JAMNO /Sichdichfür/

Nieistniejąca wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wymieniona w 1554 roku. Do 1575 roku należała do rady miasta Przewóz. W 1601 roku własność baronów von Promnitz z Żar. W 1608 roku należy do rodu von Schellendorf a od 1666 do 1940 roku własność książąt żagańskich. We wsi znajdował się folwark z owczarnią.

Jamno 1899, lubuskie

POTOK /Pattag/

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1388 roku kiedy należała do Heinricha von Budyn. W 1430 roku w rękach rodu von Haug a od 1463 w posiadaniu rodziny von Rothenburg. Posiadali dobra do 1474 roku przy czym w 1463 roku część gruntów należała do rodziny von Rutschütz. W 1481 roku dobra posiada rodzina von Haugwitz. W 1512 roku następuje podział wsi na kilka działów własności. W 1512 roku część gruntów należała do rodzin: von Haugwitz, von Metzenrode, von Kӧckeritz, von Rackel, von Promnitz, von Schellendorf oraz do książąt żagańskich. Majątek z dworem i folwarkiem w 1598-99 był w rękach rodziny von Kalckreuth, od 1601 von Haugwitz a następnie von Gersdorf. W latach 1616-54 dobra w posiadaniu rodziny von Lӧben, od 1654 do 1671 roku w rękach Pani von Bibran z domu von Lӧben. Od 1671 do 1940 roku własność książąt żagańskich.

Potok 1929, lubuskie

JAMNICA /Jamnitz/

Nieistniejąca wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1463 roku((Jemelnicz). W latach 1451-1571 wieś należała do rodziny von Metzenrode, w 1573 do rodziny von Kӧckeritz, od 1582 do 1601 roku ponownie w rękach rodu von Metzenrode(w 1577 roku doszło do wydzielenia części gruntów, które tworzyły majątek II z siedzibą dworską, w latach 1577-1625 będący własnością rodzin von Melhose i von Nostitz, od 1625 roku w rękach rodu von Schellendorf i ponownie scalony z majątkiem I-szym). W 1604 roku wieś jest własnością rodu von Rackel a następnie w 1608 roku przechodzi w ręce baronów von Promnitz z Żar i Przewozu. W latach 1608-1666 jest własnością rodu von Schellendorf. Od 1665 na 5 lat część majątku dzierżawiona przez panią von Callenberg z Muskau. Od 1666 do 1940 roku własność książąt żagańskich.

Jamnica 1929, lubuskie

DOBROCHÓW /Zessendorf/

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. We wsi kilka działów majątkowych. Majątek I-szy

Właściciele: von Beyer(1474), von Blanckenstein(1521-1611), von Schellendorf z Przewozu(1611-1666), książęta żagańscy(1666-1940)

Majątek II-gi

Właściciele: von Rutschütz z Żarek Wielkich(1441), von Schwarz z Żarek Wielkich(1485, von Blanckenstein, właściciele majątku I-go(1535-1550), von Sax(1551), von Grünberg(1583), von Schӧnaich(1609), von Schellendorf, właściciel majątku I-go(1613) i scalony z majątkiem I-szym.

Majątek III-ci

Właściciele: von Blanckenstein, właściciel majątku I-go(1601), von Lotz(1601), von Leslau(Lessel)(1605-1622), von Schellendorf od 1619 roku dzierżawi dobra, cesarz Ferdynand II, który w 1622 roku przekazuje majątek księciu von Wallenstein, von Schellendorf, właściciel majątku I-go(1628) i scalony z majątkiem I-szym.

Majątek IV-ty z dworem

Właściciele: von Blanckenstein(1610), von Deupold(1610), von Schellendorf, właściciel majątku I-go(1615) i scalony z majątkiem I-szym.

Majątek V-ty

Właściciele: von Blanckenstein(1565), baron von Kittlitz ze Świdnicy(1565-1568), von Kӧckeritz(1573), von Temritz(1599).

Majątek VI-ty

Właściciele: von Blanckenstein(1583, von Oppel(1583-1595), później losy majątku nieznane.

Dobrochów 1901, lubuskie

WŁOCHÓW /Wällisch/

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wieś rycerska. W 1380 roku należała do rodziny von Hakenborn. Przez ponad sto lat brak danych. W 1509 roku jest własnością rodu von Schӧnaich z Trzebieli. W 1534 roku należy do rodziny von Schӧnaich ze Szprotawy. W 1551 roku własność rodu von Metzenrode, który w 1580 roku scalił dobra we wsi. Druga część wsi w latach 127-1433 należała do rodziny von Wildenstein. Później dość częste zmiany właścicieli: von Wache(1474), von Oppel z Żakowa(1494), von Haugwitz(1551-1576), von Metzenrode(1582), von Oppel z Piotrowa(1586-1593), von Nostitz(1594), von Schenckendorf(1596-1601), von Rackel(1601), baronowie von Promnitz z Żar(1604-1608), von Schellendorf z Przewozu(1608), książęta żagańscy(1666-1940).

Włochów 1901, lubuskie

MOSTY /Wendisch-Musta, Birkfähre/

Nieistniejąca wieś, która położona była w gminie Przewóz powiatu żarskiego. W latach 1463-1577 należała do rodu von Metzenrode. W 1564 część gruntów należała do rodziny von Stӧssel. W latach 1577-1647 należy do rodu von Melhose. W 1583 roku wzmiankowana rodzina von Schlichting. Wdowa von Melhose po zmarłym mężu w 1601 roku, w 1604 roku poślubia Pana von Nostitz. Wymieniana w 1631 roku. Rodzina von Nostitz posiada dobra w 1647 roku. Kolejni właściciele majątku: von Bibran(1653-1724), von Hahn(1738), von Heims(1789), von Beguelin(1803- wymieniony Wilhelm, zmarły w 1840 roku), Bettführ(1819), Bӧtticher(1879), Franz(1885), Schmalz(1888), Berghoff-Ising(1910-1940).

Mosty 1901, lubuskie

SIEMIRADZ /Neudorf/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Wzmiankowana już w 1540 roku. W latach 1555-1586 należy do rodziny von Oppel z Piotrowa. W 1586 roku podział wsi na część a i b. Część a należy do rodzin: von Oppel(1604), von Bibran z pobliskiej Karsówki(1604), von Metzenrode(1612). Część b należała do rodzin: von Oppel(1600), von Rechenberg(1600), von Metzenrode(1605). Rodzina von Metzenrode scala majątek w 1612 roku. Posiadają dobra do 1617 roku. Kolejnym właścicielem dóbr jest rodzina von Gersdorf(1617). W 1623 roku majątek posiada rodzina von der Heyde z Tucholi Żarskiej. W 1623 roku wzmiankowany jest również Hans von Rackel. Od 1676 roku majątek staje się własnością książąt żagańskich.

Siemiradz 1901, lubuskie

KARSÓWKA /Mühlbach/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. W 1380 roku była własnością rodu von Hakenborn, później jest częścią dóbr należących do właścicieli Trzebieli. Nie wiadomo co się działo przez ponad 100 lat. W 1509 roku właścicielem wsi jest rodzina von Schӧnaich z Trzebieli, później von Schӧnaich ze Szprotawy(1534). W latach 1551-95 jest w posiadaniu rodu von Metzenrode. W 1595 roku dochodzi do podziału wsi na część a i b. Część a należy w 1595 roku do rodu von Ratzenberg, kolejno do rodu von Bibran(1604). Od 1606/12 włączona do majątku b. Dobra b w 1603 należą do rodziny von Kottwitz, kolejno do von Tschenwitz(1603), von Schwarz(1606), von Bibran(1612). Rodzina von Bibran po scaleniu dóbr posiada je do 1643 roku. Potem dość częste zmiany właścicieli: von Rackel(1643), von Penzendorf(1645-1652) aczkolwiek wzmiankowani byli jeszcze w 1667 roku, książęta żagańscy(1652), von Bibran(1666), von Lӧben(1680), von Tietzel und Taltitz(1686), von List(1706), ponownie książęta żagańscy(1720), Richter(1872), wdowa po nim(1894), Kalevent z Berlina(1896), Wünsche(1898), Heidendorf z Berlina(1902), Müller(1907), von Thümen-Blankensee(1907-wzmiankowany Leberecht Viktor), spółka z Trzebieli(1930), Qelmann(1937-1940).

Karsówka 1901, lubuskie

WIERZBIĘCIN /Kochsdorf/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Wieś rycerska. W latach 1458-1566 należała do rodziny von der Heyde. W latach 1572-1604 była własnością baronów von Promnitz. W 1604 roku wymienili wieś na Żarki Wielkie. W 1604 roku wieś jest w rękach rodu von Rackel. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienieni to: von Brünneck(1618), von Metzenrode(1622), von Rackel(1624-1742, przy czym część gruntów sprzedali poprzednim właścicielom w 1624 roku, inna część została skonfiskowana za długi na rzecz księcia von Wallenstein w 1631 roku niejakiemu Porphyriusowi von Porphyrion), von Unruh(1738), von Kahlenberg(1744), von Oppen(1777-1789), hrabina von Schmettau, z domu von Kahlenberg(1780), Pani von Kracht(1789- wzmiankowany Ernst Ferdinand Erdmann, zmarły w 1803 roku), baron von Liedlau z Przewoźnik(1789), von Unruh(1796), Pani Haberland(1798), Pani Steinbart(1800), von Heims(1803), von Francois(1823), Tritze(1830), Pani Krahl(1840), Rehnisch(1841), Rühl(1842), von Hippel(1853- wymieniony Bernhard), Bochow(1858), Haubold(1861), von Reitzenstein(1863), Lindner(1865), hrabia Suminski(1869), von Lengerke(1874), Meyer(1875), Kliemchen(1879), Luks(1885), von Qsmann(1886), Bruck z Berlina(1887), Deutsche Siedlungsgesellschaft Hermann (v. 1892), Granowski z Berlina(1895), Ehrlich z Berlina(1896), Wünsche(1898), Heidendorf z Berlina(1901), Baron z Berlina(1902), Plӧtz z Berlina(1902), Müller(1907), von Thümen-Blankensee(1907- wymieniony Leberecht Victor), von Strachwitz(1919), Rustemeier(1920), Kiele(1921), Karfunckel(1922), Weber(1924), Hewald(1928), Dieterle(1934-1940).

W południowo-zachodniej części wsi znajdował się majątek ziemski. Obecnie bez śladu po założeniu.

Wierzbięcin 1901, lubuskie

MARCINÓW /Mersdorf/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. W 1474 roku należała do rodu von Unwürde z Bogumiłowa( w 1485 roku już nie są notowani jako właściciele wsi). W latach 1503-1589 wieś należy do rodu von Schӧnaich z Lipinek Łużyckich. Po przejęciu wsi przez władzę cesarską w 1589 roku wieś od 1597 roku jest własnością rodu von zu Dohna-Straupitz. Posiadają wieś do 1625 roku. Córka von zu Dohna-Straupitz wychodzi za mąż za członka rodu von Callenberg(w 1651 roku otrzymuje tytuł barona, w 1671 roku hrabiego Rzeszy). Dobra są w rękach hrabiego von Callenberg w 1785 roku. Później majątek jest własnością: hrabiego von Pückler(1785), zięcia hrabiego von Callenberg, hrabiego von Nostitz, hrabiego von Hatzfeld-Weisweiler i hrabiego von Hatzfeld-Schoenstein(1845-1846), księcia Holandii(1846), hrabiego von Arnim(1883-1940). Część wsi zwana Okalenice-Schӧnborn należała do rodu von Gersdorf z Niwic w 1622 roku. W latach 1769-1845 do rodziny Tettmeyer.

Marcinów-Okalenice 1901, lubuskie