DOBIESŁAW /Altenhagen/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Stare lenno rodu von der Osten. Na początku XVIII wieku dobra należą do Matthiasa Conrada von der Osten a później do jego syna, Friedricha Wilhelma von der Osten(1745). Część gruntów za czasów Matthiasa należała do rodziny von Heydebreck ale zostały wykupione przez von der Osten. Posiadali majątek do końca XIX wieku. W 1870 roku ich majątek obejmował 2110 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 527,52 ha gruntów. Od początku XX wieku majątek w rękach rodziny von Bismarck-Osten. Wzmiankowany Carl von Bismarck-Osten.

SOWNO /Zowen/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. W 1577 roku wieś należała do Christiana Ludewiga von Blücher z Płot. W 1731 roku staje się własnością rodu von der Osten. W 1739 roku własność Matthiasa Conrada von der Osten. Po śmierci Matthiasa Conrada dobra w roku 1751 przejmuje syn jego, Friederich Wilhelm von der Osten. W 1870 roku ich majątek obejmował 2603 mórg ziemi a w 1879 roku liczyły 648,49 ha gruntów. W północno-zachodniej części wsi zespół dworski. Obecnie resztki zabudowy gospodarczej.

BORZYSZEWO /Friedrichswill/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Założona w 1845 roku przez szewca z Gryfic, Boeder. W 1881 roku jego syn, Friedrich Boeder rozbudował osadę. W 1928 roku właścicielem powstałego folwarku był Heinrich Boeder a w 1945 roku Fritz Boeder. W skład założenia wchodził dwór i zabudowania gospodarcze. Dwór nie istnieje.

ROTNOWO /Rottnow/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. We wsi kilka istniało działów majątkowych. Do XVIII wieku część gruntów należała do rodów: von der Osten, von Blücher oraz von Mateuffel. Na początku XVIII wieku właścicielem dóbr był Rudiger von Mateuffel, apo jego śmierci syn jego, Heinrich Erdmann von Manteuffel. W 1741 roku majątek po rodzinie von der Osten przejął syn Rudigera, kapitan Christoph Heinrich von Mateuffel. W połowie XVIII wieku wieś należała do rodziny von Manteuffel. Na początku XIX wieku majątek w rękach rodu von Blanckenburg– wymieniona Pani von Blanckenburg, z domu von Vogel. Od połowy XIX wieku dobra posiada rodzina von Arnim. Za ich czasów w 1870 roku majątek obejmował 2303 mórg ziemi a w 1879 roku 588,21 ha gruntów. Na początku XX wieku we wsi dwa założenia majątkowe. Majątek A posiada rodzina von Bülow– wmiankowany Bernhard von Bülow. Ostatnim właścicielem majątku A była rodzina von Blanckenburg– wzmiankowany Hasso von Blanckenburg. Majątek B na początku XX wieku należał do rodziny Ziemer. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Storm.

ZIELIN /Sellin/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1594 roku. Należała do rodziny von Ganzkow. W 1754 roku Franz Ludewig von Ganzkow sprzedał majątek Valentinowi Bodo von der Osten. Po jego śmierci dobra dziedziczy major Philipp Ludewig vonder Osten, właściciel majątku B w Przybiernowie. Od XIX wieku częste zmiany właścicieli. Wymienia się rodziny: Müller(1804), Clausius(1832-1835), Wegner(1853-1862). W roku 1870 kiedy dobra należały do rodziny Buchholz majątek obejmował 1372 morgi ziemi a w 1879 roku 329,43 ha gruntów. Na początku XX wieku dobra posiada rodzina Hӧhnerbach. Ostatnim właścicielem dóbr jest rodzina Teschemacher. W centralnej części wsi położony był majątek ziemski.

RADUŃ /Radduhn/

Osada położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1279 roku kiedy należała do rodu rycerskiego von Schmeling. W 1309 roku darem książęcym wieś staje się domeną klasztoru żeńskiego z Trzebiatowa. Stanowiła lenno rodu von der Osten. W 1723 roku należała do Alexandra Friedericha von der Osten. Później majątek wydzierżawiony na 30 lat przez Jacoba Schmidt. Po jego śmierci stanowi własność wdowy po nim, Henrietty Marii, z domu Praetorius. Później staje się własnością pastora Matthaeusa Heinricha Liebeherr. W 1774 roku majątek dziedziczy zięć pastora, Christiana Weissig. Na początku XIX wieku majątek należał do rodziny Tancke(1804). Później dobra są własnością rodziny Duncker. Za czasów rodziny Duncker w 1870 roku majątek obejmował 1967 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 502,28 ha gruntów. Od początku XX wieku do 1945 roku dobra są w posiadaniu rodziny Grimm. W południowo-wschodniej części wsi położony był majątek ziemski.

SKALIN /Schellin/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1499 roku. W XIX wieku majątek należał do rodziny von Schmidt. W 1870 roku ich majątek obejmował 724 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 185 ha gruntów. W 1892 roku właścicielem wsi był major von Schmidt.