PRZEWÓZ /Priebus/

Miejscowość położona przy granicy polsko-niemieckiej w powiecie żarskim. Istniał tu gród powstały prawdopodobnie za czasów Bolesława Chrobrego strzegący ważnej w średniowieczu „drogi solnej”. Strategiczne położenie nad Nysą Łużycką było przyczyną częstych zmian właścicieli. Po śmierci Henryka Pobożnego, ziemie te weszły w skład Śląska, dzieląc jego losy. W 1252 roku Przewóz należał do Księstwa Głogowskiego, w latach 1289-1319 miejscowość podległa księciu żagańskiemu, w 1317-19 w posiadaniu margrabiego Waldemara Brandenburskiego, od 1319 do 1337 w rękach Henryka księcia Jaworskiego, od 1348 roku staje się własnością Ulryka von Pack, później w posiadaniu rodu von Biberstein, od 1350-1413 w posiadaniu rodu von Hackenborn. Od 1370 roku wcielone do Czech by od 1413-1472 być częścią księstwa żagańskiego, kiedy to Jan I Żagański zakupił Przewóz od książąt saskich. Po śmierci Jana I, miasto otrzymuje w spadku jego syn, Jan II Żagański, który odsprzedaje miasto w roku 1472 książętom saskim. Pod ich władzą Przewóz pozostaje do 1547 roku. W tym roku król Czech oddaje miasto w zastaw margrabiemu brandenburskiemu Fryderykowi Jerzemu. W 1558 roku Przewóz zostaje zakupiony przez Balthazara von Promnitz. Rodzina von Promnitz władała miastem do 1601 roku. W 1601 roku Siegfried von Promnitz sprzedał miasto Nicolausowi von Schellendorf. Po śmierci Nicolausa w 1629 roku majątek dziedziczy jego syn, Christoph von Schellendorf, który jako ostatni z rodu w 1666 roku zapisuje majątek księciu żagańskiemu, Wenzlowi von Lobkowitz. W roku 1785 zostaje miasto zakupione przez księcia kurlandzkiego, Piotra Birona.  Miasto do książąt żagańskich należało do czasów III Rzeszy.

PrzewózII PrzewózI Przewóz, lubuskie Przewóz

Przewóz3Przewóz4

ZAMEK

Pozostałością zamku, wybudowanego prawdopodobnie na przełomie XIII-XIV wieku jest wieża zwana Głodową. Położona na terenie starego centrum miejskiego, na wzniesieniu, cylindryczna, wysokości 22 metrów, murowana z cegły, grubość muru 3,85 m, z wejściem na wysokości 6 m. Nazwa wieży wzięła się z wydarzenia z 1472 roku, kiedy to książę żagański Baltazar Żagański uwięziony został w wieży przez swego brata Jana i zamorzony głodem. W okresie wojny trzydziestoletniej siedziba została zniszczona i prawdopodobnie nie została odbudowana. W 1871 roku rozebrano pozostałe jeszcze czytelne ruiny zamku.

KLEINBURG

Przewóz, lubuskie

WILLA STAROSKA- obecnie Gminne Przedszkole przy ul. Wojska Polskiego 2

Przewóz, lubuskie (3)

Przewóz 1929,lubuskie