OŁOBOK /Mühlbock/

Wieś położona w gminie Skąpe powiatu świebodzińskiego. Wzmiankowana w 1224 roku będąc częścią majątku cysterek z Trzebnicy. W XVI wieku otrzymuje prawa miejskie. Po sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 roku w 1814 roku wieś zakupiona przez hrabiego von Tauentzien.

Ołobok k. Świebodzina, lubuskie

Ołobok 1938, lubuskie

SIENIAWA ŻARSKA /Schönwalde/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego.  Początki wsi sięgają XIII wieku. Wchodziła w skład państwa stanowego Żary należącego do rodu von Biberstein. W 1381 roku wieś podzielona, w części należąca do Henzla von Gebelzig oraz do Abrahama Jude.  W 1402 roku Johann von Biberstein sprzedał wieś braciom von Falkenhain. W 1457 roku wzmiankowany był rycerz Hans von Witschen-Schonnenwalde, któremu Wenzel von Biberstein za długi odebrał posiadane dobra we wsi. W 1460 roku sprzedał je braciom von Klux. W 1494 roku we wsi część dóbr nadal posiada rodzina von Gebelzig. W 1508 roku wzmiankowany Georg von Maren. W 1521 roku Hieronimus von Biberstein sprzedaje majątek Georgowi von Schӧnaich. Od XVII wieku wieś w posiadaniu baronów von Promnitz.

Sieniawa Żarska 1901, lubuskie

CHWALISZOWICE /Quolsdorf/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Należała do państwa stanowego Żary należącego do rodu von Biberstein. Od 1458 roku była lennem rodu von der Heyde. Później należała do majątku w Starych Czaplach należącego do: von Promnitz, von Schӧnaich-Carolath, von Knobelsdorff, von Wackerbarth, von Schlabrendorff, Haehne, Gloeckner, Haehne, Haellmigk). Część wsi w 1550 roku była własnością rodu von Oppel. W latach 1550-1558 w rękach rodu von Briesen. Od 1786 do 1921 roku w rękach książąt żagańskich. Ostatnim właścicielem była rodzina Zehe.

Chwaliszowice 1919, lubuskie

PRZEWOŹNIKI /Wendisch-Hermsdorf/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. W XIII wieku należała do rodu von Ilenburg, później do von Hackeborn. W XV wieku wchodziła w skład państwa stanowego Żary, rodu von Biberstein. W latach 1458-1566 należała do rodu von der Heyde. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienieni: baronowie von Promnitz z Żar(1572-1604), von Rackel(1604), von Nostitz(1618), von Lӧben(1626-1680), von Metzenrode(1660-dzierżawa), von Bibran(1680), von Liedlau(1764), von Hoffmann(1792), von Opitz(1800), von Kracht(wymieniony Heinrich Alexander zmarły w 1812 roku), von Maltitz(1818), hrabia von Westphalen(1828), von Kottwitz(1832), Jahn(1838), Dammann(1846), Rosemann(1849), Freund(1852), von Damnitz(1855-wymieniony Karl Hermann), Ludz(1857), Hoffmann(1858), Bettführ(1862), Raebiger(1867), Reiche(1901), Trützschler von Falkenstein(1902- wymienieni Friedrich(1912), Hans), Annemarie Schweig, z domu Trützschler von Falkenstein(1927-1940).

W środkowej części wsi położony był majątek ziemski. Obecnie bez śladu po założeniu.

Przewoźniki 1919, lubuskie

PUSTKÓW /Tschöpeln/

Osada położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Historia wsi ściśle związana z historią wsi Stare Czaple. W 1925 roku została wydzielona z części wsi Alt Tschӧpeln. Obecnie we wsi resztki założenia dworskiego- budynki folwarczne oraz dość wyraźnie zaznaczone podwórze gospodarcze.

Pustków 1919, lubuskie

ŁOZY /Loos/

Wieś położona w gminie Żagań  powiatu żagańskiego po raz pierwszy wymieniona w 1421 roku gdzie część gruntów we wsi należała do Andresa Drysschil. W 1445 roku należała do rodziny von Knobelsdorff. W XV wieku część wsi była w rękach rodu von Puschkau. W XV i XVI wieku wieś podzielona na kilka działów własności należących do: książąt żagańskich w 1472 roku, w latach 1472-1508 do baronów von Kittlitz. Część wsi w latach 1541-1651 była własnością rady miejskiej Żagania. W 1515 i 1584 roku wzmiankowana rodzina Klüx, w 1584 von Blanckenstein, w 1595 roku von Dreyling. W  latach 1674-1680 ponownie baronowie von Kittlitz z Małomic. Po scaleniu dóbr od 1661 do 1940 majątek jest własnością książąt żagańskich.

Łazy 1929, lubuskie

KLIKÓW /Klix/

Wieś położona w gminie Iłowa powiatu żagańskiego. Wzmiankowana w 1442 roku będąc w tym czasie własnością miasta Żagania. Wieś przez wieki podzielona i należąca do wielu właścicieli. Wymienia się rody: von Zedlitz(1557, 1582), von Kottwitz(1572), von Kindisch(Kintsch)(1573), von Jornitz(1584-1588), von Rackwitz(1589), von Rautzendorf(1596-1601), von Promnitz z Żar(1601), von Bibran(1601). Część dóbr(16010) zostaje przyłączona do majątku w Borowej(von Promnitz, von Berge, Lehmann, von Rechenberg, von Promnitz, von Kospoth). Część dostaje się w ręce właścicieli Iłowej(1684)- von Kottwitz, von Schellendorf, von Friesen, von Promnitz, von Kospoth.

Klików 1929,lubuskie

KOWALICE /Nicolschmiede/

Wieś położona w gminie Iłowa powiatu żagańskiego. Wzmiankowana w 1450 roku. Podzielona była na część łużycką i śląska. Część łużycka w 1522 roku należała do rodziny von Kottwitz z Iłowej. W 1566 roku własność rodziny von Rautzendorf-Tillendorf a w 1596 roku należy do rodziny von Schellendorf z Witoszyna Dolnego. Ponownie w rękach rodziny von Rautzendorf w 1600 roku. Od 1616 roku należy do właścicieli Iłowej, rodzin: von Schellendorf, von Friesen, von Promnitz, von Kospoth, von der Recke, von Rothkirsch-Trach, Pohl, von Thielmann, Haese, Wolff, Kühn, Grützner, Rӧsch, von Boddien, von Malczewski, von Schlotheim, Ties, Ledermann, von Holleben, von Hochberg, von Pless, Stolle, von Kalstein, Schrӧder, von Alwensleben, Jentzig. Część śląska w 1522 roku była własnością rodziny von Kottwitz, w 1551 roku należy do rady miejskiej Żagania, w 1601 miasta Żagania, w 1628 księcia von Wallenstein, w 1634 ponownie do miasta Żagań a od 1660 do 1940 roku własność książąt żagańskich.

Kowalice 1929, lubuskie

JAMNO /Sichdichfür/

Nieistniejąca wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wymieniona w 1554 roku. Do 1575 roku należała do rady miasta Przewóz. W 1601 roku własność baronów von Promnitz z Żar. W 1608 roku należy do rodu von Schellendorf a od 1666 do 1940 roku własność książąt żagańskich. We wsi znajdował się folwark z owczarnią.

Jamno 1899, lubuskie