Oćwieka /Woitfick/

Osada obecnie część wsi Kluki położona w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. W historii pojawia się pod różnymi nazwami: de Wotfic(1300) Wotnick(1303), Wutnick, Wutsick, Weitfick(1426), Hustick(1499), Wotficke(1523). W 1333 roku wymieniony rycerz Vromoldus Wutsikk. Na Pomorzu pojawił się w 1299 lub 1300 roku i wzmiankowany jako Vromoldus de Wotfic. Stare lenno rodu von Steinwehr. W 1503 roku wzmiankowany Tyde von Steinwehr. W 1515 roku książę pomorski Bogusław potwierdza lenno we wsi dla Asmusa von Steinwehr. W 1523 roku wymieniony Jürgen von Steinwehr. W 1631 roku we wsi pojawia się Jochen von Küssow posiadając drugi majątek we wsi obok rodu von Steiwehr. W 1745 roku Balthasar Gottfried von Steinwehr oraz jego brat Jochim Christoph von Steinwehr sprzedają majątek burmistrzowi Szczecina Matthiasowi Heinrichowi von Liebeherr. Po jego śmierci majątek w rękach wdowy, Marie Elisabeth, a po jej śmierci w 1751 roku majątek dziedziczą: porucznik Julius Friedrich Wilhelm i Carl Heirnich von Liebeherr oraz Henriette Wilhelmine i porucznik Gustav Heinrich von Liebeherr. W 1794 roku sprzedają majątek Augustowi Ferdinandowi hrabiemu von Küssow. W 1815 roku majątek w posiadaniu Louis hrabiego von Küssow. W 1828 roku jako właściciela i mieszkańca dworu podany W.Wendeler. Prawdopodobnie około 1836 roku majątek w posiadaniu rodziny von Plӧtz. Wcześniej wymieniana rodzina von der Marwitz– może była dzierżawcą majątku, który później zakupiła rodzina von Plӧtz? Od 1847 roku(część podaje, że od 1841 roku) własność Bernharda Heinricha Felixa Holm z Anklam, właściciela Kluków. Od 1861 roku majątek należy do niejakiego Holtz, od 1864 roku rodziny Dudy. W 1879 roku majątek należący do Ludwiga Carla Edwarda Dudy liczył 266,35 ha gruntów. W 1910  roku majątek należący do Paula Dudy liczył 497,73 ha gruntów. W 1928 roku dobra w posiadaniu Pani Auguste Victoria Glahn a jej dobra liczyły 481 ha gruntów.

 

PAŁAC

Stojący w parku pałac został rozebrany po 1945 roku.