SIWKOWICE /Schmelzdorf/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Była lennem rodu von Dewitz. W 1508 roku Joachim von Dewitz z Dobrej przekazał część gruntów w Siwkowicach braciom: Jurgenowi, Peterowi, Dinnyesse i Hypolitusowi von Hanow. Prawdopodobnie rodzina von Hanow posiadała majątek do XVIII wieku. Później dobra scalone. Pod koniec XVIII wieku majątek zakupił porucznik August Friederich von Bismarck. W 1810 roku w testamencie zapisał majątek Aurel von Knobelsdorff. W 1814 roku dobra były w rękach wdowy von Bismarck, z domu von Papstein. Przekazane zgodnie z testamentem Aurel von Knobelsdorff-Brenckenhoff. W 1879 roku jej majątek obejmował 649,80 ha gruntów. W 1881 roku majątek posiadał Franz von Knobelsdorff-Brenckenhoff. W 1886 roku wdowa Hedwig von Knobelsdorff-Brenckenhoff, z domu von Plessen. Rodzina von Knobelsdorff-Brenckenhoff posiadała majątek do 1939 roku. W 1910 roku majatek obejmował 649,80 ha gruntów a w 1928 roku obejmował 527, 5 ha gruntów i należał do Aurel von Knobelsdorff-Brenckenhoff.

ŻABÓWKO /Klien Sabow/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. W XVIII wieku wie była własnością rody von Lockstӓdt. Po śmierci porucznika Johanna Friedericha von Lockstӓdt wdowa Flora Charlotta, z domu Mauen wychodzi za mąż za porucznika Christiana Philippa Wilhelma Kopp. Po jego śmierci w 1766 roku majątek dziedziczą 3 jego córki. W połowie XIX wieku majątek jest w posiadaniu rodziny Steffenhagen(1845-1862). W latach 70-tych majątek należy do rodu von Kobelsdorff-Brenckendorf. W 1870 roku dobra obejmowały 1732 mórg ziemi a w 1879 roku 442,30 ha gruntów. W 1905 roku majątek posiada rodzina Mengel. Przed 1910 roku doszło do parcelacji majątku. Ostatnim właścicielem resztówki z dworem była rodzina von Puttkamer-wzmiankowany Franz Joachim von Puttkamer.

ŻABOWO /Gross Sabow/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1220 roku. W tym czasie stała się własnością kołobrzeskiej kolegiaty. Od 1321 roku była częścią dóbr hrabiów von Eberstein. W 1521 roku majątek dzierżawiony przez rodzinę von Plӧtz. Po śmierci ostatniego z rodu w 1663 roku dobra przejmuje domena państwowa.  Do 1778 roku właścicielem dóbr był Johann Adolph von Lockstӓdt, który przekazał majątek państwu pruskiemu. W 1813 roku dobra dzierżawił Friedrich Backhaus. Od 1825 roku Majątek w posiadaniu rodziny Robe. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny Schwabe.

W części południowo-zachodniej położony był majątek ziemski.

 

LESTKÓWKO /Klein Leistikow/

Osada położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego, obecnie część wsi Boguszyce. Początkowo należała do rodu hrabiów von Eberstein. W 1430 roku sprzedali wieś Henningowi von Lockstӓdt. Po nim majątek odziedziczył syn, Hermann Heinrich von Lockstӓdt. Kolejnym właścicielem wsi był syn Hermanna, porucznik Martin Ludewig von Lockstӓdt, a po jego śmierci brat jego, major Adolph Heinrich von Lockstӓdt, który odziedziczył również dobra po stryju, Ludewigu Christophie von Lockstӓdt. Po nim w 1765 roku majątek odziedziczyli trzej jego synowie i córka. Lestkówko otrzymał Johann Adolph  von Lockstӓdt. Po jego śmierci dobra przypadły jego bratu, kapitanowi Christophowi Heinrichowi von Lockstӓdt. W 1796 roku Philipp Friedrich von Lockstӓdt sprzedał wieś Carlowi Friedrichowi von der Osten.

WYSZOGÓRA /Piepenburg/

Osada położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1320 roku kiedy była własnością rycerza Henninga von Plote, przodkiem baronów von Plotho. Później własność rodów: von Blanckenburg, von Plӧtz, hrabiów von Eberstein, von der Osten, von Troyen. W 1465 roku należała do Dinniesa von der Osten. Z powodu kłopotów finansowych w 1577 roku sprzedali wieś rodzinie von Blücher. Powraca ponownie w ręce rodu von der Osten. Pod koniec XVIII wieku właścicielem był Friederich Wilhelm von der Osten. Do końca XIX wieku majątek w rękach rodu von der Osten– wzmiankowany August von der Osten. W 1870 roku majątek obejmował 3832 mórg ziemi a w 1879 roku 956,11  ha gruntów. Od początku XX wieku dobra posiada rodzina hrabiów von Bismarck-Osten.

 

POTULINIEC /Heydebreck/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Stare lenno rodu von Heydebreck. W wiekach średnich należy do rodu von der Osten, później do von Blücher. W 1715 roku wieś zakupił Johann Joseph von Borntin. Część gruntów należała w tym czasie do Matthiasa Conrada von der Osten a w 1745 roku do jego syna, Friedericha Wilhelma von der Osten. Po nim w 1735 roku majątek dziedziczy jego siostra, Erdmuth Katharina, wdowa po Eustachiusie Friederichu von Leektow. W 1750 roku dobra przejął kapitan Joachim Valentin von Preuss. Po nim majątek odziedziczyli synowie: Carl Friederich i Hans Ludewig von Preuss. W 1777 roku majątek zakupił Friederich Wilhelm von der Osten. W 1870 roku majątek obejmował 3889 mórg ziemi a w 1879 roku 928,22 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek dziedziczą hrabiowie von Bismarck-Osten. W części zachodniej wsi nad jeziorem resztki założenia dworskiego.

CZARNE /Neuenhagen/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Początkowo lenno rodu von Blücher. Po śmierci Vincenza von Blücher wieś w posiadaniu jego ojca, Christiana Ludewiga von Blücher. W 1721 roku część gruntów należała do Anshelma Christopha von Bonin. W 1729 roku wieś zakupił Matthias Conrad von der Osten ale 10 lat później Christian Ludewig von Blücher odkupuje wieś. W 1754 roku majątek dziedziczą 3 jego córki:Anna Dorothea Louisa, Beata Sophia Christiana i Augusta Dorothea Ulrica. 30.09.1755 roku majątek przejął Victor Siegmund von Miltitz, mąż Anny Dorothei Louisy von Blücher. Po śmierci Anny Dorothei dobra dziedziczy Beata Sophia Christiana von Blücher, zamężna za Christopha Ernsta Augusta von Platen. W 1757 roku sprzedał wieś Henningowi Christianowi von Mellin. Po jego śmierci dobra w roku 1769 przechodzą w ręce syna, porucznika Gotthilfa Christiana Curta von Mellin. W 1774 roku majątek zakupują bracia von Plӧtz: Johann Ludewig, Carl Heinrich i Ferdinand Joachim. Ostatecznie w tym samym roku majątek przejmuje Ferdinand Joachim von Plӧtz. W połowie XIX wieku majątek posiada rodzina Dumstrey. Za ich czasów w 1870 roku dobra obejmowały 4200 mórg ziemi a w 1879 roku 848,98 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek posiada rodzina Rohrschneider(1905). Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Kuhlow. W części zachodniej wsi położony był zespól dworsko-parkowy.