BARGÓW /Bergen/

Wieś położona w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego. Wzmiankowana w 1350 roku będąc częścią majątku łagowskiego. W południowo-zachodniej części wsi położony był folwark. Majątek należał do właścicieli Sądowa. Na początku XIX wieku dobra są w posiadaniu rodu von Piper. W drugiej dekadzie XIX wieku dobra były własnością rodu von Burgsdorff. Od połowy XIX wieku do 1945 roku własność baronów Senfft von Pilsach– wzmiankowana baronowa Elisabeth(1903) oraz Christoph baron Senfft von Pilsach.

Barkowo /Barckow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1335 roku. W XV wieku lenno hrabiów von Eberstein. W 1600 roku wieś po hrabiach von Eberstein przejmuje rodzina von Heidebreck, od której 12.01.1697 roku majątek zakupił Otto Gustav von Leppel. Współwłaścicielami dóbr byli jego bracia: Joachim Eggert i Jürgen Friedrich. Dnia 06.02.1710 roku wieś zakupił kanonik August von Kowen. Dnia 26.08.1730 roku majątek zakupił Carl Ehrentreich von Strantz(*15.04.1707). W 1775 roku majątek w rękach syna Carla Ehrentreicha, Heinricha Augusta von Strantz(*13.08.1735). Dobra dziedziczy syn jego, August Joseph Wilhelm von Strantz(*27.05.1787). Majątek przejął w 1814 roku po śmierci ojca. Po 1820 roku majątek w posiadaniu rodziny von Bülow. W 1870 roku za ich czasów dobra obejmowały 2328 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 594,29 ha ziemi. Od początku XX wieku dobra w rękach rodziny von Normann. Wzmiankowany Oskar(1905) oraz Philipp von Normann. Posiadali majątek do 1945 roku. Po 1945 roku przez 2 lata na terenie majątku stacjonowały wojska polskie. Przejęty przez Skarb Państwa. Od 1963 roku Stacja Hodowli Roślin. Obecnie w rękach prywatnych.

W północno-wschodniej części wsi założenie dworskie, w skład którego wchodzi: dwór, zabudowania folwarczne oraz park krajobrazowy.

DSC_0455 DSC_0456 DSC_0457

Barlinek /Berlinchen/

HISTORIA WSI

Miasto położone w powiecie myśliborskim. Założone przez Brandenburczyków w 1278 roku. W latach 1402-1454 należało do państwa krzyżackiego. Ponownie wchodzi w skład Brandenburgii, od 1701 roku w granicach Prus, od 1871 roku. Niemiec. Po II wojnie światowej w granicach państwa polskiego.

Barlinek z lotu ptaka, zachodniopomorskie

PAŁACYK CEBULOWY 

Willa zwana “Pałacykiem Cebulowym” zbudowana w 1908 roku przez rodzinę Dulfer. Po wojnie w pałacu mieściła się szkoła, Komenda Hufca ZHP Barlinek. Obecnie w rękach prywatnych.

Barlinek- willa Dufler, zachodniopomorskie Barlinek- willa nad jeziorem Barlinek, zachodniopomorskie

 

 

 

 

 

Barlinek 1934r.

Plan miasta z roku 1934.

Barnim /Barnimscunow/

Wieś położona w gminie Warnice powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1240 roku, kiedy należała do biskupów kamieńskich. W XVIII wieku wieś w rękach rodu von Papstein– wymieniany Peter Ludwig oraz Hasso Ernst von Papstein. W 1756 roku majątek przejęty przez rodzinę von Billerbeck– wymieniany Hans Ludwig i Joachim Daniel. Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku dochodzi do podziału wsi na kilka własności ziemskich. W XIX wieku wymienia się 5 majątków, w okresie późniejszym scalone w 3 majątki.

MAJĄTEK A

Prawdopodobnie najstarszy, w XVIII wieku należący do rodu von Papstein-Barnimskunow. Wymieniany jako właściciel jest Peter Ludwik von Papstein oraz Haso Ernst von Papstein. Od 1756 do 1804 roku w rękach rodu von Billerbeck– wymieniany Hans Ludwig von Billerbeck oraz Joachim Daniel von Billerbeck. W 1804 roku przechodzi w posiadanie rodziny von Lock. W 1831 roku kolejnym właścicielem jest rodzina Fischer. Od 1905 roku majątek w rękach rodziny von Michels, która prawdopodobnie posiada go do 1945 roku.

MAJĄTEK B

Początkowo prawdopodobnie ziemia wchodziła w skład majątku rodu von Papstein. Powstały na początku XIX wieku, w 1804 roku właścicielem majątku była rodzina von Schönefeld. W latach 1858-1862 majątek w rękach rodziny Müller. Ostatnimi właścicielami majątku B od 1905 roku jest rodzina von Michels.

MAJĄTEK C

Prawdopodobnie powstały na początku XIX wieku majątek położony na obrzeżach wsi w 1804 roku należał do rodziny von Schönfeld. W latach 1831-1862 w rękach rodziny Fischer. Od 1905 roku w posiadaniu rodu von Wendt.

MAJĄTEK D

Majątek istniejący w XIX wieku. W 1804 roku należał do rodziny von Thiede.

MAJĄTEK E

Majątek istniejący w XIX wieku. W 1804 roku należał do rodziny von Böhm. W latach 1843-62 w rękach rodziny Fraude.

MAJĄTEK F

Jeden ze starszych majątków. Od 1756 do 1804 roku należał do rodziny von Billerbeck– wymieniany Hans Ludwig von Billerbeck oraz Joachim Daniel von Billerbeck. W 1862 roku w rękach rodziny von Muller.

MAJĄTEK G

Istniejący w XIX wieku- w 1804 roku należał do rodziny von Billerbeck– wymieniany Anton Ernst von Billerbeck. W latach 1854-62 w posiadaniu rodziny von Boltenstern– wymieniany Hermann von Boltenstern.

Barnim dwor

Barnim pow. Pyrzyce, zachodniopomorskie

Barnim, zachodniopomorskie

Barnim-pałac

 

 

 

 

Barnim 1, zachodniopomorskie

Barnimie /Fürstenau/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Drawno powiatu choszczeńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku w brandenburskiej “Księdze ziemskiej margrabiego Ludwika Starszego”. W XIV wieku wieś w posiadaniu rodu von Güntersberg. Od XV wieku wieś w rękach możnego pomorskiego rodu von Wedel. W 1800 roku majątek od rodziny von Wedel zakupił Achatz Wilhelm August von Waldow. Rodzina von Waldow posiadała majątek do 1929 roku.

Barnimie - dwór Barnimie pow. Choszczno, zachodniopomorskie Barnimie-dwór

 

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

We wsi założenie pałacowo-parkowe oraz zespół folwarczny. Prawdopodobnie rozbudowany i przebudowany widoczny powyżej dwór. Pozostałością zespołu jest oficyna oraz park. W parku krajobrazowym wiele pomnikowych drzew- tulipanowiec amerykański, dęby szypułkowe, buk purpurowy, choina kanadyjska.

Screen Shot 139

BARNISŁAW /Barnimslow/

Wieś położona w gminie Kołbaskowo powiatu polickiego.  Po raz pierwszy wymieniona w 1185 roku, kiedy należała do Oheima i Nesse Barnislow. W 1243 roku należała do klasztoru cysterek ze Szczecina. W 1530 roku wymieniana rodzina von Elsholtz, później von Eickstedt. Po reformie rolnej nie ma majątku rycerskiego. Na południu wsi znajdował sie folwark- Vw.Leppin założony przez rodzinę Lorenz. W 1864 roku własność rodziny Spierling. Po 1900 roku własność rodziny Kahmann. W 1910 roku majątek liczył 264 ha gruntów. W 1928 roku majątek nadal w rękach rodziny Kahmann liczył 322 ha gruntów. Liczący 322 ha gruntów majątek należał do 1939 roku do Th. Ernst. Pozostałością są resztki zabudowy folwarcznej.

Barnisław, zachodniopomorskie

BARNISŁAWICE /Balbitzow/

Osada leśna położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Powstały folwark w  1749 roku składający się z leśniczówki i farmy owiec. Należał do rady miejskiej w  Golczewie.  Po odłączeniu się od macierzystego majątku w Golczewie utworzono samodzielny majątek o powierzchni 251 ha gruntów. W 1812 roku sprzedany niejakiemu Sperling, który sprzedał majątek rodzinie Gessler. W 1910 roku majątek państwowy liczący 248,75 ha gruntów a w 1928 roku 260 ha gruntów.

Nic nie wiadomo czy na terenie znajdowała się siedziba dworska. Prawdopodobnie tak.

Barnówko /Berneuchen/

HISTORIA WSI

Miejscowość położona w gminie Dębno powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1300 jako Nova Bernowe. W 1317 roku przywilejem margrabiego Waldemara otrzymuje prawa miejskie. W 1328 roku miasteczko jest w rękach rodziny von Wedel. Jako kolejnych właścicieli wymienia się rodzinę von Stegelitz. Od braci Henninga i Bertrama von Stegelitz w roku 1347 roku miasteczko zakupuje rodzina von Mörner. W 1349 roku jako współwłaścicieli miasteczka wymienia się Arnolda i Henninga von Uchtenhagen. W 1374 roku właścicielami miasteczka ponownie ród von Wedel. W 1441 roku Barnówko w rękach rodu von der Kuhmeise. W 1484 roku na krótko miejscowość nadana jako lenno rodzinie von dem Borne. Ponownie powraca do rodziny von der Kuhmeise w 1486 roku wraz ze wsiami Dyszno i Ostrowiec. W 1608 roku Barnówko traci prawa miejskie. W 1648 roku właścicielem wsi zostaje Hans Georg von dem Borne. Rodzina von dem Borne pozostaje właścicielem wsi do 1903 roku. Wymienia się: Gustava von dem Borne(1857), Georga von dem Borne(XXwiek) W 1884 roku córka Maxa, Louise Pauline von dem Borne wychodzi za mąż za Rudolpha von Viebahn. Ich potomkowie noszą nazwisko von Viebahn von dem Borne. Posiadają majątek do końca 1945 roku. Wymienia się Leberechta von Viebahn. Max von dem Borne jako pierwszy sprowadził raki pręgowane z Ameryki Północnej, które wypierają ze środowiska naturalnego inne raki/szlachetnego i błotnego/ ze względu na swoja odporność na niekorzystne warunki środowiska i choroby/jest nosicielem dżumy raczej/.

Wedel

Uchtenhagen

von dem Borne (2)

PAŁAC

W 1780 roku wybudowano pałac, wielokrotnie przebudowywany. Wcześniej założono park, w 1871 założono stawy rybne. Park o powierzchni 44 ha z czego stawy zajmowały 36 ha. W 1945 roku pałac ulega spaleniu.

Barnówko- pałac od strony parku Barnówko, pow. Myślibórz, zachodniopomorskie Barnówko-zachodniopomorskieBarnówko k. Gorzowa

ZAMEK

W XIV wieku w Barnówku istniał zamek, prawdopodobnie wybudowany za czasów ówczesnych właścicieli- rodziny von Wedel. Lokalizacja zamku nie jest znana.

Barnówko 1936, zachodnioppomorskie

BARZKOWICE /Barskewitz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Stargard powiatu stargardzkiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1336 roku. W tym czasie lenno rodu von Güntersberg a na zamku zamieszkiwał Henning de Pansin. W XV wieku dobra w rękach rodu von Glasenapp. W 1474 roku Peter von Glasenapp wymienił wieś na inne dobra z zakonem joannitów. W roku 1493 od zakonu wieś odkupił Henryk von Borcke. W 1591 roku wieś w rękach Marii von Rahmel. Ponownie wieś jest w posiadaniu rodziny von Borcke– w 1628 roku wymieniany Matzke von Borcke, będąc lennem joannitów. W 1731 roku właścicielem dóbr była Anna Elżbieta Cantenius, żona Petera Izaaka von Forcad. Po śmierci Anny w 1765 roku dobra przechodzą na rodzinę von Forcad. W 1775 roku majątek otrzymała druga żona Petera Izaaka von Forcad, Katarzyna von Eickstedt. Po jej śmierci majątek przejął Fryderyk Wilhelm Sigismund von Aschersleben. W XVIII wieku wymienia się również jako właściciela majątku Carla Ferdinanda von Kalsow. W 1804 roku zmiana właściciela- został nim Fryderyk von Itzenplitz, później dobra dziedziczy syn- Peter Ludwig Fryderyk von Itzenplitz. Po nim majątek dziedziczy siostra Petera- Augusta Zofia hrabina von Meding i jej mąż August Fryderyk von Meding. Na początku XX wieku majątek jest w rękach Wolfganga Gans Edler zu Putlitz. Baronowie Gans Edler zu Putlitz byli właścicielami majątku do 1945 roku. Po 1945 roku dobra przejęte przez państwo polskie. Obecnie na terenie majątku mieści się Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Barzkowice- pałacBarzkowice pow. Stargard Barzkowice, zachodniopomorskie1Barzkowice pow. Stargard szczeciński, zachodniopomorskieBarzkowice- na wsch. od Stargardu Szcz., ok. Pęzina

Barzkowice (1) Barzkowice (9) Barzkowice (8) Barzkowice (6) Barzkowice (10) Barzkowice (11)

ZESPÓL PAŁACOWO PARKOWY

W południowo-zachodniej części wsi położony jest zespól pałacowo-parkowo-folwarczny. Pałac zbudowany pod koniec XIX wieku na planie prostokąta, podpiwniczony, kryty dachem naczółkowym. W 1911 roku rozbudowany o werandę i piętro z przebudową wnętrz. Obok pałacu zabudowania folwarczne oraz park krajobrazowy o powierzchni 7,6 ha.