KOZÓW /Kaaso/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Wymieniona już w XII wieku. W okresie wczesnego średniowiecza wieś należała do zakonu benedyktynek z Gubina. Na początku XVII wieku należała do rodu von Maxen i do miasta Gubin. Od miasta majątek odkupuje rodzina von der Reiche. W latach 1657-1697 była własnością rodziny Telkner. W latach 1698-1749 wieś jest w rękach rodu von Dallwitz. W 1751 roku dobra zakupił Johann Nicolaus von Maxen od którego majątek w 1764 roku odkupiła rodzina von Seydel. Od 1810 roku dobra posiada rodzina Würck, która posiadała majątek do 1853. Od 1903 roku majątek ponownie w rękach rodu von Seydel– wymienia się Else von Seydel. W 1882 roku na polach między Kozowem a Witaszkowem znaleziono skarb o wadze 4,5 kg składający się z: ryby o długości 42 cm z wypukłymi figurkami, pochwy i miecza z pierścieniami i klejnotami.

Maxen

von DallwitzSeydel

ZESPÓŁ DWORSKI

Zespół dworski, położony w południowo-zachodniej części wsi składa się z: dworu, budynku mieszkalno-gospodarczego, stajni i dwóch stodół. Klasycystyczny dwór zbudowany pod koniec XVIII wieku, murowany z cegły, piętrowy, założony na rzucie prostokąta, nakryty dachem mansardowym. Na osi facjata zwieńczona trójkątnym przyczółkiem.

kozow-1911-lubuskie