Osina /Schoenhagen/

Miasto gminne położone w powiecie goleniowskim. Po raz pierwszy wymieniona w 1331 roku. Należała wtedy do rodu von Hindenburg. Od 1477 roku wieś podzielona na dwa rycerskie majątki. Majątek A należał do rodziny von Flemming, którzy część majątku dzierżawili od rodziny von Eberstein, majątek B należał do rodziny von Petersdorf. Majątek A w 1737 roku nabył Johann Christoph von Dӧberitz. W 1795 roku majątek B od Georga Christopha Friedricha von Petersdorf kupuje Georg Ludwig Christoph von Dӧberitz i scala oba majątki w ręku jednego właściciela. W 1803 roku dobra zakupił Johann Christian Schmidt, pozostając w rękach rodziny Schmidt przez 60 lat. W 1863 roku majątek w rękach Wilhelma Sauberzweig. W 1867 dobra sprzedane rodzinie Schultze. W 1870 roku dobra obejmowały 1531 akrów ziemi a w 1879 roku 390,95 ha ziemi. W 1884 roku majątek w rękach rodziny von Massow z Maszewa. W 1892 roku zmiana właścicieli dóbr szlacheckich- zostaje nimi rodzina von Dewitz- wymieniany Hermann von Dewitz, który w 1912 roku sprzedał majątek rodzinie von Lowtzow. W 1910 roku za czasów rodu von Dewitz majątek obejmował 676,26 ha gruntów, a w 1928 roku za czasów Carla Friedricha von Lowtzow dobra obejmowały 638 ha gruntów. Ostatnią właścicielką do 1945 roku była Johanna von Lowtzow.

PAŁAC

Pałac zniszczony w 1945 roku i później rozebrany. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy założony w XVIII/XIX wieku, położony na wzgórzu. W północno-wschodniej części wsi położony cmentarz rodowy z marmurowym krzyżem i herbem rodziny von Lowitzow. Poza tym we wsi cenny zabytek- cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu i początków średniowiecza, złożone z ponad 200 kurhanów.

Hindenburg

Flemming

Eberstein (3)Petersdorf

Doeberitz

MassowDewitz