ZAGÓRZE /Jonasberg/

Wieś położona w gminie Czerwieńsk powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1300 roku. Była lennem rodu von Lesslau. W 1300 roku wspomniany Jonas von Lesslau. W 1376 i 1408 wymieniany Erich von Lesslau. W XV wieku część gruntów we wsi należała do zakonu augustianów z Żagania, część do Heinricha von Landsberg(1428) i do rodziny von Lesslau. W 1529 roku wymienieni zostali Walentin i Assmann von Lesslau, a w 1543 roku tylko Walentin von Lesslau. Ostatnim przedstawicielem rodu von Lesslau w Zagórzu był wymieniony w 1625 roku Peter von Lesslau. Po jego śmierci doszło do kłótni o spadek pomiędzy siostrami zmarłego. W 1630 roku jako właściciel dóbr wymieniony jest Peter von Grünberg. Później częste zmiany właścicieli majątku. Wymienieni: Bartel von Stentzsch(1654), Rudolph Erthmann von Stentzsch(1670), Abraham von Grünberg(1674), Konrad von Troschke(1691), Johan Adolph von Arnold(1704-1713), George Abraham von Knobelsdorff(1731-1738), Ernst Rudolf von Schweinischen(1738-1743), Dehmel von Grünberg(1745), baron von Borrwitz(1746), von Gladig(1747), von Braun(1754), von Nassau(1759), von Stosch(1761), von Lӧben(1763), von Poser(1784), baron von Tschammer(1787), von Plӧtz(1800), von Reiche(1804), Kӧhler(1829), książę Karl von Schönaich-Carolath(1845).

Od XIV wieku we wsi siedziba dworska, zbudowana przez rodzinę von Lesslau. Obecnie w części środkowej pozostałości po założeniu dworskim: budynek z XVIII wieku prawdopodobnie dwór oraz resztki zabudowy gospodarczej.