Zachełmie /Loepersdorf/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś położona w gminie Łobez powiatu łobeskiego. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska właścicicieli- rodziny von Loeper. W 1928 roku właścicielem był Ernst von Loeper. Majątek liczył 702 ha.

Loeper

 

 

 

 

 

Pozostałością po założeniu dworsko-parkowo-folwarcznym jest park z XVIII wieku, największy w gminie. W miejscu dworu zachował się podjazd z murem oporowym.

Zachełmie gm Strzemiele, zachodniopomorskie

Screen Shot 006

 

 

Przybiernowo /Pribbernow/

Wieś położona w gminie Brojce powiatu gryfickiego. Stare lenno rodu von Manteuffel. W XVIII wieku podział wsi na trzy działy majątkowe. Majątek A należał do Maximiliana Josepha Ferdinanda barona von Manteuffel. W 1722 roku majątek A zakupił Johann Ernst von Lettow. Po jego śmierci jako spadkobiercy dnia 18.04.1738 zostali George Ulrich i Franz Joachim von Lettow. Ostatecznie majątek został w rękach Georga Ulricha von Lettow. Majątek B należał w tym czasie do majora Curta Heinricha von Manteuffel a majątek C w rękach kapitana Ewalda Wilke von Maneuffel. W 1804 roku właścicielem dóbr był Friedrich von Manteuffel(*1772). Na początku XIX wieku dobra posiada rodzina von Lettow– wzmiankowany George Friedrich Ludwig von Lettow. Później majątek przechodzi w ręce rodu von der Marwitz– wzmiankowany Carl H.W.A.G. von der Marwitz. W 1870 roku kiedy majątek był w posiadaniu barona von Sichart dobra obejmowały 1598 mórg ziemi a w 1879 roku kiedy majątek był w posiadaniu rodu von Sydow dobra obejmowały 405,62 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek w posiadaniu rodziny Dietrich, w 1928 roku rodziny Freise.

W części zachodniej położony był majątek ziemski.

Osina /Schoenhagen/

Miasto gminne położone w powiecie goleniowskim. Po raz pierwszy wymieniona w 1331 roku. Należała wtedy do rodu von Hindenburg. Od 1477 roku wieś podzielona na dwa rycerskie majątki. Majątek A należał do rodziny von Flemming, którzy część majątku dzierżawili od rodziny von Eberstein, majątek B należał do rodziny von Petersdorf. Majątek A w 1737 roku nabył Johann Christoph von Dӧberitz. W 1795 roku majątek B od Georga Christopha Friedricha von Petersdorf kupuje Georg Ludwig Christoph von Dӧberitz i scala oba majątki w ręku jednego właściciela. W 1803 roku dobra zakupił Johann Christian Schmidt, pozostając w rękach rodziny Schmidt przez 60 lat. W 1863 roku majątek w rękach Wilhelma Sauberzweig. W 1867 dobra sprzedane rodzinie Schultze. W 1870 roku dobra obejmowały 1531 akrów ziemi a w 1879 roku 390,95 ha ziemi. W 1884 roku majątek w rękach rodziny von Massow z Maszewa. W 1892 roku zmiana właścicieli dóbr szlacheckich- zostaje nimi rodzina von Dewitz- wymieniany Hermann von Dewitz, który w 1912 roku sprzedał majątek rodzinie von Lowtzow. W 1910 roku za czasów rodu von Dewitz majątek obejmował 676,26 ha gruntów, a w 1928 roku za czasów Carla Friedricha von Lowtzow dobra obejmowały 638 ha gruntów. Ostatnią właścicielką do 1945 roku była Johanna von Lowtzow.

Pałac zniszczony w 1945 roku i później rozebrany. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy założony w XVIII/XIX wieku, położony na wzgórzu. W północno-wschodniej części wsi położony cmentarz rodowy z marmurowym krzyżem i herbem rodziny von Lowitzow. Poza tym we wsi cenny zabytek- cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu i początków średniowiecza, złożone z ponad 200 kurhanów.

Hindenburg

Flemming

Eberstein (3)Petersdorf

Doeberitz

MassowDewitz