetocckich oraz Jana i Abrahama Nadelwicz-Kręskich. Później wieś należała do Berezów h. Prawdzic, Bojanowskich h. Junosza, Gliszczyńskich h. Jastrzębiec, Zakrzewskich. Na początku XVII wieku Przytoczną nabył Friedrich von Kalckreuth. W 1818 roku dobra w rękach Antona Bose, w 1837 roku właścicielem dóbr jest rodzina Brӧkere. W 1850 roku majątek posiada H.B.von Rüxleben. Pod koniec XIX wieku dobra są własnością Schultza Boosen.

 przytoczna-widok-palacu-od-strony-parkuprzytoczna-lubuskie-2przytoczna-palacprzytoczna-palac-od-strony-parkuprzytoczna-dwor

Dwór usytuowany w parku krajobrazowym z XVIII-XIX wieku, zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku, powiększony o skrzydło północno-zachodnie w pierwszej połowie XX wieku. W starszej części o cechach barokowych. Murowany, założony na planie prostokąta z ryzalitami na osi w elewacji północnej i południowej. Parterowy z facjatą i użytkowym poddaszem. Dach mansardowy z lukarnami. Ryzality piętrowe, zwieńczone trójkątnymi przyczółkami. Piwnice sklepione kolebkowo, pomieszczenia w przyziemiu nakryte stropami.

 przytoczna1   przytoczna2przytoczna3przytoczna4przytoczna5

przytoczna-lipiec-2014-2 przytoczna-lipiec-2014-3 przytoczna-lipiec-2014-5 przytoczna-lipiec-2014-6 przytoczna-lipiec-2014-10

przytoczna-1934-lubuskie