PRZEWÓZ /Priebus/

Miejscowość położona przy granicy polsko-niemieckiej w powiecie żarskim. Dawne miasto, obecnie wieś, w średniowieczu strzegąca ważnej strategicznie „drogi solnej”. Miasto lokowane w 2 połowie XIII wieku przez książąt głogowskich. W 1301 roku wraz z Łużycami sprzedane przez margrabiego Dytryka Młodszego arcybiskupowi Magdeburga. W latach 1317-1319 należał Przewóz do margrabiego brandenburskiego Waldemara, a po jego śmierci w 1319 roku przechodzi pod zwierzchnictwo księcia jaworskiego, który w 1329 roku sprzedał przewóz z zamkiem Janowi Luksemburskiemu. Często było oddawane w lenno znanym możnym rodom rycerskim. W XIII wieku lenno rodu von Pack, aczkolwiek Georg Steller podaje lata 1348-1353, kiedy Przewóz należał do tego rodu. Prawdopodobnie ród von Pack w osobie Ulricha posiadał Przewóz od 1260 roku, który mógł być budowniczym zamku, wzmiankowanego po raz pierwszy w 1329 roku. W 1337 roku dobra  przewozkie otrzymał w lenno Ulrich II von Pack, a następnie dobra przejmuje ród von Biberstein w osobie zięcia ostatniego z rodu von Pack. W latach 1348-1413 miasto wraz z zamkiem należało do rodu von Hackeborn[. W 1413 roku von Hackeborn sprzedają miasto księciu żagańskiemu Janowi I. W 1448 roku lenno rodziny von Knobelsdorf z Jelenina. Utworzone w 1449 roku przez księcia Jana II księstwo przewozkie, w 1472 sprzedane elektorom saskim przez księcia Jana II. W 1558 roku Przewóz zostaje zakupiony przez Balthasara von Promnitz. Rodzina von Promnitz władała miastem do 1601 roku, kiedy Siegfried von Promnitz sprzedał miasto Nicolausowi von Schellendorf. Po śmierci Nicolausa w 1629 roku, majątek dziedziczy jego syn, Christoph von Schellendorf, który w testamencie z 1666 roku zapisuje miasto księciu żagańskiemu, Wenzlowi von Lobkowitz.  Do książąt żagańskich miasto należało do 1940 roku.

 

PrzewózII PrzewózI Przewóz, lubuskie Przewóz

Przewóz3Przewóz4

ZAMEK

Pod koniec XIII lub na początku XIV wieku powstała warownia, wzmiankowana po raz pierwszy w 1329 roku oraz w latach 1336, 1448, 1449, 1461 i w 1473, której pozostałością jest wieża zwana Głodową. Położona na terenie miasta lokowanego w XIII wieku, na wzniesieniu, cylindryczna, wysokości 22,5 metrów, murowana z cegły, grubość muru 3,85m, z wejściem na wysokości 6m[. Nazwa wieży wzięła się z wydarzenia z 1472 roku, kiedy to książę Baltazar Żagański uwięziony został w wieży przez swego brata Jana II i zamorzony głodem. W XV i XVI wieku zamek był zarządzany przez rycerzy piszących się „z Przewozu”, prawdopodobnie komendanci zamku: Christopha von Rothenburg(1483), Christopha von Rechenberg(1497), Siegfrieda von Stechern(1538), Fabiana von Schӧnaich(1556). W okresie wojny trzydziestoletniej siedziba została zniszczona i nie została odbudowana. Część materiału budowlanego w połowie XVII wieku użyto do odbudowy ratusza, pozostale mury zostały rozebrane w 1701 roku na polecenie księcia żagańskiego. W 1871 roku rozebrano pozostałe czytelne jeszcze ruiny zamku.

KLEINBURG

Przewóz, lubuskie

WILLA STAROSKA- obecnie Gminne Przedszkole przy ul. Wojska Polskiego 2

Przewóz, lubuskie (3)

Przewóz 1929,lubuskie