CHEŁM ŻARSKI /Kulm/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1300 roku(Cholmen) i wielokrotnie w późniejszych latach: 1452(Calmyn), 1527(Colm), 1538(Colmichen). Właścicielami wsi były rody: von Pilgrim(1452), von Kalckreuth(1527, 1538, 1578, 1622), von Berge(1617-1706), von Knobelsdorff(1723- wymieniony Karl Ludwig von Knobelsdorff zmarły w 1758 roku), von Dallwitz(1738, 1746, 1765- wymieniony Johann Friedrich von Dallwitz, zmarły w 1783 roku). W 1800 roku wchodzi w skład majątku w Dłużku, którego właścicielem w tym czasie jest rodzina von Thielau. Od 1818 roku majątek posiada rodzina von Wiedebach z Biecza. Posiadali dobra do co najmniej 1850 roku. Później własność rodziny Wilke. Od 1923 roku dobra są własnością rodu von Mosch, która posiada je do 1945 roku. Prawdopodobnie ostatnim właścicielem dóbr był Erich von Mosch zmarły w 1945 roku.

Na zachodnim krańcu wsi położony był zespół dworski, po którym pozostały jedynie resztki parku krajobrazowego.

Chełm Żarski 1939, lubuskie

CHEŁMEK /Kölmchen/

HISTORIA WSI

Wieś położona w powiecie nowosolskim posiada metrykę średniowieczną. Mało wiemy o właścicielach wsi. Pierwszym wzmiankowanym w 1447 r. właścicielem majątku ziemskiego był Nikel Zefelth (Sefeld). Przez pewien czas Chełmek wchodził w skład majątku Lubięcin, którego właścicielem w tym czasie była rodzina von Niesemeuschel. W XVI w. posiadłość ziemska znajdowała się w rękach rodziny von Kalckreuth/ na stronie Lubuskiego Konserwatora Zabytków- rodzina von Kreckwitz/, w 1667 r. należała do Melchiora von Dyherrn. W XVIII wieku wieś w rękach rodziny von Kottwitz. W 1758 r. Adam Melchior von Kottwitz sprzedał posiadłość Friedrichowi Hansowi Carlowi von Schönaich. W 1845 r. Chełmek należał już do rodziny Pignatelli książąt Acerenza i Belmonte, spokrewnionej z rodziną von Biron przez małżeństwo Joanny Katarzyny von Biron, córki Piotra Birona, właściciela Żagania,  z Francesco Pignatelli. W 1864 r. majątek należał do Ludwika von Schönaich, a po 1868 r. do rodziny książęcej Hohenzollern – Hechingen. W 1933 r. posiadłość należała do rodziny von Rothenburg. Po zakończeniu II wojny światowej wieś nosiła nazwę Kochanowo. Majątek ziemski, do którego należały folwarki Sabinengrund, Adelheidhof i Köhlerei rozparcelowano a zbudowania folwarczne przejęły Lasy Państwowe, które użytkują obiekty do dnia dzisiejszego. W latach 80. XX w. zmieniono nazwę miejscowości na obecną.

Kalckreut

Dyherrn

von Kottwitz1

Schonaich-Carolath

Pignatelli

Hohenzollern-Hechingen

 Rothenburg (6)

Chelmek- dwor

chelmek-palac

lubiecin-nowa-sol-lubuskie

 

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY ORAZ PAŁACOWO-DWORSKI

We wsi dwa założenia- na granicy z Lubięcinem założenie dworsko-folwarczne, z istniejącymi do dzisiaj budynkami gospodarczymi, podwórzem oraz budynkiem mieszkalnym-może przebudowany dwór. Na południowym krańcu wsi drugie założenie składające się z pałacu i dworu, założenia parkowego. Prawdopodobnie budynek pałacu zbudowany na murach starszej budowli, wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Czy stojący obok pałacu  dwór był jednością z pałacem- nie wiadomo. Przy rozbudowie pałacu założono park krajobrazowy położony w części południowej założenia. Do całości założenia prowadziła brama wjazdowa.

Chełmek 1894 2, lubuskie

CHEŁMICA /Helmsdorf/

Wieś położona w gminie Tuplice powiatu żarskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza, kiedy to należała do właścicieli księstwa żarskiego- rodu von Biberstein. Wzmiankowana dopiero w 1599 roku(Helmsdorf). Wieś lenna majątku w Brodach. Wieś podzielona była na część: Górną, Środkową i Dolną. Kiedy nastąpił podział- prawdopodobnie na przełomie XVI/XVII wieku. Na pewno związane było to z istniejącymi w tych częściach wsi majątkami.

Biberstein (3)

von Bruhl (2)

Oppen (3)

Lindenaw

Chełmica Dolna

Chełmica Dolna należała do: von Zeschau(1613-1709), von Kahlenberg(1709-1723), von Oppen(1723-1852), von Francois(1857), Sӧhlmann(1864). Od 1903 roku jest w posiadaniu rodziny Martin. Od 1929 roku w rękach rodu Köppe. W Chełmicy Dolnej stoją ruiny pałacu z XIX wieku z resztkami parku krajobrazowego i zabudowań gospodarczych.

Francois 3

Francois 2

Francois 1

Chełmica Środkowa

Ta część wsi należała do wielu rodów: von Lucken(1640), von Rutowski(1640, 1670), jego córka von Briesen, von Zesch, von Rutowski(1693), von der Heyde(1693), von Berge(1693-1732), von Seidewitz(1732), von Kracht(1736), Lehmann(1742, 1759, 1765), von Zerbst(1768-1794), Greiner(1794-1796), von Hann(1796), Pietsch(1826), Kӧrbitz(1837, 1850), von Francois(1857). Brak danych co do siedziby dworskiej w tej części wsi.

Chełmica Górna

Prawdopodobnie najstarsza część wsi. W latach 1581-1680  należała do rodu von Berge. Później częste zmiany właścicieli: von Schlief(1680-1693), von Berge(1693, 1728), von Seidlitz(1732), von Kracht(1736-1786- wymienia się: Kaspara Heinricha von Kracht/1766/ i Ernsta Ferdinanda Erdmanna von Kracht/1785/), Leppert(1786), Polzin(1791), von Schӧnaich(1796), von Lindenau, hrabiowie von Brühl, Hirte(1823, 1826), von Leiser, Renisch(1842, 1844- w 1848 roku w posiadaniu Friedricha von Lei(y)ser), Lauthier(1852, 1857). W 1903 roku wymienia się jako właściciela rodzinę Teichmann. W 1929 roku właścicielami jest rodzina von Arnold.

Seydewitz (3)

Kracht

Leiser

Lauter (2) Lauter

Arnold (3)

Chełmica ok. Żar, lubuskie

Chełmica lubuskie

W tej części wsi było założenie pałacowo-folwarczne, którego pozostałością są resztki zabudowań gospodarczych z podwórzem, przez które przebiega droga oraz park krajobrazowy.

Chełmica 1940, lubuskie

CHEŁMSKO /Gollmütz/

Wieś położona w gminie Przytoczna powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1390 roku, kiedy należała do opata bledzewskiego. Do cystersów bledzewskich należała do kasacji zakonu, do 1796 roku. Później własność państwa pruskiego. W 1874 roku właścicielem dóbr była rodzina Gubalke. We wsi założenie dworskie składające się z: dworu, budynków gospodarczych, podwórza.

chelmsko-1894-lubuskie

CHEŁPA /Helpe/

Wieś położona w gminie Choszczno powiatu choszczeńskiego. W 1857 roku właścicielem majątku był Wilhelm Meyer. W 1879 roku majątek o powierzchni 460ha należał do landrata von Meyer. Jego majątek w 1896 roku obejmował 466ha powierzchni. W 1914 i 1929 roku majątek o powierzchni 849ha należał do rodu von Lettow-Vorbeck. Zarządcą majątku w 1929 roku kiedy właścicielką była Pani von Lettow-Vorbeck był von Witzleben.

ZESPÓŁ DWORSKI

CHEŁPINA /Neuhelpe, Neu Helpe/

Miejscowość położona w gminie Recz powiatu choszczeńskiego. Były folwark, który wchodził w skład majątku w Pamięcinie. W 1879 roku majątek o powierzchni 156ha należał do rodziny Bӧning. W 1896 roku właścicielem był A.Bӧning. W 1914 roku  należał  do Ottona Gottwald a w 1929 roku do Brunona Hartmann. 

Po założeniu zachował się budynek mieszkalny.

CHICHY /Kunzendorf/

Wieś położona w gminie Małomice powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1305 roku(“Condradi villa”). Właścicielami wsi w 1324 roku była rodzina von Nechern, posiadacze pobliskiego Janowca oraz Bobrzan. W tym czasie była to jedna wieś podzielona na część Dolną i Górną. W 1521 roku właścicielem dóbr był Seiffried von Nechern. W 1592 roku połowa wsi należała do  rodziny von Schkopp z Chocianowa. W 1593 roku wieś zakupują baronowie von Kittlitz z Małomic i posiadają całą wieś do 1640 roku. Dalsza historia wsi wiąże się z podziałem wsi w 1640 roku na 3 niezależne majątki: majątek z zamkiem(Schlossvorwerk), obecnie część wsi zwana Bobrzany-Janowiec, Folwark Górny(Obervorwerk) i Folwark Dolny(Niedervorwerk).

NaecherSchopp IKittlitz

Folwark Górny

Położony na północnym krańcu wsi, na granicy z Witkowem. Powstał z 3 opuszczonych gospodarstw. Do 1650 roku własność baronów von Kittlitz. W 1650 roku należy do burmistrza Żagania Schӓffer`a, w 1671 roku były w posiadaniu rodu von Haugwitz z Kartowic, w 1680 roku właścicielem była rodzina von Schenckendorf. Od 1718  własność rodu von Knobelsdorff, posiadających od 1701 roku Folwark Dolny. Do 1932 roku wchodzi w skład Folwarku Dolnego. W 1932 roku dobra zakupuje Brase z Lipinek Łużyckich i posiada je do 1945 roku.

Folwark Dolny

Do 1680 roku wchodził w skład majątku baronów von Kittlitz. W latach 1680-1692/1693 domena państwowa pod zarządem księcia żagańskiego  von Lobkowitz. W 1693 własność rodu von Stentsch z Przytoku, od 1701 roku zakupiona przez rodzinę von Knobelsdorff z Jelenina.   W 1792 roku tzw. “Pałacyk Maxymiliana” zakupuje Christian Gottlob von Diebitsch, stając się właścicielem niewielkiego majątku położonego na terenie Chich Dolnych– Oberhof. W 1804 roku kolejnym właścicielem Chich zostaje rodzina hrabiów von zu Dohna z Małomic. W 1841 roku Chichy stają się samodzielnym majątkiem, wydzielonym z dóbr małomickich ale nadal pozostających w rękach rodziny burgrabiów von zu Dohna. W 1857 roku właścicielem dóbr jest margrabia Fabian hrabia zu Dohna, posiadający je od 1849 roku. W 1871 roku umiera Fabian hrabia von zu Dohna-Schlodien. Majątek pozostaje w rękach wdowy, Marie, z domu von Steinach. W 1883 roku majątek zakupuje generał major Oskar Carl Ernst von Diebitsch(*18.07.1823-+18.05.1906), od 1863 roku mąż córki Fabiana, Doroty hrabianki von zu Dohna. Mają syna Hansa Gottharda Alfreda Friedricha Paula(*1865-+1945), który w 1898 roku poślubił Clementine zu Dohna-Mallmitz. Od 1926 roku majątkiem zajmuje się syn Hansa Gottharda i Clementine zu Dohna- Hans Burkhard(*03.05.1900-+1993) ożeniony z Marią baronówną von Bodenhausen. Dobra pozostają w rękach rodziny von Diebitsch do 1945 roku.

 KnobelsdorfDohna von zuDiebitsch (5)

Chichy 2 lubuskieChichy 1 lubuskieChichy, lubuskie

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

W środkowej części wsi w otoczeniu niewielkiego parku stoi pałac, murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany na rzucie prostokąta z dobudówką od strony północnej. Zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku przez Christopha Gottloba von Knobelsdorff. Prawdopodobnie w tym miejscu wcześniej stało założenie zbudowane przez wcześniejszych właścicieli- rodzinę von Kittlitz. Po II wojnie światowej majątek jest w zarządzie PGR, po 1990 w strukturach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z wystroju wnętrz nie zachował się żaden detal architektoniczny- np. schody prowadzące na piętro zostały zniszczone podczas ograbiania pałacu pod koniec lat 90-tych XX wieku. Obecnie w rękach prywatnych z siedzibą Lubuskiej Akademii Sztuki „Chichy Art”.

FOLWARK Z OFICYNĄ

PAŁAC MAXIMILIANA VON KNOBELSDORFF.

W 1732 roku na terenie Folwarku Górnego stał pałac zbudowany dla niewidomego brata, Maximiliana von Kbobelsdorff. W 1792 roku pałac wraz z majątkiem zostaje zakupiony przez Christiana Gottloba von Diebitsch.

Screen Shot 144

Screen Shot 143

 

 

Chlastawa /Chlastawe, Klastawe/

Wieś położona w gminie Zbąszynek powiatu świebodzińskiego o średniowiecznej metryce. Po raz pierwszy wymieniona w 1418 roku. Na początku XV wieku należała do Głupońskich herbu Samson i Mikołaja Waty herbu Samson, pod koniec XV wieku do Kosickich herbu Samson. W XVI wieku należy do KosickichDąbrowskich i Jana Konopki herbu Samson. Pod koniec XVI wieku jest w rękach Brudzewskich z Brudzewa herbu Pomian oraz rodziny von Schlichting. W 1623 roku Małgorzata Brudzewska zaślubia Radosława Mietschika, który staje się następnym właścicielem Chlastawy. Był z pochodzenia Czechem na służbie króla szwedzkiego Karola Gustawa. W 1713-18 roku właścicielem majątku(może części gruntów) był von Müsitscheck von Wischkau(posiadał również majątek w Drzeniowie, pow. Słubice), którego kuzyn posiadał majątek w Drzonowie. Od połowy XVII wieku Chlastawa staje się własnością Oppeln-Bronikowskich herbu Osęk. W 1857 roku własność Louisa von Bronikowskiego i Henriette Jeannette, z domu von Żychlińskiej. W 1870 roku majątek Oppeln-Bronikowskich obejmował 369ha gruntów. W 1872 roku właścicielem majątku o powierzchni 1408 mórg powierzchni był Boleslaus von Bronikowski. Następnie dobra w rękach rodziny von Wyssogota-Zakrzewskich. W 1877 i 1896 roku majątek o powierzchni 369,40ha należał do Adalberta Zakrzewskiego. W 1907 roku majątek obejmował 560ha gruntów i należał do Adalberta Severina von Zakrzewskiego.  1913 roku majątek o powierzchni 550ha należał do Georga Schulz. Posiadał również majątek w Bronikowie.

Chlastawa lubuskie

Na terenie majątku pałacyk byłych właścicieli, w którym obecnie mieści się hotel i restauracja “Villa Cztery Pory Roku”.

CHLEBICE /Wiesenthal/

Wieś położona w gminie Tuplice powiatu żarskiego początkowo należała do państwa stanowego Żary i do rodu von Biberstein. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1381 roku(Nemaskleba). W 1570 roku w posiadaniu rodu von Briesen. W 1711 roku dobra należały do rodziny von der Heyde– wymieniona Juliane Adelgunde von der Heyde, z domu von Kopping oraz Johann Adolph von der Heyde. W 1746 roku dobra są w posiadaniu rodziny von Felden– wymienione Agnes Dorothea i Margarethe Catharine von Felden. Kolejnymi właścicielami majątku były rodziny: Simon(1810), Schlinzig(1813, 1822), Kӧpstein(1839) oraz Nickelmann(1842, 1850). W 1867 roku dobra posiada Heinrich Buchwald. W 1879 roku nowym właścicielem był August Reinsch. Dobra wtedy liczyły 214, 96 ha gruntów. W 1903 roku majątek posiadała rodzina Fischer, później dobra przechodzą w ręce rodu von Kӧppen(1924)-wymieniony Adalbert von Kӧppen(ur.1870). Prawdopodobnie ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Küster(1929).

Chlebice- dwor Chlebice- pow. Zaryna pln zachod od Lipinek LuzyckichChlebice- na pln od Trzebieli, pow. Zary

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

We wsi istniało założenie dworskie. Pozostałością jest park krajobrazowy w pólnocno-zachodniej części wsi, przy drodze do Czernej.

Chlebice 1925, lubuskie